Fagforbundet

Mette Nord om budsjettforslaget: – Viser at Norge trenger ei ny regjering

Del

Høyreregjeringa fortsetter å kutte skattene og øke forskjellene i forslaget til nytt statsbudsjett. – Dette viser hvor viktig det er med et regjeringsskifte nå, mener Fagforbundet.

Foto: Lars Helgerud
Foto: Lars Helgerud

Vi har sett gang på gang at dagens regjering har prioritert de rikeste i samfunnet, samtidig som de gir blaffen i vanlige folk. Lista over usosiale kutt er lang, og det ser vi også i årets budsjett, sier leder i Fagforbundet, Mette Nord.

Nord viser til at Solberg-regjeringa gjennom åtte år har kuttet skattene med rundt 37 milliarder kroner, mest til de rike og velstående. Høyreregjeringas siste statsbudsjett viser at de ønsker å fortsette denne utviklinga, og de foreslår å kutte formuesskatten med en halv milliard kroner. Samtidig har regjeringa for eksempel økt maksprisen i barnehage med over 10.000 kroner siden de fikk makta, inkludert forslaget om en økning på 935 kroner for 2022.

Frykter dårligere velferd

– Høyreregjeringa har gjennom åtte år økt forskjellene i Norge, ved å prioritere skattekutt til de rikeste framfor gode velferdstilbud til befolkninga. Vi mener overføringene til kommunene er så små at det gir innbyggerne dårligere velferdstjenester som barnehage, skole og eldreomsorg, sier Nord.

Hun viser til at regjeringa sier at realveksten i kommunesektorens frie inntekter er satt til 2 milliiarder kroner, men viser til at økningen i antallet eldre og pleietrengende gjør at denne veksten i stor grad blir spist opp. Korrigert for 0,9 milliarder i økte utgifter på grunn av demografi, 0,4 milliarder i økte pensjonsutgifter og føringer gitt fra staten på 0,2 milliarder, sitter kommunesektoren igjen med 500 millioner kroner i frie midler.

– Dette gir ikke en styrking av den grunnleggende finansieringen av kommunene. Tvert imot vil det bety at flere kommuner og fylker vil måtte kutte i sine tilbud.

Dette vil svekke velferdstjenestene som mange er avhengig av, sier lederen av Fagforbundet. Hun

– Nå trenger norske kommuner ei regjering som prioriterer de viktige velferdsoppgavene som skole, helse og eldre. Vi har merket oss at Arbeiderpartiet ønsker en realvekst på 5 milliarder kroner til kommunesektoren. Derfor ser vi fram til at Norge får ei ny regjering som foretar vesentlige endringer i høyreregjeringas budsjettforslag allerede i høst, sier Mette Nord.

Krever heltidsløft

Nord er særlig opptatt av at ei ny rødgrønn regjering må sette i gang nødvendige tiltak for å skape heltidskultur, kompetanseløft og god omsorg i kommunene.

SSBs framskrivinger viser at vi i 2035 vil mangle 36.000 helsefagarbeidere hvis det ikke iverksettes tiltak. Noe av det viktigste vi kan gjøre for å øke andelen helsefagarbeidere er å sikre de ansatte hele og faste stillinger som gir folk en lønn å leve av. For vi har en deltidskrise i dag, mener Nord.

– For å løse dette må kommunene få økonomi til å øke bemanningen og sikre hele og faste stillinger. Bare slik kan vi møte de utfordringene helsevesenet står overfor i årene framover. sier Nord.

Kontakter

Bilder

Foto: Lars Helgerud
Foto: Lars Helgerud
Last ned bilde

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med over 390 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg pressemeldinger fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom