Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk vil ikke bli behandlet

Del

NVE vil ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk før nasjonal ramme er fastsatt.

NVEs forslag til nasjonal ramme ble overlevert til Olje- og energidepartementet  (OED) 1. april. Departementet har sendt forslaget på bred høring. Inntil rammen er fastsatt vil NVE ikke behandle meldinger eller søknader om å etablere vindkraftverk. 

– Vi har overlevert NVEs vurdering av hvilke områder som er de mest egnede for vindkraft på land til departementet. Departementet har sendt NVEs vurdering på høring. Vi er nå i en mellomfase. I denne perioden har vi funnet det ryddig å ikke behandle meldinger eller søknader om etablering av vindkraftverk. Det innebærer at vi i denne perioden heller ikke vil sende meldinger eller søknader  på høring eller arrangere folkemøter, sier vassdrags- og energidirektør Kjetil Lund.

Les vedlagt brev fra NVE til Olje- og energidepartementet.

Kontakter

Seksjonssjef Arne Olsen, tlf. 915 48 387
NVEs pressetelefon, tlf. 489 97 667

Lenker

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom