Mesta

Mesta kjøper seg inn i Klimator

Del
Mesta, Norges ledende entreprenør innen drift og vedlikehold av vei, kjøper ti prosent av det svenske veiteknologiselskapet Klimator.
Veiteknologi skal bidra til sikrere vinterveier. (Foto: Klimator)
Veiteknologi skal bidra til sikrere vinterveier. (Foto: Klimator)

Klimator er et svensk softwareselskap som utvikler teknologi for prognose for kjøreforhold på vei.

- Mesta har stort fokus på digitalisering og har mål om å redusere miljøkonsekvenser, bruke ressursene smartere og øke kvaliteten. Vi kjenner Klimators teknologi som kunde og ønsker å bidra til å videreutvikle den. Derfor er det helt naturlig å gå inn også på eiersiden, sier konsernsjef i Mesta, Marianne Bergmann Røren.

- Vi er svært tilfredse med å få en ekspert på veivedlikehold som Mesta er, inn på eiersiden, Vi får nå inn Mesta som en av våre større aksjonærer. Det er særdeles oppmuntrende at Mesta, som både er en innovativ og verdifull kunde, også invester i Klimator og vår teknologi, sier Patrik Simson, administrerende direktør i Klimator.

Simson mener Klimator og Mesta har store felles interesser i å lede digitalisering av veivedlikeholdet videre.

Emisjon og avtale

Klimator har veiteknologi basert på sensorer, store mengder data, maskin-læring og regelbaserte algoritmer. Mesta har siden 2020 testet ut løsningen i flere prosjekter og inngikk i desember i 2022 en fireårig avtale med selskapet for bruk i alle relevante kontrakter innen drift og vedlikehold. Mesta har siden 2020 testet ut løsningen i flere prosjekter og inngikk i desember i 2022 en fireårig avtale med selskapet for bruk i alle relevante kontrakter innen drift og vedlikehold. 

Mesta seg inn i selskapet i en rettet emisjon på 2,9 millioner aksjer til en pris av 2 svenske kroner per aksje, totalt 5,8 MSEK. Klimator er notert på Nasdaq First North Growth Market og har en børsverdi på 46 millioner svenske kroner.

Teknologi og bærekraft

Klimator har blant annet utviklet Road Status Information (RSI), en software for vinterveivedlikehold. Med stordata, AI og maskinlæring skapes det lokale føreprognoser og anbefalte vintertiltak som brøyting, salting, strøing etc. opp til 18 timer fram i tid. Løsningen benytter seg også av utførte vinterdriftstiltak i beregningen av føreforhold som skiller seg fra mange andre værtjenester.

- Vi vedlikeholder over 21 000 kilometer vintervei. Vi ser store muligheter i denne teknologien fordi den kan både bidra til økt sikkerhet og framkommelighet for trafikantene, samtidig som vi får økt bærekraft gjennom å redusere bruken av salt og kjørte kilometer, sier konserndirektør for drift og vedlikehold, Kristin Folge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Veiteknologi skal bidra til sikrere vinterveier. (Foto: Klimator)
Veiteknologi skal bidra til sikrere vinterveier. (Foto: Klimator)
Last ned bilde
Veiteknologi skal bidra til sikrere vinterveier. (Foto: Klimator)
Veiteknologi skal bidra til sikrere vinterveier. (Foto: Klimator)
Last ned bilde

Om Mesta

Mesta
Mesta
Askekroken 11
0277 OSLO

+47 478 05 200https://www.mesta.no/

Om Mesta

Mesta er Norges største entreprenørselskap innen drift og vedlikehold av veier, jernbaner og spesialprosjekter som leder mot tunnelopprydding, fjell- og skredsikring og bruvedlikehold. Mesta er i dag 100 prosent eid av den norske Staten og har både offentlige og private kunder over hele landet, der de største er med Statens vegvesen og landets fylkeskommuner. Mesta har  1700 ansatte.