Metier OEC

Metier OEC vant avtaler med Fornebubanen og forsterker sitt fotavtrykk ytterligere i samferdselssektoren

Del

Metier OEC vant avtaler med Fornebubanen og forsterker sitt fottavtrykk ytterligere i samferdselssektoren

Metier OEC har ytterligere forsterket sitt fotavtrykk i samferdselssektoren de kommende 4-8 åved å ha vunnet to sentrale rammeavtaler for Oslo kommune Fornebubanen, et viktig prosjekt med total kontraktsverdi anslått tilca 12 mrd kr 

«Vi er takknemlig for tilliten som Oslo kommune Fornebubanen viser Metier OEC ved å tildele oss rammeavtaler innenfor prosjektledelse og prosjektstyringDet var ekstra hyggelig å bli rangert høyest på kvalitet blant alle tilbyderne» sier adm. direktør i Metier OEC, Halvard S. Kilde. 

Fornebubanen er navnet på den fremtidige T-banestrekningen fra Fornebu til Majorstuen, som knytter Fornebu-området i Bærum til Oslos T-banenettverk.Strekningen er på ca. 8 kilometer og legger til rette for en bærekraftig og fremtidsrettet byutvikling langs traséen. 

Metier OEC er tildelt rammeavtale innen prosjektledelse, prosjekteringsledelse og kontraktsrådgiver, samt rammeavtale innen prosjektstyring i form av fremdriftsplanlegger, økonomicontroller og dokumentcontroller. 

«Metier OEC har allerede bistått Fornebubanen med utarbeidelse av sentralt styringsdokument og rådgiving i perioden frem til KS2. Vi har spesialkompetanse på prosjektutvikling i tidligfase» sier Kilde. 

Metier OEC har omfattende erfaring fra planlegging og prosjektledelse avkomplekse infrastrukturprosjekter, og bistår også kunder med hele prosjektledelsesteam. 

«Vi ser frem til å være med på å styre gjennomføringen av et prosjekt av stor samfunnsmessig betydning,og samtidig bidra til å sikre at prosjekteierne Oslo kommune og Akershus fylkeskommune får de gevinstene prosjektet skal gi»sier Kilde. 

Metier OEC regnes som Norges fremste fagmiljø innen prosjektledelse. Selskapet er en totalleverandør innen fagområdet med over 35 års erfaring. Metier OEC leverer tjenester til prosjektvirksomheter og prosjekter i alle bransjer, og omfatter foretak innen helsesektoren, bygg og anlegg, justissektoren, bank- og finans-, samferdsels-, industri- og energisektoren. 

Anslått verdi for rammeavtale på prosjektledelse er 250 millioner kr i perioden 2019-2025.  

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon kontakt: Halvard Kilde, adm. direktør Metier OEC AS, tlf. 900 57 533, epost: halvard.kilde@metieroec.no

Bilder

Om Metier OEC

Metier OEC
Metier OEC
Pb. 118 Smestad
0309 Oslo

24 12 45 00https://www.metieroec.no

Metier OEC er en totalleverandør innen prosjektledelse. Selskapet har ca. 250 ansatte og har hovedkontor i Oslo samt kontorer i Trondheim, Mandal, Ålesund, Kristiansand og Stavanger.  

Metier OEC AS er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group, som har over 5000 ansatte med prosjekter i 123 land