GlobeNewswire by notified

Mendus AB: Kommuniké från årsstämma i Mendus AB (publ) den 12 maj 2023

Dela

Vid årsstämma i Mendus AB (publ), org.nr. 556629-1786, (”Bolaget”) den 12 maj 2023 fattades bland annat följande beslut. För mer detaljerad information om innehållet i besluten hänvisas till kallelsen till årsstämman samt fullständiga förslag till beslut, som tidigare har publicerats och finns tillgängliga på Bolagets hemsida, www.mendus.com.


Fastställande av balans- och resultaträkning, resultatdisposition och ansvarsfrihet

Årsstämman fastställde Bolagets balans- och resultaträkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning.

Årsstämman beslutade att Bolagets ansamlade förlust disponeras på så sätt att 64 647 324 kronor avräknas mot överkursfonden och att resterande 711 860 745 kronor överförs i ny räkning och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade även att bevilja styrelsen och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2022.

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport för 2022.


Styrelse- och revisorsarvode

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 2 370 000 kronor, att fördelas på följande sätt: Styrelseordföranden arvoderas med 620 000 kronor och var och en av övriga styrelseledamöter arvoderas med 285 000 kronor. Arvode för utskottsarbete ska utgå med 70 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 40 000 kronor till var och en av övriga styrelsemedlemmar i revisionsutskottet, 50 000 kronor till ordförande i vetenskapliga utskottet, 25 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i vetenskapliga utskottet, 35 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 20 000 kronor till var och en av övriga styrelseledamöter i ersättningsutskottet.

Årsstämman beslutade att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.


Val av styrelse och revisor

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter utan suppleanter.

För tiden intill slutet av nästa årsstämma omvalde årsstämman de befintliga styrelseledamöterna Christine Lind, Sven Andreasson, Dharminder Chahal, Andrea van Elsas, Hans Preusting och Helén Tuvesson. Christine Lind omvaldes som styrelseordförande.

Årsstämman omvalde till revisor det registrerade revisionsbolaget Ernst & Young AB för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Ernst & Young AB har meddelat att Charlotte Holmstrand kommer kvarstå som huvudansvarig revisor.


Bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission samt emission av teckningsoptioner och/eller konvertibler

Årsstämman beslutade om bemyndigande för styrelsen att under tiden intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, fatta beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller eljest med villkor.

Vid beslut om nyemission av aktier samt emission av teckningsoptioner eller konvertibler utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska det högsta antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras motsvara det antalet aktier som ryms inom ramen för Bolagets högsta gräns för antalet aktier enligt vid var tid gällande bolagsordning.

Vid beslut med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska antalet aktier, eller teckningsoptioner eller konvertibler som berättigar till teckning av aktier, som ska kunna emitteras uppgå till högst 20 procent av antalet registrerade aktier i Bolaget vid tidpunkten för styrelsens första beslut enligt bemyndigandet. Vid efterföljande beslut enligt bemyndigandet ska gränsen om 20 procent baseras på (i) antalet aktier som nyemitterats med stöd av bemyndigandet, samt, avseende teckningsoptioner och konvertibler som emitterats med stöd av bemyndigandet, (ii) det antalet aktier som emitterats genom teckning av utgivna teckningsoptioner, och (iii) det antalet aktier som emitterats genom konvertering av utgivna konvertibler, under förutsättning att teckning/konvertering av sådana teckningsoptioner/konvertibler har skett.


OM MENDUS AB (PUBL)

Mendus förändrar behandlingen av cancer genom att fokusera på tumöråterfall och förbättra överlevnaden för cancerpatienter, samtidigt som livskvaliteten bevaras. Vi utnyttjar vår oöverträffade expertis inom allogen dendritcellsbiologi för att utveckla en avancerad klinisk pipeline av nya, lagringsbara, cellbaserade immunterapier som kombinerar klinisk effekt med en god säkerhetsprofil. Mendus är baserat i Sverige och Nederländerna och handlas på Nasdaq Stockholm under tickern IMMU.ST. http://www.mendus.com/


FÖR MER INFORMATION VÄNLIGEN KONTAKTA:
Erik Manting
VD
E-mail: ir@mendus.com


INVESTOR RELATIONS

Corey Davis
LifeSci Advisors, LLC
Telephone: + 1 212-915-2577
E-mail: cdavis@lifesciadvisors.com


MEDIAKONTAKTER

Mario Brkulj
Valency Communications
Telephone: +49 160 9352 9951
E-mail: mbrkulj@valencycomms.eu

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Første uge i tilbudsperioden i Jobindex A/S10.6.2023 12:00:37 CEST | pressemeddelelse

Danielsen 2 aps - der er hovedaktionær i Jobindex A/S - har den 2. juni 2023 fremsat et frivilligt ureguleret offentligt købstilbud om at købe aktier i Jobindex A/S til en pris på 1900 kr. pr. aktie i forbindelse med ansøgning om afnotering fra First North. På tilbudsperiodens tredje og fjerde dag har Danielsen 2 aps købt 1212 og 944 aktier á 1900 kr. pr. aktie. Den første uge har Danielsen 2 aps i alt købt 4645 aktier. Tilbudsperioden fortsætter indtil den 30. juni 2023. Det forventes at Jobindex A/S derefter vil blive afnoteret og slettet fra handel på Nasdaq First North i henhold til punkt 2.6(c)(i) i Supplement D i Nasdaqs regler. Yderligere oplysninger Direktør Kaare Danielsen, telefon 20735010, email kd@jobindex.dk Certified Adviser Jakob Tolstrup Kristensen, email jakob.tolstrup@cwicf.com Vedhæftet fil Aktiehandel tilbud 2023 juni 9

PRIX FITZGERALD 2023 LAUREATE ANNOUNCED AT HÔTEL BELLES RIVES10.6.2023 01:03:24 CEST | Press release

Quentin Tarantino Accepts 12th Annual Literary Award for Cinema Speculation CAP D’ANTIBES, France, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- During an unforgettable ceremony held this evening Hôtel Belles Rives in Juan-les-Pins on the French Riviera, jury members of the 2023 Prix Fitzgerald, a French literary award created in 2011 by Marianne Estène-Chauvin, President of the Francis Scott Fitzgerald Academy and owner of Belles Rives Group, announced today this year’s laureate. The long-awaited first work of nonfiction from the author of the #1 New York Times bestselling Once Upon a Time in Hollywood, Quentin Tarantino accepted the prize for Cinema Speculation, published by HarperCollins in the United States and Weidenfeld & Nicolson in the United Kingdom on November 1, 2022 and French publishing house, Flammarion on March 22, 2023. Every year in June, the Hôtel Belles Rives hosts the Prix Fitzgerald, which honors a novel or short story that reflects the elegance, spirit, and art of living embo

FDA Advisory Committee Votes Unanimously to Confirm the Clinical Benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) for the Treatment of Alzheimer’s Disease10.6.2023 00:45:00 CEST | Press release

Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee votedbased on data from large global confirmatory Phase 3 Clarity AD clinical trial in patients living with early Alzheimer’s disease The PDUFA action date for traditional approval of LEQEMBI has been set for July 6, 2023, with designation of priority review LEQEMBI received accelerated approval from the FDA for the treatment of early Alzheimer’s disease on January 6, 2023 TOKYO and CAMBRIDGE, Mass., June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Eisai Co., Ltd. (Headquarters: Tokyo, CEO: Haruo Naito, “Eisai”) and Biogen Inc. (Nasdaq: BIIB, Corporate headquarters: Cambridge, Massachusetts, CEO: Christopher A. Viehbacher, “Biogen”) announced today that the U.S. Food and Drug Administration’s (FDA) Peripheral and Central Nervous System Drugs Advisory Committee (PCNS) voted unanimously that the data from Eisai’s Phase 3 Clarity AD clinical trial confirms the clinical benefit of LEQEMBI® (lecanemab-irmb) 100 mg/mL injection for intravenous

Travel Startup Yovivo Expands Core Team With New Staff Members9.6.2023 20:47:00 CEST | Press release

Extended stays booking site hires Karen Kochmann (Ex-Expedia) and Erik Beekman (Ex Savills) to keep up with its fast expansion ROTTERDAM, Netherlands, June 09, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Growing startup Yovivo.com today announced its latest team expansion with the addition of two key members from the travel and real estate industries. Karen Kochmann has been taken on by Yovivo in the position of Strategic Growth Manager. Formerly Expedia’s Account Manager for the Balearic Islands (where the Yovivo offices and team are located), Karen boasts over seven years of experience, a masters degree in Digital Marketing and E-commerce, and a Banking degree from Lauder Business School. “I plan to developing strategic partnerships which will help Yovivo grow and position itself as a leading brand for extended stays. With my experience in the field of tech and tourism I will be able to bring fresh ideas to both the development of the platform and the B2C and B2B approach planned. I'll also focus on cr

Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 09.06.20239.6.2023 20:00:00 CEST | Press release

Nokia Corporation Stock Exchange Release 9 June 2023 at 21:00 EEST Nokia Corporation: Repurchase of own shares on 09.06.2023 Espoo, Finland – On 9 June 2023 Nokia Corporation (LEI: 549300A0JPRWG1KI7U06) has acquired its own shares (ISIN FI0009000681) as follows: Trading venue (MIC Code)Number of sharesWeighted average price / share, EUR*XHEL323,9103.77CEUX33,5313.77AQEU1,0683.77TQEX14,9913.77Total373,5003.77 * Rounded to two decimals On 3 February 2022, Nokia announced that its Board of Directors is initiating a share buyback program under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 8 April 2021 to return up to EUR 600 million of cash to shareholders in tranches over a period of two years. The second phase of the share buyback program in compliance with the Market Abuse Regulation (EU) 596/2014 (MAR), the Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1052 and under the authorization granted by Nokia’s Annual General Meeting on 5 April 2022 started on 2 January 2023 and e