- Jeg forstår at mange er utålmodig og ønsker at det innføres tiltak, men her handler det om å ta ting i riktig rekkefølge. Vi kan ikke forskuttere våre vurderinger før vi har fått sett nærmere på høringsinnspillene. Jeg har derfor besluttet å innføre et midlertidig havdelingstiltak i tidligere Finnmark fylke, der alle fartøy over 21 meter som fisker torsk med konvensjonelle redskap må fiske utenfor grunnlinjen, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Tiltakene trer i kraft så snart Fiskeridirektoratet gjennomfører forskriftsendringen.

Det er også besluttet utsatt høringsfrist til 30. april 2023 i del II av høringen om havdeling og kysttorsktiltak.

Se også: