Mesta

Mesta blir medlem i klimanettverket Skift 

Del

Skift er et nærlingslivsdrevet klimainitiativ som skal være en pådriver for at Norge når sine klimamål innen 2030. Nettverket består av de mest klimaambisiøse selskapene i Norge.

Bjørn Kjærand Haugland og Marianne B. Røren
Bjørn Kjærand Haugland og Marianne B. Røren

Ett av Mestas tre utvalgte bærekraftmål er å bidra til å stoppe klimaendringene. Mesta skal integrere bærekraft i alt selskapet gjør. En viktig faktor for å få dette til er læring og samarbeid med andre. Derfor blir Mesta medlem i Skift

Mesta har definert klare mål for hvordan vi skal redusere vårt klima- og miljøavtrykk. Som et ledende infrastrukturselskap i Norge har vi et ansvar for å bidra inn i den nasjonale klimautviklingen. Vi vet det vil kreve mye av oss. Vi må få grunnlaget på plass, samtidig som vi parallelt tenker utvikling. Med stor endringsvilje og entusiasme er vi klare til å ta grep, sier adm. dir. Marianne B. Røren.

Tilfører noe nytt

- Vi er glade for å ønske Mesta velkommen som medlem. Mesta er et spennende og viktig selskap i Norge, og tilfører noe nytt i Skift-nettverket med sin virksomhet som infrastrukturselskap. Det er spesielt gledelig å se at de setter klimatilpasning høyt på agendaen, da det er et av de viktigste grepene Skift tar tak i nå, sier Bjørn Kjærand Haugland, adm. dir i Skift.

Gjennom medlemskap i Skift får Mesta en unik mulighet til å lære, men også å bidra til en felles utvikling for å nå klimamålene. 

- Samarbeid og læring er viktig for å finne gode løsninger og sikre bærekraftig utvikling over tid. Flere store norske selskap er med å gå opp veien og er gode på bærekraft. Det er mye læring i deling av erfaring og kunnskap, og det gir en ekstra motivasjon for oss til å nå de klimamålene vi har satt, avslutter Røren.

Mesta har satt konkrete mål for å redusere klimafotavtrykk og miljøpåvirkning, i tråd med Parisavtalen, samt krav fra norske myndigheter og kunder. Innen 2030 skal Mesta ha redusert sitt CO2-utslipp med 50 prosent, redusert sitt avfall med 20 prosent og bidratt til 90 prosent materialgjenvinning av avfallet. Innen 2025 skal 50 prosent av innkjøpte varebiler være elektriske og tomgangskjøring skal reduseres med 25 prosent.

Bjørn Kjærand Haugland og Marianne B. Røren om medlemskapet i Skift

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bjørn Kjærand Haugland og Marianne B. Røren
Bjørn Kjærand Haugland og Marianne B. Røren
Last ned bilde

Om Mesta

Mesta
Mesta
Strandveien 15
1366 Lysaker

+47 478 05 200https://www.mesta.no/

Mesta bygger, vedlikeholder og utvikler norsk infrastruktur på oppdrag fra offentlige og private kunder. Vi er Norges ledende aktør innen drift og vedlikehold av vei og veielektro, med et viktig samfunnsoppdrag: Vi får folk fram. 

Mesta har over 1600 ansatte som hver dag jobber for å sikre trygg og åpen infrastruktur i hele landet. Selskapet omsetter for over 4,5 milliarder kroner årlig. Mesta er eid av den norske stat, ved Nærings- og fiskeridepartementet. 

Følg saker fra Mesta

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mesta på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mesta

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom