Metier OEC

Metier OEC bistår Nye Veier

Del

Metier OEC er tildelt fire rammeavtaler innenfor Strategisk og operativ bistand for det statseide selskapet Nye Veier, som skal binde landet sammen gjennom å anlegge, bygge, drifte og vedlikeholde trafikksikre hovedveier. Avtalene har inntil fem års varighet.

«Vi er takknemlig for tilliten som Nye Veier viser Metier OEC ved å tildele oss rammeavtaler i et betydelig omfang. Vi har i en tid bistått selskapet med strategisk rådgivning og prosjektforberedelse, og ser frem til å fortsette med dette» sier adm. direktør i Metier OEC, Halvard S. Kilde.

Metier OEC skriver kontrakt med Nye Veier for rådgivning innen virksomhetsstyring og ledelsesstøtte, prosjektledelse, byggeledelse og disiplinledelse fag samt rådgivning anleggsgjennomføring, og operative rådgivningstjenester innen HMS og kvalitet.

«Metier OEC har spesialkompetanse på prosjektutvikling i tidligfase. Vi ønsker å være en god leverandør til Nye Veier i deres arbeid for å øke lønnsomheten og nytteverdien i en portefølje som omfatter noen av Norges største veiutbygginger i de nærmeste 10-15 årene» sier Kilde.

Metier OEC har hovedkontor i Oslo og regionkontorer i Kristiansand, Mandal, Stavanger, Ålesund og Trondheim. Hovedtyngden av Nye Veiers prosjektportefølje skal gjennomføres i disse områdene.

«Vi har med vår geografiske lokalisering et godt utgangspunkt for å fortsette å bistå Nye Veier med planlegging og styring av de store veiprosjektene» sier viseadm. direktør i Metier OEC og leder av Construction, Knut Hegge.

Metier OEC regnes som Norges fremste fagmiljø innen prosjektledelse. Selskapet er en totalleverandør innen fagområdet med over 30 års erfaring. Metier OEC leverer tjenester til prosjektvirksomheter og prosjekter i alle bransjer, og omfatter foretak innen helse, bygg og anlegg, justissektoren, bank- og finans, samferdsel, industri og energi.

Nøkkelord

Kontakter

Halvard Kilde, adm. direktør Metier OEC AS, tlf. 900 57 533, epost: halvard.kilde@metieroec.no

Knut Hegge, viseadm. direktør Metier OEC AS, tlf. 918 50294, epost: knut.hegge@metieroec.no

Bilder

Lenker

Om Metier OEC

Metier OEC
Metier OEC
Pb. 118 Smestad
0309 Oslo

24 12 45 00https://www.metieroec.no

Metier OEC er en totalleverandør innen prosjektledelse. Selskapet har ca. 250 ansatte og har hovedkontor i Oslo samt kontorer i Trondheim, Mandal, Ålesund, Kristiansand og Stavanger.

Metier OEC AS er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group, som har over 5000 ansatte med prosjekter i 123 land.