GlobeNewswire by notified

Mendus AB: Mendus publicerar prekliniska data som visar signifikanta anti-tumorala synergier mellan intratumoral immunaktivering och inhibition av CTLA-4

Dela
  • Intratumoral injektion av allogena pro-inflammatoriska dendritceller (”ilixadencel”) inducerar en markant ökning av en för övrigt ineffektiv systemisk behandling med anti-CTLA-4 i en etablerad cancermodell in vivo
  • Effekterna visade sig vara T-cells beroende och inducerade en djupgående förändring av tumörens mikromiljö, formationen av immunologiska minnesceller och levererade resultat som indikerar spridning av den terapeutiska effekten perifert via blodbanan och lymfoida organ
  • Botade möss i kombinationsgruppen (7 av 10) kvarstod tumörfria och överlevde i åtminstone 70 dagar och var immuna mot förnyad tumörinplantation

Mendus AB (“Mendus” publ; IMMU.ST), ett bioläkemedelsföretag fokuserat på att förbättra överlevnadsresultat för cancerpatienter med tumörrecidiv genom cellbaserade immunterapier, tillkännagav idag publiceringen av in vivo-data som visar betydande antitumörsynergier mellan Bolagets allogena dendritcellsbaserade immunprimer-program ilixadencel och checkpointhämning via CTLA-4-blockad i den expertgranskade tidskriften Oncoimmunology.

“Dessa prekliniska data understryker rationalen bakom vår immunaktiverare i att spela multipla roller för att övervinna immunsuppression och omkoppla tumörens mikromiljö, i stället för att enbart leverera en enkel inflammatorisk signal” kommenterade Alex Karlsson-Parra, M.D., Ph.D., Chief Scientific Officer på Mendus. "Sammantaget motiverar dessa fynd i tidiga skeden ytterligare klinisk undersökning med vår nuvarande generation av allogena immunprimers och framtida generationens immunprimers hos cancerpatienter som får anti-CTLA-4-behandling och vid indikationer där denna immunologiska checkpoint-strategi tidigare inte har haft någon betydande inverkan på patientresultat."

Cytotoxiskt T-lymfocyt-associerat antigen 4 (CTLA-4) är en hämmande checkpoint-receptor och blockering har potential att släppa "bromsarna" på patienternas endogena immunsystem. US Food and Drug Administration (FDA) godkände den första anti-CTLA-4-antikroppen, ipilimumab (Yervoy®), för behandling av melanom i sen fas 2011 och flera CTLA-4-målprogram är i klinisk utveckling idag. Trots långvariga svar och förbättrad total överlevnad med CTLA-4-blockad hos många patienter, uppskattas det att upp till 80 % fortfarande inte svarar, möjligen tillskrivet brist på redan existerande immunitet. Mendus nuvarande generation av immunprimers, ilixadencel, har utvärderats i ett brett spektrum av tumörer och har visat en utmärkt säkerhetsprofil i alla studier med uppmuntrande tecken på effekt i kombination med andra behandlingsmetoder inklusive checkpoint-hämmaren pembrolizumab och kinashämmare.

I den prekliniska studien som publicerades i dag, transplanterades mössen med den kolorekatala tumörcellslinjen CT-26 under huden och behandlades efteråt med intratumorala injektioner av mus-ilixadencel, anti-CTLA-4 antikroppar intraperitonealt, en kombination eller placebo. Varken ilixadencel eller anti-CTLA-4 som monoterapi hade någon signifikant effekt på tumörprogression eller överlevnad. Däremot, ledde kombinationsbehandling med ilixadencel och anti-CTLA-4 till en signifikant fördröjning av tumörtillväxt och ledde till tumörfrihet hos 7 av 10 möss som levde i mer än 70 dagar utan kvarstående påvisbar tumör. Alla dessa överlevande möss transplanterades på nytt med CT-26 celler och alla rejekterade dessa ny-inokulerade tumörer, något som indikerar uppkomsten av ett immunologiskt minnessvar.

Ett flertal fynd I studien demonstrerade en djupgående förändring av den initialt immunosuppressiva mikromiljön i tumören efter kombinationsbehandlingen med ilixadencel och anti-CTLA-4. Förändringarna i tumörens mikromiljö var synliga i genuppsättnings-analyser av signifikanta signalvägar, inklusive uppreglerade signalvägar som påverkar myeloid vävnad, antigen-presentation, lymfoida organ och regulation av cytokiner/kemokiner. På den cellulära nivån inkluderade förändringarna i kombinationsarmen intratumoral infiltration av immunceller med anti-tumorala funktioner, inklusive endogena dendritceller som uppvisade en hög antigen-presenterande kapacitet och aktiverad fenotyp, makrofager med M1-liknande fenotyp, aktiverade neutrofiler och inflammatoriska monocyter.

Sammantaget så ledde dessa förändringar till en passande mikromiljö i tumören för expansion av CD8+ minnesceller i tumörvävnaden (”tissue-resident memory”) som korrelerade positivt med förhöjda nivåer av potentiellt tumör-reaktiva celler och ”tumör-matchande” CD8+ T celler i perifert blod. Dessutom producerade mjältceller från mössen i kombinationsgruppen signifikant högre mängder gamma-interferon när de stimulerades med ett CT-26-deriverat neoantigen, vilket konfirmerar induktion av tumör-specifika CD8+T celler. Depletion av CD8+ T celler tog helt bort den terapeutiska effekten.


Publikationen med titeln: “Intratumoral administration of pro-inflammatory allogeneic dendritic cells improved the anti-tumor response of systemic anti-CTLA-4 treatment via unleashing a T cell-dependent response” finns tillgänglig via: https://doi.org/10.1080/2162402X.2022.2099642


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:

Erik Manting

Chief Executive Officer

E-post: ir@mendus.com


INVESTERARRELATIONER

Julie Seidel

Stern Investor Relations

Telefon: +1 212-362-1200

E-post: julie.seidel@sternir.com


MEDIARELATIONER

Mario Brkulj

Valency Communications

Telefon: +49 160 9352 9951

E-post: mbrkulj@valencycomms.eu


OM MENDUS AB (PUBL)
På Mendus förändrar vi behandlingen av cancer genom att ta itu med tumörrecidiv och förbättra överlevnadsresultaten för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en godartad säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Notice of Nexstim Plc’s Half-Yearly Report H1 20228.8.2022 09:00:00 CEST | Press release

Companyannouncement,Helsinki,8 August2022at10 AM(EEST) Noticeof NexstimPlc’sHalf-Yearly Report H1 2022 Nexstim Plc (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) ("Nexstim" or "Company") will publish its half-yearly report for the six months ended 30 June 2022 on Friday 12 August 2022 at approximately 9:00 am Finnish time. The company will hold two live webinars for media, investors and analysts on Friday 12 August 2022. Mikko Karvinen CEO, and Joonas Juokslahti CFO, will present the financial and operational results followed by a Q&A session. The first live webinar will be in Finnish, and it will take place at 10:30 am EEST. The second live webinar will be in English at 3 pm EEST. Webinardetails: To attend the webinars, please register via the links below. Registered participants will receive more information to their e-mail. Live Webinar in Finnish on 12 August 2022 at 10:30 am (EEST): Sign up here >> Live Webinar in English on 12 August 2022 at 3 pm (EEST): Sign up here >> NEXSTIM PLC Mikko Karvinen, CEO F

Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 20228.8.2022 09:00:00 CEST | Pressemelding

Företagsmeddelande,Helsingfors,8augusti2022 kl.10(EEST) Publicering av Nexstim Abp:s halvårsrapport för H1 2022 Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att meddela sitt halvårsresultat för det gångna halvåret som avslutades den 30 juni 2022, på fredagen den 12 augusti 2022 cirka kl. 9.00 finsk tid. Bolaget ordnar två webbsända möten för analytiker, investerare och medier fredagen 12 augusti 2022. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet verifier deltagarna ges möjlighet att ställa frågor. Den första webbsändningen på finska börjar klockan 10.30 (EEST). Den andra webbsändningen på engelska börjar klockan 15.00 (EEST). Uppgifteromwebbsändningarna: Anmälning till webbsändningarna sker via länkarna nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post. Webbsänt informationsmöte på finska 12 augusti 2022 klockan 10.30 (EEST): Till anmälan >> Webbsänt info

Sampo plc’s share buybacks 05/08/20228.8.2022 07:30:00 CEST | Press release

SAMPO PLC STOCK EXCHANGE RELEASE 08/08/2022 at 08:30 am Sampo plc’s share buybacks 05/08/2022 On 05/08/2022 Sampo plc (business code 0142213-3, LEI 743700UF3RL386WIDA22) has acquired its own A shares (ISIN code FI0009003305) as follows: Sampo plc’s share buybacksAggregated daily volume (in number of shares)Daily weighted average price of the purchased shares*Market (MIC Code)14,33944.37AQEU14,45644.38CEUX7,48944.42TQEX78,18844.36XHELTOTAL114,47244.37 *rounded to two decimals On 9 June 2022, Sampo announced a share buyback programme of up to a maximum of EUR 1 billion in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR) and the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052. The programme, which started on 10 June 2022, is based on the authorization granted by Sampo's Annual General Meeting on 18 May 2022. After the disclosed transactions, the company owns in total 5,603,062 Sampo A shares representing 1.05 per cent of the total number of shares in Sampo plc. Details of ea

CONDITIONS FOR RIKSBANK BID PROCEDURE KOMMUNINVEST BONDS5.8.2022 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2022-08-09BondsKOMMUNINVEST I SVERIGE: 2602. SE0013745452. 2026-02-04 KOMMUNINVEST I SVERIGE: 2706, SE0016829048, 2027-06-15 BidsBids on interest and volume are entered via Bloomberg Bond Auction SystemBid date2022-08-09Bid times10.00-11.00Requested volume (corresponding nominal amount)2602: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 2706: 200 mln SEK +/-100 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)2602: 200 mln SEK per bid 2706: 200 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 11.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-08-11Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383General Terms and ConditionsGeneral Terms and Conditions General Terms and Conditions för the Riksbank’s Purchases of Bonds via Bid Procedure 2020:3. dated 20 November 2020 (see the Riksbank´s web). Stockholm, 2022-08-05 This i

CONDITIONS FOR RIKSBANK REVERSED AUCTIONS SEK COVERED BONDS5.8.2022 16:20:00 CEST | Press release

Bid procedure, 2022-08-11BondsSWEDBANK HYPOTEK AB: 197. SE0016828529. 2027-03-17 SKANDINAVISKA ENSKILDA: 581, SE0013102043, 2026-12-16 DANSKE HYPOTEK AB: 2612, SE0015987540, 2026-12-16 NORDEA HYPOTEK AB: 5535, SE0013358413, 2025-09-17 Bid date2022-08-11Bid times09.00-10.00 (CET/CEST) on the Bid dateRequested volume (corresponding nominal amount)197: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 581: 200 mln SEK +/-100 mln SEK 2612: 100 mln SEK +/-50 mln SEK 5535: 150 mln SEK +/-100 mln SEK Highest permitted bid volume (corresponding nominal amount)197: 200 mln SEK per bid 581: 200 mln SEK per bid 2612: 100 mln SEK per bid 5535: 150 mln SEK per bid Lowest permitted bid volume (corresponding nominal amount)SEK 50 million per bidExpected allocation timeNot later than 10.15 (CET/CEST) on the Bid dateDelivery and payment date2022-08-15Delivery of bondsTo the Riksbank's account in Euroclear Sweden AB's securities settlement system 1 4948 6383 Stockholm, 2022-08-05 This is a translation of the special terms and