Medietilsynet

Midlertidig kompensasjonsordning for medier: Medietilsynet åpner for søknader 4. august

Del

Medietilsynet er klar for å håndtere søknader fra starten av august etter at den midlertidige kompensasjonsordningen ble lagt fram i dag. Ordningen gir rett til kompensasjon for redaktørstyrte medier med et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden 15. mars til 30. juni. – Vi er glade for at rammene for en kompensasjonsordning nå faller på plass, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet, opptil 15 millioner kroner, i den nye kompensasjonsordningen. Foto Medietilsynet
Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet, opptil 15 millioner kroner, i den nye kompensasjonsordningen. Foto Medietilsynet

I revidert nasjonalbudsjett foreslo regjeringen å opprette en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier som har hatt et visst omsetningsfall på grunn av korona-situasjonen. Rammen for ordningen er satt til 300 millioner kroner.

– Etter dialog med bransjen og ESA har vi endret noe av innretningen på ordningen. Det settes lik prosentsats for å kunne søke, det vil si at både lokale, regionale og nasjonale redaktørstyrte medier som har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent skal kunne søke. Vi endrer også søknadsperioden til å vare fra 15. mars til og med 30. juni, i tråd med mediebransjens innspill, sier kulturminister Abid Raja i en pressemelding fra Kulturdepartementet.

Kompensasjonsordningen må godkjennes av ESA

Ordningen innebærer at mediene som kvalifiserer til kompensasjon, kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet i perioden 15. mars til 30. juni. Støtten er begrenset oppad til 15 millioner kroner per virksomhet.

Regelverket for ordningen sendes i dag ut på en kort høring. Medietilsynet skal forvalte ordningen, som også må godkjennes av ESA før Medietilsynet kan åpne for søknader.

– Vi har jobbet på spreng for å få ferdig en digital løsning som kan håndtere det vi regner med blir et stort antall søknader. Vi åpner for at aktører som har tenkt å søke om støtte, kan registrere seg hos oss allerede neste uke, sier Velsand. Medietilsynet ønsker at de som skal søke om kompensasjon registrerer seg så raskt som mulig fra og med mandag 29. juni, av hensyn til en mest mulig effektiv saksbehandling.

Selve søknadsskjemaet blir tilgjengelig tirsdag 4. august, og søknadsfrist er torsdag 13. august. Medietilsynet regner med å kunne utbetale kompensasjonen i slutten av august.

– Vi har full forståelse for at mange medievirksomheter er i en krevende situasjon, og vi vil gjøre alt vi kan for å behandle søknadene så raskt som mulig, sier Velsand.

Viktige datoer for å søke kompensasjon

  • Mandag 29. juni kl. 12.00: Medietilsynet åpner opp for at medier som skal søke om kompensasjon kan registrere seg i tilsynets digitale søknadssystem. Alle aktører som ønsker å søke, må registrere seg i systemet i forkant.
  • Tirsdag 4. august: Søknadsskjema tilgjengelig, og det blir mulig å søke om kompensasjon.
  • Torsdag 13. august: Siste frist for å søke kompensasjon. Det blir ikke mulig å søke etter at fristen har gått ut.
  • Utgangen av august: Kompensasjonen utbetales.

Her kan du lese mer om hvordan ordningen fungerer. Her ligger også brukerveiledning og annen informasjon som skal gjøre søknadsprosessen enklest mulig.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet, opptil 15 millioner kroner, i den nye kompensasjonsordningen. Foto Medietilsynet
Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet, opptil 15 millioner kroner, i den nye kompensasjonsordningen. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Kulturdepartementet foreslår regelendring: Lokalradioer kan få økt driftsstøtte til digitalisering25.6.2020 15:10:43 CESTPressemelding

Lokalradioer kan søke om driftsstøtte til digitalisering dersom et nytt forslag fra Kulturdepartementet blir vedtatt. Det foreslås også å heve tilskuddstaket, slik at den enkelte virksomhet kan motta mer i støtte. – Vi er glad for at departementet følger opp Medietilsynets anbefalinger, som vi tror kan lette overgangen til digitale sendinger for lokalradioene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Ny lov om mediestøtte styrker Medietilsynets uavhengighet19.6.2020 13:05:42 CESTPressemelding

Økt forutsigbarhet for NRK og medier som søker mediestøtte, og lovfestet uavhengighet for Medietilsynet og Medieklagenemnda står sentralt i regjeringens forslag til mediestøttelov som ble behandlet i statsråd fredag 19. juni. – Vi mener lovfestingen av Medietilsynets uavhengighet er et godt grep for å sikre armlengdes avstand mellom politiske myndigheter og mediene, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom