KnowBe4

Mer enn 1 av 4 bruker uautoriserte filtjenester på jobb

Del

Ny forskning viser at nesten 30 prosent av ansatte bruker uautoriserte skytjenester for å kommunisere på arbeidsplassen, og laster ned innhold gjennom uautoriserte fildelingsnettverk. – Mange utviser en atferd som øker sikkerhetsrisikoen for arbeidsplassen, sier forskningssjef Kai Roer.

BYGGEBRANSJEN: – Vi ser at bruk av uautoriserte filtjenester er minst utbredt i finans- og teknologibransjen, mens byggebransjen og utdanningssektoren kommer dårligst ut, sier forskningssjef Kai Roer i KnowBe4. Foto: Katrine Lunke
BYGGEBRANSJEN: – Vi ser at bruk av uautoriserte filtjenester er minst utbredt i finans- og teknologibransjen, mens byggebransjen og utdanningssektoren kommer dårligst ut, sier forskningssjef Kai Roer i KnowBe4. Foto: Katrine Lunke

KnowBe4 Research har undersøkt hvor utbredt det er å bruke uautoriserte skytjenester for å lagre informasjon og kommunisere på arbeidsplassen, og hvor utbredt det er å laste ned innhold på arbeidsdatamaskinen gjennom uautoriserte fildelingsnettverk. Dette har selskapet undersøkt ved å gå gjennom svar fra 435 000 respondenter, på tvers av regioner og bransjer.

– Vi ser at i Europa er det så mye som nesten 30 prosent av alle ansatte som gjør dette. Det er svært bekymringsfullt, fordi ansatte ved å gjøre dette utsetter arbeidsplassen sin for betydelig risiko, sier forskningssjef Kai Roer i det globale IT-sikkerhetskonsernet KnowBe4.

Gmail og Dropbox  

Gmail er et eksempel på en skytjeneste. Hvis arbeidsplassen din bruker Office, kan det være at du bryter arbeidsplassens retningslinjer hvis du sender e-poster med jobbinformasjon fra din private Gmail. Dropbox og iCloud er eksempler på fildelingsnettverk. Hvis arbeidsplassen din ikke har godkjent disse, skal du ikke dele jobbdokumenter der.

– Mange kan velge å bruke Dropbox eller Gmail når de skal dele noe med en kollega, leverandør eller kunde, fordi de synes det er enklere eller tidsbesparende. Hvis disse tjenestene ikke er godkjent av arbeidsplassen din, omgår du arbeidsplassens sikkerhetskontroller hvis du bruker dem. Da kan du utsette arbeidsplassen din for økt sikkerhetsrisiko og det tror jeg mange ikke tenker over, sier Roer.

– Forskning er tydelig på at når det er enkelt å gjøre rett, er det mer sannsynlig at ansatte vil gjøre det rette. Virksomheter må derfor ikke bare forklare hva som er tillatt og ikke, men også gjøre det enkelt for ansatte å bruke tjenestene som er godkjente. Jo enklere det er å gjøre det som forventes, jo flere vil faktisk gjøre det, forklarer forskningssjefen.

Byggebransjen er dårligst

Forskningen viser at det varierer mellom regioner og mellom bransjer hvor utbredt bruken av uautoriserte filtjenester er. Selv for regionene og bransjene hvor det er minst utbredt, rapporterer nesten en av fem ansatte at denne typen atferd er normalt i deres organisasjon.

– Vi ser at bruk av uautoriserte filtjenester er minst utbredt i finans- og teknologibransjen, mens byggebransjen og utdanningssektoren kommer dårligst ut. Vi har også i tidligere analyser avdekket dårlig sikkerhetskultur i byggebransjen og utdanningssektoren. Funnene i denne undersøkelsen bekrefter at det er behov for å bedre sikkerhetskulturen i disse to bransjene, sier Roer.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

BYGGEBRANSJEN: – Vi ser at bruk av uautoriserte filtjenester er minst utbredt i finans- og teknologibransjen, mens byggebransjen og utdanningssektoren kommer dårligst ut, sier forskningssjef Kai Roer i KnowBe4. Foto: Katrine Lunke
BYGGEBRANSJEN: – Vi ser at bruk av uautoriserte filtjenester er minst utbredt i finans- og teknologibransjen, mens byggebransjen og utdanningssektoren kommer dårligst ut, sier forskningssjef Kai Roer i KnowBe4. Foto: Katrine Lunke
Last ned bilde
ENKELT: – Forskning viser at når det er enkelt å gjøre rett, er det mer sannsynlig at ansatte vil gjøre det rette, sier forskningssjef Kai Roer i KnowBe4. Foto: Katrine Lunke
ENKELT: – Forskning viser at når det er enkelt å gjøre rett, er det mer sannsynlig at ansatte vil gjøre det rette, sier forskningssjef Kai Roer i KnowBe4. Foto: Katrine Lunke
Last ned bilde

Om KnowBe4

KnowBe4
KnowBe4
Apotekergata 10
0180 Oslo

https://www.knowbe4.com/

KnowBe4 er en ledende leverandør av opplæring i IT-sikkerhet, og brukes av mer enn 41 000 organisasjoner over hele verden. Selskapet er notert på Nasdaq-børsen i USA.

Våren 2019 kjøpte KnowBe4 det norske selskapet CLTRe, som forsker på sikkerhetskultur. CLTRe ble senere til KnowBe4 Research og det er KnowBe4s forskningssenter, som er lokalisert i Oslo. 

Knowbe4 Research forsker på sikkerhetskultur, risiko, menneskelig atferd og hvordan atferd påvirker sikkerheten. Målet  er å finne ut mer om hva som må til for å redusere sikkerhetsrisikoen mennesker utgjør i en organisasjon.
 
Forskningssenteret i Oslo jobber uavhengig av KnowBe4s andre enheter og har som mål at forskningsfunnene skal komme hele IT-sikkerhetsbransjen til gode, ikke kun KnowBe4 og selskapets kunder.

Følg pressemeldinger fra KnowBe4

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KnowBe4 på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KnowBe4

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom