GlobeNewswire by notified

Mendus tillkännager begäran från Negma Group om konvertering av konvertibla skuldebrev

Dela

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på immunterapier mot tumöråterfall, tillkännager idag att Negma Group (”Negma”) genom meddelande till Mendus har begärt konvertering av konvertibla skuldebrev som utfärdats till Negma i enlighet med det finansieringsavtal som Mendus tillkännagivit genom pressmeddelanden den 26 augusti och 26 oktober 2022.

Negma har begärt konvertering av fyra (4) konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023, motsvarande 100 000 kronor av det konvertibla lånet som uppgår till totalt 5 925 000 kronor, till 72 463 aktier. Efter registrering hos Bolagsverket kommer Mendus totala aktiekapital att uppgå till 10 048 655,85 kronor och det totala antalet aktier och röster kommer att uppgå till 200 973 117.

Konverteringspriset per aktie är 1,38 kronor, motsvarande 92% av den näst lägsta dagliga volymvägda genomsnittliga aktiekursen (VWAP) under de 10 på varandra följande handelsdagarna före konverteringsbegäran från Negma.

För ytterligare information om de konvertibla skuldebrev som emitterades den 3 januari 2023 hänvisas till pressmeddelandet som publicerades den 5 januari 2023.

För en sammanställning av samtliga utestående konvertibla skuldebrev och emitterade aktier vid konvertering i enlighet med finansieringsavtalet med Negma hänvisas till avsnittet ”Konvertibla skuldebrev” på investerarsidan på Mendus webbplats.


FÖR MER INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting

VD

E-post: ir@mendus.com


INVESTERARRELATIONER

Corey Davis

LifeSci Advisors, LLC\

Telefon: + 1 212-915-2577

E-post: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIAKONTAKT
Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Auctions of mortgage covered bonds for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3®23.3.2023 12:49:47 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen A/S Executive Board Lersø Parkalle 100 DK-2100 København Ø www.rd.dk Telephone +45 7012 5300 23 March 2023 Company Announcement number 22/2023 Auctions of mortgage covered bonds for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3® Realkredit Danmark will hold auctions on SDRO’s for the refinancing of FlexKort®, RD Cibor6® and RD Euribor3® as of 1 July 2023. The auctions will be held on 24 - 25 May 2023. Realkredit Danmark will open two new mortgage covered bonds (SDRO’s) to put on the auctions for the refinancing of RD Cibor6® and RD Euribor3®, respectively. The underlying bond to RD Cibor6® will be used for new loan offers at a later stage whereas the underlying bond to RD Euribor3® will be used for new loan offers immediately after the refinancing has taken place. At the auctions, investors make their bids on the spread to CIBOR 6M and EURIBOR 3M. Regarding FlexKort®, investors make their bids on the price of DK0004626322. The characteristics of the new

Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3®23.3.2023 12:49:47 CET | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen A/S Direktionen Lersø Parkalle 100 2100 København Ø www.rd.dk Telefon 7012 5300 23. marts 2023 Selskabsmeddelelse nummer 22/2023 Auktioner over obligationer til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® Realkredit Danmark gennemfører auktioner over SDRO til refinansiering af FlexKort®, RD Cibor6® og RD Euribor3® pr. 1. juli 2023. Auktionerne vil blive afholdt den 24. og 25. maj 2023. Til brug for auktionerne åbner Realkredit Danmark to nye obligationer til refinansiering af henholdsvis RD Cibor6® og RD Euribor3®. Obligationen bag RD Cibor6® vil på sigt blive anvendt til lånetilbud mens obligationen bag RD Euribor3® vil blive anvendt til lånetilbud umiddelbart efter refinansieringen. På auktionen skal investorer byde på tillægget til CIBOR 6M og EURIBOR 3M, mens der på auktionen vedrørende FlexKort® skal bydes på kursen til DK0004626322. De nye obligationers karakteristika fremgår af vedlagte bilag. De Endelige vilkår offentliggøres via prospektmeddel

Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit A/S23.3.2023 12:34:03 CET | Press release

To Nasdaq Copenhagen FIXING OF COUPON RATES 23 March 2023 Fixing of coupon rates effective from 27 March 2023 Effective from 27 March 2023, the coupon rates of floating-rate bonds issued by Nykredit Realkredit A/S will be adjusted. Bonds with quarterly interest rate fixing The new coupon rates will apply from 27 March 2023 to 27 June 2023: Uncapped bonds DK0030486246, (SNP), maturity in 2024, new rate as at 27 March 2023: 3.9900% pa DK0030492053, (SNP), maturity in 2023, new rate as at 27 March 2023: 3.9900% pa DK0030494851, (SNP), maturity in 2023, new rate as at 27 March 2023: 3.7400% pa Questions may be directed toInvestor Relations at investor_relations@nykredit.dkor Rikke Gredsted Seidenfaden, Head of Press Relations,tel +45 44 55 14 49. Attachment Fixing of coupon rates - Nykredit Realkredit - 20230323

Fastsættelse af kuponrenter - Nykredit Realkredit A/S23.3.2023 12:34:03 CET | pressemeddelelse

Til Nasdaq Copenhagen FASTSÆTTELSE AF KUPONRENTER 23. marts 2023 Fastsættelse af kuponrenter gældende fra den 27. marts 2023 Med virkning fra den 27. marts 2023 ændres kuponrenten på variabelt forrentede obligationer udstedt af Nykredit Realkredit A/S. Obligationer med kvartårlig rentefastsættelse De nye kuponrenter er gældende fra den 27. marts 2023 til den 27. juni 2023: Obligationer uden renteloft DK0030486246, (SNP), udløb 2024, ny rente pr. 27. marts 2023: 3,9900% p.a. DK0030492053, (SNP), udløb 2023, ny rente pr. 27. marts 2023: 3,9900% p.a. DK0030494851, (SNP), udløb 2023, ny rente pr. 27. marts 2023: 3,7400% p.a. Spørgsmål kan rettes til Investor Relations på investor_relations@nykredit.dkeller pressechefRikke Gredsted Seidenfaden, telefon 44 55 14 49. Vedhæftet fil Fastsættelse af kuponrenter – Nykredit Realkredit - 20230323

Dassault Aviation: Availability of a complete form of the 2022 Annual Financial Report CLARIFICATION23.3.2023 12:32:18 CET | Press release

Availability of a complete form of the 2022 Annual Financial Report CLARIFICATION On March 21, 2023, Dassault Aviation made available to the public and filed with the Autorité des Marchés Financiers the complete version of the 2022 Annual Financial Report (Rapport financier annuel) of Dassault Aviation as of 31 December 2022, including in ESEF format. Dassault Aviation announces that the following statement has been added today to the PDF version of said report: “This document is a reproduction of the official version of 2022 Annual financial report, which was established in XHTML and filed with the French Markets Authority (AMF), available on the Company’s website (www.dassault-aviation.com)” This financial annual report can be found on the Company’s website at www.dassault-aviation.com, in the “Finance / Regulated information / 2023” and “Finance / Publications / 2023 Publications” sections. ABOUT DASSAULT AVIATION: With over 10,000 military and civil aircraft (including 2,500 Falcon