WWF Verdens naturfond

Miljøbevegelsen ut mot Equinor

Del

COP27: Flere miljøorganisasjoner lanserer «Equinor Out of Oil and Gas Alliance» - en internasjonal allianse mot Equinors planlagte olje- og gassprosjekter i Canada, Storbritannia, Argentina, Brasil og Norge.

Alliansen peker på Norges dobbeltrolle, som på den ene siden er majoritetseier i Equinor og tjener penger på olje- og gassutvinningen, og på den andre siden en fremtredende aktør i FNs klimaforhandlinger som jobber for å nå målene i Parisavtalen og redusere global oppvarming til 1,5 grader.

Organisasjonene som inngår i alliansen er WWF Verdens naturfond (Norge), Greenpeace Norge og Naturvernforbundet, Stop Cambo (Storbritannia), Sierra Club Canada, Climate Action Network Canada, The Council of Canadians samt Ecos de Mar (Brasil og Argentina). Målet med alliansen er å stoppe olje- og gassprosjekter som Equinor planlegger i disse landene.

Hvorfor en ny kampanje mot Equinor?

Equinor planlegger å utvikle tre store nye oljefelt i nord-Atlanterhavet: Rosebank (Storbritannia), Bay du Nord (utenfor Canadas kyst) og det nylig utsatte Wisting-feltet i Arktis (Norge). I sør-Atlanterhavet leder selskapet an påtrykket for å åpne nye olje- og gassområder utenfor kysten av Argentina samt å ekspandere i Brasil. Equinor ekspanderer også i Tanzania.

Miljøorganisasjonene peker på det gigantiske klimafotavtrykket til Equinors prosjekter. Utslipp fra porteføljen som helhet er ventet til å øke med 22 prosent fra 2022 til 2030. De tre nye oljefeltene i Norge, Canada og Storbritannia vil produsere over to milliarder fat olje, og utslippene vil tilsvare over 800 millioner tonn CO2. Dette er i samme størrelsesorden som alle de 48 landene i Sub-Sahara Afrika, som har en befolkning på 1,2 milliarder mennesker.

Mens små øystater presser på for å få oljeproduserende land til å slutte med fossile subsidier, ønsker alliansen å peke på de enorme offentlige subsidiene som går til Equinor: På tross av et svimlende resultat på 249 milliarder  kroner før skatt i tredje kvartal 2022 er det beregnet at Equinor og dets partnerselskaper vil motta subsidiere på nesten seks milliarder kroner fra britiske myndigheter for å utvikle Rosebank-prosjektet grunnet et meget generøst skatteregime.

Sitater:

  Den norske befolkningen deler ansvaret for Equinors handlinger utenfor Norge, i og med at staten eier to tredeler av selskapet. Det er vondt å vite at Equinor ikke lytter til motstanden fra folkene som bor i disse regionene og frykter konsekvensene av disse prosjektene. Equinor må bruke sin kapasitet på å få fart på den grønne omstillingen, ikke åpne svært kontroversielle prosjekter som er dårlig for både klima og natur. Vi vil jobbe sammen med våre allierte for å gjøre det vi kan for å hindre at disse prosjektene starter opp, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

– Det er påfallende at Norges statsminister står på scene på COP27 og snakker om hvordan verden må holde 1,5 gradersmålet i live, mens vår statlig eide stolthet planlegger svært kontroversielle nye oljefelt som truer klima, natur og mennesker. FNs klimapanel og IEA er tydelig på at det ikke er plass til nye oljefelt hvis vi skal klare å holde oss til 1,5 gradersmålet. Equinor reklamerer med fornybar energi, men er fortsatt et fossilt selskap. En samlet miljøbevegelse i Norge har i praksis stoppet Equinors Wisting-felt og en samling av lokal motstand over hele verden vil kunne tvinge selskapet til å ta til fornuften, sier Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

 Folk fra hele verden kommer sammen for å si nei til Equinors olje- og gassplaner som er i sterk kontrast til klimamål og som utsetter lokale økosystemer og økonomier for fare. Vi vet at olje og gass ikke har noen økonomisk framtid. Likevel prøver Equinor å gjøre våre lokale økonomier mer avhengige av disse risikable prosjektene. Vi merker klimaendringene på kroppen her i Canada. Equinor burde heller ha investert i fornybare prosjekter og bidra til løsningen på klimakrisen, sier Conor Curtis, kommunikasjonssjef i Sierra Club Canada Foundation.

 Havet, med dets mangfold av arter og individer, er grunnleggende for eksistensen av liv på jorden. Beskyttelse og restaurering av havet er alfa og omega, sier Julieta Paladino fra Ecos de Mar. 

Det er nå en uttrykt offentlig og politisk opposisjon mot Equinors planer i Storbritannia. Vi vet at vi må bort fra olje og gass, likevel vil en oppstart av Rosebank-prosjektet låse oss til kostbar infrastruktur som fører til at vi ikke når våre klimamål. Det britiske folk er med rette sinte over hvor mye subsidier – over seks milliarder kroner - som skal gå til Equinor og dets partnere for å utvikle feltet. Dette er en absurd bruk av offentlige penger, i en tid hvor sju millioner britiske husholdninger ikke har råd til oppvarming. Equinor burde vite at de kommer til å møte mye motstand hvis de ikke stanser planene og går bort fra olje og gass, Tessa Khan, leder i Uplift.

– En godkjenning av Bay Du Nord handler også om menneskerettigheter. En organisasjon som representerer urbefolkningen (åtte Mi’kmaq-grupperinger) i New Brunswick har sagt at de føderale myndighetene ikke har fulgt konsultasjonsplikten de skal ha med urbefolkningsgrupper for dette prosjektet. Ingen prosjekter bør skje uten informert forhåndssamtykke gitt på fritt grunnlag fra urbefolkning som blir berørt. I og med at canadiske myndigheter har forpliktet seg til UNDRIP og DRIPA, er enhver aktivitet som nekter samtykke fra urfolk et direkte brudd på disse forpliktelsene, sier Brynna Kagawa-Visentin, Sierra Club Canada Foundation. 

– Godkjenningen av Bay du Nord satte en forferdelig presedens og åpnet en dør til enda mer fossilleting utenfor kysten av Newfoundland og Labrador i Canada. Etter at Canadas miljøminister Steven Guilbeault tok sin avgjørelse i april 2022 og lot Bay du Nord-prosjektet gå videre, har Canada-Newfoundland and Labrador Offshore Petroleum Board (C-NLOPB) godkjent ytterligere fem bud på lisenser for å lete etter offshore olje – tre av de fem lisensene ble sikret av Equinor. Miljøkonsekvensene av Bay du Nord alene vil være ødeleggende. Potensialet for at skaden skal femdobles vil være grusomt. I en tid da vi burde bevege oss bort fra avhengighet av fossilt brensel og inn i en periode med rettferdig omstilling, øker vi innsatsen i fossil energi. I stedet for å kjempe for en levelig planet, ødelegger vi den aktivt, sier Mary Best som representerer The Council of Canadians. 

[1] Annual CO2 emissions of Sub-Saharan Africa: 824 million tonnes (World Bank, 2019 data); population data (World Bank, 2021 data)

[2]https://e24.no/boers-og-finans/i/dwwo9B/equinor-tjente-249-milliarder-i-tredje-kvarta

[3] https://www.un.org/development/desa/indigenouspeoples/declaration-on-the-rights-of-indigenous-peoples.html

Kontakt:

UK: Tamasin Cave, Uplift, tamasin@upliftuk.org, +44 7973 424 015
Canada: Conor Curtis, kommunikasjonssjef, Sierra Club Canada Foundation, conorc@sierraclub.ca, +17096380072
Norge: Elena Solberg, presseansvarlig, WWF Verdens naturfond, esolberg@wwf.no, (+47) 48204130

Bilder

Lenker

Om WWF Verdens naturfond

WWF Verdens naturfond
WWF Verdens naturfond
Kristian Augusts Gate 7A
0164 Oslo

22 03 65 00http://www.wwf.no

WWF er en av verdens største miljøorganisasjoner. Vi jobber for å stanse dagens naturødeleggelser og skape en framtid der mennesker lever i harmoni med naturen. WWF har eksperter som jobber i mer enn hundre land for å beskytte naturen og ressursene som vi alle er så glad i og avhengig av: Skoger, ferskvann, hav, mat og dyr. Vi jobber for å bremse klimaendringene og for å stanse tapet av arter.

Følg pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra WWF Verdens naturfond på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra WWF Verdens naturfond

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom