Statens vegvesen

Mesta skal drifte riksvegene i Østfold og Follo

Del

Statens vegvesen og Mesta har signert kontrakten som skal sikre driften av hovedvegnettet i Østfold og Follo de neste fem årene.

Skjøtsel av grøntanlegg langs riksvegene i Østfold og Follo er en del av driftskontrakten som Mesta har inngått med Statens vegvesen. (Foto: Armin Jadidi – Verdi media)
Skjøtsel av grøntanlegg langs riksvegene i Østfold og Follo er en del av driftskontrakten som Mesta har inngått med Statens vegvesen. (Foto: Armin Jadidi – Verdi media)

– Østfold og Follo har et krevende, langstrakt vegnett med mye trafikk der næringstransporten utgjør en stor og viktig andel. Mesta skal ta hånd om alt fra europaveger som strekker seg fra svenskegrensa helt til Oslo, til beredskap i Oslofjordtunnelen og vedlikehold av raste- og døgnhvileplasser, sa vegdirektør Ingrid Dahl Hovland under signeringen av driftskontrakten for Østfold og Follo torsdag 7. april.

Mesta vant den store kontrakten om driften av riksvegnettet i Østfold og Follo i konkurranse med fire andre entreprenører.

– Slik jeg kjenner Mesta, er jeg sikker på at dere kommer til å løse oppgaven på en god måte. Vi gleder oss til samarbeidet og samspillet med dere, sa vegdirektøren under kontraktsigneringen.

Krever høy kompetanse

Driftskontrakten for Østfold og Follo omfatter 470 kilometer veg totalt, hvorav 56 kilometer er gang- og sykkelveg. I tillegg inngår drift og vedlikehold av blant annet tunneler, bruer, raste- og døgnhvileplasser, kontrollplasser, store grøntanlegg og sedimentasjonsbassenger.

Kontraktområdet omfatter kommunene Fredrikstad, Frogn, Halden, Indre Østfold, Marker, Moss, Nordre Follo, Lillestrøm, Rakkestad, Råde, Sarpsborg, Vestby og Ås. 

Konserndirektør for drift og vedlikehold i Mesta, Kristin Folge, ser fram til å jobbe med Statens vegvesen i Østfold og Follo. 

– Vegnettet er krevende og oppdraget krever betydelig kompetanse knyttet til vinterberedskap, store grøntarealer og døgnkontinuerlig beredskap ved ulykker – særlig langs E6. Vi har et erfarent lag og ledelse å bygge videre på i regionen, og disse vil jobbe for å gi trygghet for alle som ferdes på og langs riksvegnettet i Østfold og Follo, sa hun under kontraktsmøtet med Vegvesenet.

Femårig kontrakt med klimakrav

Østfold-Follo-kontrakten gjelder fra og med 1. september 2022 til og med 31. august 2027, med mulighet for tre års forlengelse.

Statens vegvesen har som mål å halvere CO2-utslippet fra drift og vedlikehold av riksvegene innen 2030. Når Mesta går i gang i Østfold og Follo til høsten, har de blant annet krav på seg om å ha fokus på gjenbruk og gjenvinning, og bruk av maskiner og utstyr som minimaliserer utslipp av klimagasser og andre negative påvirkninger på miljøet.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Skjøtsel av grøntanlegg langs riksvegene i Østfold og Follo er en del av driftskontrakten som Mesta har inngått med Statens vegvesen. (Foto: Armin Jadidi – Verdi media)
Skjøtsel av grøntanlegg langs riksvegene i Østfold og Follo er en del av driftskontrakten som Mesta har inngått med Statens vegvesen. (Foto: Armin Jadidi – Verdi media)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom