Statnett

Milliardinvesteringer sikrer strømforsyningen og elektrifiseringen av Norge

Del

De siste ti årene har Statnett investert over 50 milliarder i det nasjonale strømnettet. I tillegg til å sikre strømforsyningen og tilrettelegge for elektrifisering av flere bransjer har det også medført enklere drift og mindre prisforskjeller.

Siden 2010 har Statnett investert i flere nye kraftledninger og stasjoner for å møte behov om økt kapasitet til elektrifisering, ny produksjon og for å sikre strømforsyning i årene som kommer. Store prosjekter er ferdigstilt det siste tiåret, og ryggraden i kraftsystemet er styrket.

- I Nord-Norge har ny 420 kV kraftledning fra Ofoten i Nordland til Balsfjord i Troms gitt en langt bedre forsyningssikkerhet enn tidligere. Både nytt forbruk og ny produksjon lengst nord har ført til mer transport av strøm fra nord til sør og med ny 420 kV-ledning i drift har vi fått sikrere og mer stabil drift av nettet. Jeg sover langt bedre om natten nå, sier Peer Olav Østli, konserndirektør for Nettdrift i Statnett.

Strømnettet også styrket i Midt-Norge og på Østlandet

 - For Midt-Norge har ny 420 kV kraftledning fra Ørskog til Sogndal bidratt til at strømforsyningen til Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Trøndelag er betydelig bedret, samt at prisen på strøm i stor grad er lik resten av landet.  Før Ørskog-Sogndal ble satt i drift medførte et energiunderskudd i regionen og lav overføringskapasitet inn til regionen til at det periodevis var betydelig høyere priser i denne regionen enn i resten av landet, sier Østli.

 -I tillegg har vi oppgradert over 400 km med eksisterende ledning fra Nedre Røssåga i Nordland via Namsos til Klæbu i Trøndelag fra 300 til 420 kV, og dermed ble overføringskapasiteten inn til Trøndelag ytterligere forbedret. Nå har vi sammenhengende 420 kV fra Balsfjord i Troms til Sogndal i Sogn og Fjordane, legge Østli til.

For forsyningssikkerheten til Østlandet har fornyelse av Oslofjordkablene hatt stor betydning.

-Det var svært anstrengt i perioder her før nytt kabelanlegg ble satt i drift. De nye kablene sikrer den strømforsyningen til 2,5 millioner mennesker på Østlandet, forklarer Østli.

 Med et godt og robust nett tilpasset dagens kapasitet reduseres bruken av spesialreguleringer, det vil si man slipper å kompensere for forbruk eller produksjon det ikke er plass til i nettet.

I bedre posisjon til å møte nye behov

Nå er ryggraden i kraftsystemet betydelig styrket, men det betyr ikke at jobben er avsluttet. Elektrifiseringen av samfunnet er i full gang og vil fortsatt kreve ytterligere forsterkninger. Investeringene som nå er gjennomført med hovedledningsnettet gjør derimot utvikling av kraftsystemet i takt med behovene langt enklere enn det ellers ville vært.

Det pågår bygging fra Troms og inn til Finnmark samt inn mot større byer som Stavanger og Oslo. I tillegg må kraftnettet inn mot Bergen forsterkes for å møte utviklingen her.

-Det er godt at kraftledningene fra Sima til Samnanger og fra Kollsnes til Modalen er ferdigstilt, da er vi langt bedre posisjonert til å forsterke ytterligere i Bergensregionen, sier Østli.

Reinvesteringer
Tidens tann og teknologisk utvikling siden de første kraftledningene ble oppført i perioden 1950 – 1970 medfører at Statnett også har et stort behov for å reinvestere/fornye flere ledningsstrekk og stasjoner over hele landet.  

 -Målet er å kunne møte elektrifiseringen med tilstrekkelig kapasitet samtidig som vi gjennomfører nødvendige fornyelser av eksisterende anleggsmasse, avslutter Østli.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Statnett

Statnett
Statnett
Nydalen Allé 33
0485 Oslo

http://www.statnett.no

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Dette innebærer å drifte om lag 11 000 km med høyspentlinjer og 150 stasjoner over hele landet. Driften overvåkes av en landsentral og to regionsentraler. Statnett har også ansvaret for forbindelser til Sverige, Finland, Russland, Danmark og Nederland.

Følg pressemeldinger fra Statnett

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statnett på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statnett

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom