MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU klage endrer markedsføring av Barnas Matdag

Del

Sukkerholdige aktiviteter var benyttet i markedsføring for Barnas Matdag av Citycon Herkules

Skien kommunes ernæringsrådgiver klaget Citycon Herkules annonsering for Barnas Matdag inn til Matbransjens Faglige Utvalg. Aktivitetene som var benyttet i annonseringen var barn som spiste produkter med høyt innhold av fett, salt eller sukker som sukkerspinn, glaserte epler, sjokoladefontene, popcorn og "snow glow".

MFU tar til etterretning at Citycon Herkules uttrykkelig har bekreftet at man ikke vil gjenta Barnas Matdag med den samme markedsføringen og de samme aktivitetene i fremtiden. Utvalget stiller seg også svært positive til at fremtidige aktiviteter vil fokusere på et mer balansert, sunt og bærekraftig innhold.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.