Fiskebåt

Miljø og berekraft på Fiskebåt-årsmøte

Del

Konkurranse om havarealet er ei av hovudsakene på Fiskebåt sitt årsmøte neste veke. Dit kjem både fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen og statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen i Olje- og energidepartementet.

Vindkraft er viktig for å redusere klimagassutsleppa, men enkelte gongar blir det interessekonfliktar mellom storstilte vindkraftutbyggingar til havs og fiskeriinteressene. Per i dag er det lite kunnskap om korleis havvind virkar inn på dyrelivet i havet. Fiskebåt meiner difor at ein må legge til grunn ein føre-var-strategi før det blir sett i gang store utbyggingar som ein ikkje veit konsekvensane av. 

Berekraft er eit anna sentralt tema på årets Fiskebåt- årsmøte. Fiskerinæringa er prisgitt at naturen spelar på lag, og at vi haustar ressursane på ein slik måte at dei kan vare evig. Forbrukarar verda rundt blir også stadig meir opptatt av berekraft. Til årsmøtet kjem fleire ekspertar med forskjellige innfallsvinklar.

Du finn fullstendig program under. Viss du ikkje har høve til å møte, kan du følgje møtet på nettet.

Lenke til tysdag 11. februar; https://youtu.be/ZoUkr4cdmsc

Lenke til onsdag 12. februar;https://youtu.be/zE7xc5R-9gw 

Årsmøtet i Fiskebåt er ein av dei viktigaste arenaene for norsk sjømatnæring med nær 400 deltakarar frå næringa, tilsluttande næringar, embetsverk og politikarar.

---------------------------------------------------------------

Dagsorden: Årsmøte i Fiskebåt 11. og 12. februar 2020

Thon Hotel Bristol, Oslo

Tirsdag 11. februar 

Kl. 09.00                     Musikalsk åpning

Sak 1   Godkjenning av innkalling og navneopprop                                   

Sak 2   Tale ved styreleder Jonny Berfjord

Sak 3   Forretningsorden

Sak 4   Valg av varaordfører og nemnder m.m.

Kl. 10.00                     

Sak 5   Regjeringens nærings- og fiskeripolitikk

Innleder: Fiskeri- og sjømatminister Geir-Inge Sivertsen (H)

Kl. 11.45 – 12.45        Lunsj 

Kl. 12.45                     

Sak 6   Etablerte og nye næringer i havrommet – behov for arealplan?

Innleder: Statssekretær Odd Emil Ingebrigtsen, OED

 

Sak 7   Fiskerinæringen i et bærekraftsperspektiv 

                                               Innledere:       Thina Saltvedt, Nordea

                                                                       Øyvind Endresen, DNV GL

                                                                       Ulf Winter, Sintef Ocean

                                                                       Marius Holm, Zero

                                                                       Audun Maråk, Fiskebåt

                                                                       Geir Ove Ystmark, Sjømat Norge

Kl. 16.00                     Møteslutt dag 1 

Kl. 19.30                     Aperitiff

Kl. 20.00                     Festmiddag med kulturelle innslag

Onsdag 12. februar

Kl. 10.00                     Sak 8   Miljøsertifisering – status og fremtidige utfordringer

                                               Innleder: Tor Bjørklund Larsen, Norges Fiskarlag

Kl. 11.00                     

Sak 9   Årsmøtesaker

a)     Årsrapport 2019

b)    Regnskap 2019

c)     Avgifter til Fiskebåt 2020

d)    Reise- og diettgodtgjørelse 2020

e)     Styrets godtgjørelse for 2020

Sak 10 Valg av tillitspersoner for 2020

Kl. 12.00                     Sak 11 Avslutning

 

Kontakter

Bilder

Om Fiskebåt

Fiskebåt
Fiskebåt
Røysegata 15
6003 Ålesund

70 10 14 60http://www.fiskebat.no

Fiskebåt - havfiskeflåtens organisasjon, jobber for en miljøvennlig og lønnsom fiskeflåte, som leverer sunn mat fra bærekraftige bestander i verdens reneste havområder. 

Følg saker fra Fiskebåt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fiskebåt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fiskebåt

Positiv Covid-19-prøve for ansatt på fiskefartøyet «Sunderøy»4.11.2020 20:50:19 CETPressemelding

Prestfjord AS har nylig fått overlevert nye «Sunderøy» fra verft i Spania. Fartøyet ankom Ålesund fredag 30. oktober for klargjøring til fiske. Før ankomst ble plan for håndtering av eventuelle smittetilfeller avklart med kommunelegen i Ålesund. Ved ankomst ble det gjennomført smittetesting for Covid-19 av hele mannskapet på 11 personer, og i tråd med regelverket ble fortsatte de sin karantene om bord. Svar på prøveresultatene forelå tirsdag 3. november. Det ble da klart at én av de ansatte har testet positivt. Øvrige prøver var negative.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom