Den Norske Turistforening

Mener det haster å grunnlovsfeste allemannsretten

Del

DNT ung mener Stortinget må sørge for at allemannsretten grunnlovsfestes.

DNT ung samlet til landsmøte på Haukeliseter Fjellstue. FOTO: DNT.
DNT ung samlet til landsmøte på Haukeliseter Fjellstue. FOTO: DNT.

Jeg tror vi undervurderer hvor stor trusselen mot den norske friluftstradisjonen kan bli i årene som kommer. For det første får vi stadig mindre natur. Det bygges ned i høyt tempo, og de sammenhengende naturområdene blir færre og færre. For det andre blir allemannsretten stadig oftere utfordret. Vi ser begrensninger på telting, ulovlige stengsler i strandsonen og betaling for inngang, sier Anna Nes, leder i DNT ung.

Hun mener de ulike truslene for det friluftslivet vi kjenner vil føre til færre områder å utøve det enkle friluftslivet i.

Dette er to sterke utviklingstrekk som til sammen skaper et større press mot allemannsretten enn vi tidligere har sett. Jeg tror at det presset bare kommer til å øke. Derfor haster det å gi allemannsretten det sterke rettsvernet som en grunnlovsfesting vil sørge for. 

DNT ungs landsmøte med klar oppfordring

DNT ung, som er ungdomsorganisasjonen i Den Norske Turistforening, avholdt sitt landsmøte på Haukeliseter fjellstue denne helga. Der ble det vedtatt en resolusjon som ber stortingspolitikerne om å følge opp saken som fikk flertall i forrige Storting.

En grunnlovsendring krever 2/3 flertall i to ulike stortingsperioder. I forrige stortingsperiode stemte et flertall for grunnlovsfesting. DNT ung oppfordrer nå et samlet Storting til å sikre at allemannsretten endelig grunnlovsfestes i denne stortingsperioden.

Lederen i DNT ung spør seg om allemannsretten er en så naturlig del av vår turkultur at vi risikerer at mange tar den for gitt. Hun mener derfor det er viktig å rope høyt om at det vernet vi har i dag ikke er tilstrekkelig for å møte de utfordringene som kommer framover.

Det at vi alle sammen skal ha lik tilgang til felles natur er en unik verdi ved samfunnet vårt, og en verdi som det er viktig at vi nedfeller i den høyeste rettskilden vi har. Det handler vel så mye om generasjonene som kommer etter oss, sier Nes.

Nøkkelord

Kontakter

DNTs pressetelefon

Åpen også kveld og helg (ikke sms)

Tel:48450526

Bilder

DNT ung samlet til landsmøte på Haukeliseter Fjellstue. FOTO: DNT.
DNT ung samlet til landsmøte på Haukeliseter Fjellstue. FOTO: DNT.
Last ned bilde
Anna Nes, leder i DNT ung. Bildet tatt i påsken. FOTO: Marius Dalseg.
Anna Nes, leder i DNT ung. Bildet tatt i påsken. FOTO: Marius Dalseg.
Last ned bilde

Om Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 Oslo

Den Norske Turistforening er et forbund av 57 selvstendige medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. Det er DNTs medlemsforeninger som driver hytter, merker stier og arrangerer turer.  DNT sentralt (administrasjon og landsstyre) skal legge til rette for at medlemsforeningene får utført sine oppgaver.