NAF

Menn har større tro på egne sjåfør-evner enn kvinner

Del

En fersk undersøkelse for medlemsorganisasjonen NAF viser at dobbelt så mange menn som kvinner ser på seg selv som en svært god sjåfør. - Det er ingen ting i ulykkesstatistikken som tilsier at kvinner er dårligere sjåfører enn menn, tvert imot. Vår klare oppfordring til kvinner på årets kvinnedag er å ta rattet selv og stole på egne ferdigheter, sier Camilla Ryste, kommunikasjonssjef i NAF.

Dobbelt så mange menn som kvinner mener at de selv er en "svært god" sjåfør. Foto: NAF
Dobbelt så mange menn som kvinner mener at de selv er en "svært god" sjåfør. Foto: NAF

TNS Kantar har på vegne av NAF gjennomført en landsrepresentativ undersøkelse om hvor gode sjåfører bilistene selv mener de er. Blant både kvinner og menn er det flest som svarer at de er en «god sjåfør». På svaralternativet «svært god sjåfør» er det imidlertid store forskjeller mellom kjønnene. 25 prosent av menn mener de er en svært god sjåfør. Blant kvinner har bare 12 prosent den samme troen på egne evner.

- Kjønnsrollemønstrene sitter ganske dypt i oss når vi setter oss i bilen. Det er mer vanlig å se far bak rattet enn mor. Det er nok mange grunner til at det blir sånn. Kanskje spiller hvordan vi vurderer våre egne ferdigheter også inn, sier Ryste.

Det finnes imidlertid ingen forskning eller statistikk som bygger opp under denne ulike opplevelsen blant menn og kvinner av egne ferdigheter, tvert i mot.

- All statistikk tyder på at kvinner er vel så dyktige og trygge sjåfører som menn, kanskje enda tryggere. Vi vet at overdreven tro på egne ferdigheter kan føre til at man tar mer risiko i trafikken. Så det at kvinner ikke føler seg like suverene bak rattet som en del menn gjør er faktisk en fordel sett med trafikksikkerhets-briller, sier Ryste.

Hun bruker årets kvinnedag til å oppfordre alle kvinner til å sette seg oftere bak rattet.

- Jo mer du kjører, jo tryggere blir du på veien. Særlig det å kjøre på variert føre til alle årstider, kjøre lengre strekninger og å kjøre i mørke krever at du gjør det jevnlig for å kjenne på mestring og trygghet, sier Ryste.

  Total Menn  Kvinner
Har du førerkort? Ja 93 95 90
Nei 7 5 10
  Total Menn  Kvinner
Hvor god eller dårlig sjåfør regner du deg som? Svært dårlig sjåfør 0 0 0
Dårlig sjåfør 2 1 2
Gjennomsnittlig sjåfør 32 26 38
God sjåfør 47 48 46
Svært god sjåfør 19 25 12
Vet ikke 0 0 0

Totalt har 518 menn og 448 kvinner med førerkort svart på spørsmålene

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dobbelt så mange menn som kvinner mener at de selv er en "svært god" sjåfør. Foto: NAF
Dobbelt så mange menn som kvinner mener at de selv er en "svært god" sjåfør. Foto: NAF
Last ned bilde

Om NAF

NAF
NAF
Skippergata 4
0152 Oslo

23 21 31 00http://www.naf.no

Hver tiende nordmann og 25 prosent av alle personbileiere er medlem i NAF. Dette gjør oss til Nordens største interesse- og forbrukerorganisasjon med nærmere 500 000 medlemmer. Organisasjonen er landsomfattende med 71 lokalavdelinger, 360 ansatte og ca. 2000 frivillige. NAF er en engasjert og markant samfunnsaktør som arbeider aktivt for at norske trafikanter skal kunne reise sikkert, effektivt og miljøvennlig. NAFs virksomhet omfatter kontroll og testing av biler ved 44 NAF-sentre, trafikkopplæring, veihjelp, reise, handel, juridisk bistand og forbrukerrådgivning m.m. Etter avtale med Vegdirektoratet driver NAF 27 øvingsbaner i Norge.

Følg saker fra NAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom