Mer diskriminering på norske arbeidsplasser enn i Sverige og Danmark

Del

Norske arbeidstagere har i sterkere grad enn svenske og danske kolleger opplevd diskriminering på arbeidsplassen, viser ny, internasjonal undersøkelse. Likevel svarer 9 av 10 nordmenn at de verdsetter mangfold på jobben.

Camilla Grana, Randstad
Camilla Grana, Randstad

I en fersk utgave av verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse, Randstad Workmonitor, svarer hver fjerde norske arbeidstaker at de har opplevd diskriminering på jobben som følge av kjønn eller alder. 20 prosent har opplevd rasediskriminering, mens henholdsvis 16 og 12 prosent har opplevd forskjellsbehanding på grunn av religiøs overbevisning eller seksuell legning.

- Det er mange interessante og til dels oppsiktvekkende funn i denne undersøkelsen. For eksempel svarer 8 av 10 nordmenn at de jobber på en åpen og inkluderende arbeidsplass, mens 9 av 10 sier de verdsetter et rikt, kollegialt mangfold. Likevel er andelen som har opplevd diskriminering grunnet alder, kjønn, rase, religiøs overbevisning eller seksuell diskriminering til dels betydelig høyere i Norge enn i våre naboland Danmark og Sverige, sier Camilla Grana, administrerende direktør for Randstad i Norge.

Årets tredje, kvartalsvise barometermåling fra verdens nest største bemannings-, rekrutterings- og HR-selskap, Randstad, omfatter 34 land verden rundt.  India er undersøkelsens definitive ”diskrimineringsversting”, etterfulgt av Malaysia. Begge landene ligger helt på topp i undersøkelsens ulike diskriminerings-kategorier. I Europa synes mangfoldet å trangest kår i Tyrkia og Frankrike, mens Norge, i spørsmål om rase- eller religiøs diskriminering, ligger nærmere topp enn bunnen på skalaen. 

Her er noen funn fra undersøkelsen:

  • 25 prosent av norske arbeidstagere har opplevd diskriminering for alder (Danmark: 10 prosent, Sverige 9 prosent). Her ligger vi over det globale snittet på 17 prosent. Høyest er andelen i India (50 prosent og Malaysia (34 prosent)
  • 24 prosent av oss har opplevd kjønnsdiskriminering (Danmark: 15 prosent, Sverige 14 prosent). Det globale snittet ligger igjen lavere enn i Norge – 21 prosent. Og høyest er andelen i India (49 prosent) og Tyrkia (31 prosent).
  • Hver femte norske arbeidstager (20 prosent) har opplevd rasediskriminering på jobb. Tallet er betydelig høyere enn i Danmark (11 prosent) og Sverige (9 prosent), og høyere enn det globale snittet (17 prosent). Igjen topper India (50 prosent), foran Malaysia (34).
  • På verdensbasis svarer 16 prosent at de har opplevd diskriminering grunnet religiøs overbevisning. Tallet er likt i Norge (16 prosent), mens henholdsvis 10 prosent i Danmark og 8 prosent i Norge svarer det samme. India (46 prosent), Tyrkia (28 prosent) og Brasil (27 prosent) topper.
  • Diskriminering for seksuell legning scorer 15 prosent på verdensbasis, mens tilsvarende tall for Norge er 12 prosent. Igjen ligger vi høyere enn Danmark (9 prosent) og Sverige (7 prosent). Også her ligger India øverst, der nesten halvparten (44 prosent) har opplevd seksuell trakassering i jobbøyemed. 

- Selv om diskriminering på arbeidsplassen er forbudt ved lov i Norge, er det for eksempel interessant å merke seg at andelen som har opplevd kjønns- eller rasediskriminering på norske arbeidsplasser, er høyere enn snittet for resten av verdens land som er med i undersøkelsen. Funnene viser at norske arbeidsgivere og ansatte fortsatt har en lang vei å gå for å oppnå likeverd og sosial nøytralitet på arbeidsplassen, og bør være et tankekors for likestillingslandet Norge, sier Grana.

-Det finnes kulturelle forskjeller mellom Norge og våre nærmeste naboland, som kanskje kan forklare noen forskjellene. Norge har i mindre grad enn Sverige og Danmark hatt en internasjonal tilnærming til arbeidslivet, som kan bidra til at rasefordommer opprettholdes. Vi har dessuten en høyere pensjonsalder enn de fleste, andre land, som kan forklare hvorfor andelen som opplever aldersdiskriminering er så vidt høy, sier Camilla Grana.

For flere opplysninger, fakta fra undersøkelsen eller kommentarer, kontakt gjerne Camilla Grana på telefon 454 82382, eller epost camilla.grana@randstad.no.

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 34 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor utgis fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Rundt 25000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

 Om Randstad:

Randstad er verdens nest største rekrutterings- bemannings- og HR-selskap. Randstad har 28000 ansatte i 39 land, og omsatte i 2013 for  16,6 milliarder euro.  Selskapet ble grunnlagt i 1960, og er børsnotert i Nederland og USA. I Norge har selskapet kontorer i Oslo og Stavanger (www.randstad.com / www.randstad.no)

 

Bilder

Camilla Grana, Randstad
Camilla Grana, Randstad
Last ned bilde

Om Joe AS

Joe AS
Kirkeveien 10 A
1363 Høvik

Følg saker fra Joe AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Joe AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Joe AS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom