SOS-barnebyer

Millioner fra Postkodelotteriet til koronarammede barn og familier

Del

Koronapandemien har kraftig forverret hverdagen for barn i en allerede vanskelig livssituasjon, verden over. SOS-barnebyer har styrket innsatsen for barn, familier og lokalsamfunn rammet av konsekvensene av pandemien, blant annet takket være støtten fra Postkodelotteriet.

OS-barnebyer har styrket innsatsen for barn, familier og lokalsamfunn rammet av konsekvensene av pandemien, takket være støtten fra Postkodelotteriet. Foto: Cornel van Heerden
OS-barnebyer har styrket innsatsen for barn, familier og lokalsamfunn rammet av konsekvensene av pandemien, takket være støtten fra Postkodelotteriet. Foto: Cornel van Heerden

Fredag, 21. august fikk SOS-barnebyer utdelt en ny sjekk fra Postkodelotteriet, på hele 10 millioner kroner. Siden oppstarten av Postkodelotteriet har nordmenns loddkjøp bidratt med nærmere 42 millioner kroner til SOS-barnebyer og WWF Verdens naturfond.

– Vi er svært glade for å motta nok et betydelig bidrag takket være loddkjøpere. Med disse midlene kan vi støtte familier gjennom kriser og sørge for barn ikke blir alene. Hvert barn i god omsorg er en investering for framtiden, sier Sissel Aarak, fungerende generalsekretær i SOS-barnebyer.

Støtten viktigere enn noensinne
- I den situasjonen vi er i nå er dette arbeidet viktigere enn noensinne. De økonomiske og sosiale konsekvensene av koronapandemien gjør at mange flere barn lever i familier som ikke lenger klarer å dekke barnas grunnleggende behov. Stengte skoler og hjemmeisolering øker også kvinners og barns risiko for å bli utsatt for fysisk og psykisk vold. At vi har mulighet til å styrke vår innsats for å støtte familier som er i en utsatt situasjon, er derfor veldig viktig for å minske de negative konsekvensene av pandemien for barna.

Familier en vanskelig situasjon
I tillegg til informasjonskampanjer om smitteverntiltak, utdeling av hygieniske artikler som gjør det mulig å følge smittevernregler og opptrapping av organisasjonens helsetjenester der disse finnes, har SOS-barnebyer intensivert arbeidet for familier som er i en sårbar situasjon.

- Det er særlig viktig nå å forhindre at barn blir overlatt til seg selv eller må jobbe fordi foreldrene mister inntekt. For å sikre at familier kommer seg igjennom denne krisen, bidrar vi med økonomisk og materiell støtte, inkludert matvarer, hygieneartikler og skolemateriell. 

Sikrer barns beskyttelse
Som alltid i kriser, er det også denne gangen barna som blir hardest rammet. SOS-barnebyer følger derfor opp barns beskyttelse og mentale helse og ikke minst tapte skolegang. Foreldreveiledning for å bedre foreldre- og barn-relasjonen og trygge voksne i foreldrerollen når de står under stort press, er også et viktig tiltak. 

Ønsker å støtte flere organisasjoner
Postkodelotteriet er verdens nest største private giver til ideelle organisasjoner. I tillegg til i Norge, finnes lotteriet i Nederland, Storbritannia, Tyskland og Sverige.

Siden 2017 har fem nye lotterier tillatelse fra Lotteritilsynet til å operere i Norge, med forutsetningen om at humanitære organisasjoner skal motta minst 50 prosent av overskuddet etter fradrag for gevinster. Postkodelotteriet driver lotteri i Norge med WWF Verdens Naturfond og SOS-barnebyers lisens. De nye lotteriene omfattes også av et årlig omsetningstak på 300 millioner kroner.

Kommunikasjonssjef i Norsk Postkodelotteri, Roger Magnergård forteller at Postkodelotteriet allerede er på god vei mot taket, samtidig som de ønsker å støtte enda flere organisasjoner. Han mener at en sammenslåing av lisenser kan være en interessant mulighet.

– Selv om det er utfordrende å være ny i det norske lotteri-landskapet, er vi en av få operatører som har klart å etablere oss. Nå har vi gitt nærmere 42 millioner kroner til WWF og SOS-barnebyer i løpet av to år, og vi er sikre på at også andre lisenshavere vil være tjent med å ha oss med på laget. Vi håper derfor at Kulturdepartementet vil åpne for å la oss å støtte enda flere, sier Magnergård.

Nøkkelord

Kontakter

Maarika Wellnitz
Kommunikasjonsrådgiver
maarika.wellnitz@sos-barnebyer.no

Bilder

OS-barnebyer har styrket innsatsen for barn, familier og lokalsamfunn rammet av konsekvensene av pandemien, takket være støtten fra Postkodelotteriet. Foto: Cornel van Heerden
OS-barnebyer har styrket innsatsen for barn, familier og lokalsamfunn rammet av konsekvensene av pandemien, takket være støtten fra Postkodelotteriet. Foto: Cornel van Heerden
Last ned bilde
Generalsekretærer i SOS-barnebyer og WWF mottar sjekken. Foto: Postkodelotteriet
Generalsekretærer i SOS-barnebyer og WWF mottar sjekken. Foto: Postkodelotteriet
Last ned bilde

Om SOS-barnebyer

SOS-barnebyer
Postboks 733, Sentrum
0105 Oslo

https://www.sos-barnebyer.no/

SOS-barnebyer er en internasjonal organisasjon med 70 års erfaring i å sikre barn den omsorgen de trenger for å vokse og utvikle seg til selvstendige voksne. Vår målgruppe er barn som har mistet eller lever med stor risiko for å miste omsorg fra familien sin.

Følg saker fra SOS-barnebyer

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SOS-barnebyer på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.