Statskog SF

Millioner til gode prosjekter i Nordland og Troms

Del

Nå kan du søke Statskogfondet om pengestøtte til næringsutvikling og friluftsliv i Nordland og Troms. Søknadsvinduet er åpent hele juni.

Foto: Magnus Beyer Brattli
Foto: Magnus Beyer Brattli

Organisasjoner med prosjekt som skaper næringsutvikling og friluftsliv kan nå benytte muligheten til å søke på midlene. Prosjektene kan ha et bredt nedslagsfelt i Nordland og Troms, men må ha forankring i en kommune i hvor Statskog er grunneier.

Statskogfondet overtar fra og med inneværende år rollen fra «Statskogordninga». Totalt to millioner vil utbetales fra fondet hvert år. Midlene blir fordelt med en million til prosjekt og aktiviteter i hver av regionene.

Positive ringvirkninger

- Vi har valgt å ikke spesifisere formålet mer enn «næringsutvikling og friluftsliv». Det håper jeg kan gi oss mange gode og kreative søknader som kan skape positive ringvirkninger i lokalsamfunnene, sier administrerende direktør i Statskog, Gunnar Lien.

Behandles og avgjøres lokalt

Statskog har utviklet en egen søknadsportal for støtteordningen. Portalen er i denne omgang åpen for søknader i juni.

Behandling av søknadene starter umiddelbart etter at søknadsvinduet stenger. Statskogs regionsjefer i Nordland og Troms gjennomfører søknadsbehandlingen og avgjør tildelinger. Tildelinger vil skje etter sommeren.

Informasjon om ordningen

  • Tildelinger av en million kroner i Troms og en million kroner i Nordland hvert år etter søknad
  • Tildelinger vil som hovedregel ligge innenfor intervallet kr 50 000 til kr 200 000. Intervallet kan fravikes ved særlige tilfeller
  • Formålet må være innenfor «næringsutvikling og friluftsliv»
  • Søknaden må ha definert en særskilt tiltakskommune i Nordland eller Troms, selv om tiltaket går over flere kommuner. Tiltakskommunen må være en kommune hvor Statskog er grunneier
  • Søker må ha organisasjonsnummer
  • Tiltaket kan ikke allerede være gjennomført
  • Alle tildelinger blir offentliggjort og det må rapporteres på gjennomføring
  • Her er lenke til søknadsskjema: https://kontakt.statskog.no/dialogue/STA0021/

Ta kontakt med regionsjefene for Nordland og Troms for ytterligere informasjon og kommentarer.

Kontakter

Bilder

Foto: Magnus Beyer Brattli
Foto: Magnus Beyer Brattli
Last ned bilde
Foto: Fredrik Julius Jenssen
Foto: Fredrik Julius Jenssen
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.

Følg pressemeldinger fra Statskog SF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statskog SF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statskog SF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom