Helse Sør-Øst RHF

Mer kreftbehandling nærmere der pasienten bor

Del

I Helse Sør-Øst etableres det stadig nye og desentraliserte krefttilbud. Flere helseforetak samarbeider med kommunene om å tilby kreftbehandling der pasientene bor. - Vi skal desentralisere det vi kan og sentralisere det vi må, sier viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF, Jan Frich.

Kreftpoliklinikk Hadeland
Kreftpoliklinikk Hadeland

Samarbeid med kommunene

For kort tid siden åpnet Sykehuset Innlandet en ny kreftpoliklinikk på Hadeland. I poliklinikken ved Hadeland spesialistsenter vil pasienter få tilbud om kreftbehandling. Det er Sykehuset Innlandet som drifter den nye kreftpoliklinikken i tett samarbeid med Gran og Lunner kommuner.

– Slike lokale tilbud er viktige for pasientene, og det er stor vilje på alle nivåer i helsetjenesten til å få til slike løsninger, sier assisterende divisjonsdirektør før divisjon Gjøvik-Lillehammer, Ane Kaurstad.Også på Fagernes og Otta er det etablert desentralisert kreftbehandling.

Kortere reisevei og mindre belastning

For halvannet år siden ble det opprettet et tilbud om kreftbehandling ved Tokke helsesenter i Vest-Telemark. Dette tilbudet er et samarbeid mellom Sykehuset Telemark og kommunene Tokke og Vinje. Pasientene er godt fornøyd med tilbudet.

– For pasientene betyr dette kortere reisevei og mindre belastning, sier leder ved Avdeling for kreft og blodsykdommer ved Sykehuset Telemark, Anne Augestad Larsen. Hun forteller at behandlingen følger de samme kravene til kvalitet som sykehuset følger.

Ved Tokke helsesenter er det blant annet tilbud om cellegiftbehandling og blodoverføring, og erfaringen er gode.

– Vi er imponert over den faglige kompetansen og engasjementet til de lokale kreftsykepleierne i Tokke og Vinje, sier Augestad Larsen.

Poliklinikk og hjemmesykehus

Det er særlig medikamentell kreftbehandling, altså cellegift og immunterapi, som er egnet for slike polikliniske tilbud. Pasientene kan være trygge på at de får likeverdig og god behandling, uansett hvor i Helse Sør-Øst behandlingen gis.

-En slik utbygging av polikliniske tilbud vil vi se mer av i årene fremover, sier Jan Frich. - Det er flere pasientgrupper som vil nyte godt av det. I tillegg vil mange kunne få behandling hjemme i samarbeid med kommunehelsetjenesten.

Nøkkelord

Bilder

Kreftpoliklinikk Hadeland
Kreftpoliklinikk Hadeland
Last ned bilde

Om Helse Sør-Øst RHF

Helse Sør-Øst RHF
Helse Sør-Øst RHF
Parkgata 36
2317 Hamar

62585500https://www.helse-sorost.no/

Helse Sør-Øst RHF (regionalt helseforetak) er er av fire regionale helseforetak i Norge og eier de 11 statlige helseforetakene i regionen.

Helse Sør-Øst RHF sørger for spesialisthelsetjenester til 2,9 millioner mennesker i fylkene Agder, Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark og Viken.  

Følg pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Helse Sør-Øst RHF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Helse Sør-Øst RHF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom