Nærings- og fiskeridepartementet

Midlertidig stans for særtillatelser i lakseoppdrett

Del

Nærings- og fiskeridepartementet innfører en midlertidig stans i muligheten til å søke om særtillatelser i lakseoppdrett, i første omgang frem til Havbruksstrategien legges frem før sommeren.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen

Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser som for eksempel som forskning-, utviklings-, eller visningstillatelser.

- Jeg mener at tiden er inne for å se mer overordnet på innretningen for ordningen med særtillatelser, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Bakgrunnen for en slik stans er at regjeringen i forbindelse med havbruksstrategien ønsker å se på hvorvidt ordningen med spesialtillatelser fungerer etter sitt formål. Videre har tildelingsforskriftene blitt 17 år gamle uten en helhetlig revisjon..

- Veksten i norsk havbruksnæring bør i hovedsak skje gjennom trafikksystemet, sier fiskeri- og sjømatministeren.

30 oppdrettsselskaper kjøpte senest høsten 2020 nye laksetillatelser for nesten 6 milliarder kroner på auksjon, til en gjennomsnittspris på ca. 170 millioner kroner pr. tillatelse.

- Trafikksystemet ivaretar næringens miljømessige bærekraft og legger til rette for forutsigbar vekst, og vi må nå vurdere hvordan ordningen med særtillatelser skal operere innenfor et helhetlig, forutsigbart og bærekraftig tillatelsessystem, sier Ingebrigtsen.

Fiskeridirektoratet vil derfor i en periode ikke ta imot nye søknader om særtillatelser. Stansen iverksettes umiddelbart, og vil i første runde gjelde frem til havbruksstrategien legges frem før sommeren. Søknader som allerede er sendt til Fiskeridirektoratet vil fortsatt bli behandlet. 

I en overgangsperiode vil det likevel være mulig å søke om mindre endringer i og forlengelse av eksisterende tillatelser. Det er også gjort unntak for tillatelser til slaktemerd.

Fakta om særtillatelser

  • Særtillatelser er søknadsbaserte tillatelser til særlige formål som forskning, utvikling, visning, stamfisk, undervisning, slaktemerd og fiskepark. Tillatelsene tildeles av Fiskeridirektoratet etter en konkret, faglig vurdering.

  • I motsetning til kommersielle akvakulturtillatelser, er særtillatelsene vederlagsfrie, og ikke antallsbegrenset.

  • Det er i dag 284 ulike særtillatelser som samlet har en matfiskkapasitet på 192 719 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB). Dette utgjør i overkant av 20 prosent av næringens totale MTB i sjø. Likevel inngår ikke særtillatelsene i trafikksystemet, dvs. at man for eksempel ikke får nedtrekk i røde områder og tildeling skjer uavhengig av miljøstatus for området der tillatelsen skal drives.

Forskrift om endring av laksetildelingsforskriften

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Begrenset utvidelse av unntaksordningen for strengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft for flere bransjer13.4.2021 13:30:00 CEST | Pressemelding

Norsk næringsliv er avhengig av utenlandsk arbeidskraft som utfører arbeid som er avgjørende for å opprettholde aktiviteten i norske virksomheter. Fra 14. april utvides den søknadsbaserte innreiseordningen (unntaksordningen) til å inkludere personell som er strengt nødvendig for å unngå driftsstans i prosjekter eller virksomheter på tvers av bransjer.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom