Eika Gruppen

Meget sterkt resultat for Eika Forsikring i 2020

Del

Til tross for koronapandemi og ansatte på hjemmekontor leverer Eika Forsikring rekordresultat for 2020. Selskapet leverte et resultat i 2020 på 665 millioner kroner mot 609 millioner i 2019. I fjerde kvartal endte resultatet på 178 millioner kroner mot 228 millioner året før. Nedgangen i dette kvartalet er påvirket av ulykken på Gjerdrum. Selskapets combined ratio for 2020 endte på 79,8 prosentpoeng mot 79,4 prosent i 2019.

Trond Bøe Svestad, adm.dir. i Eika Forsikring (Foto: Eika)
Trond Bøe Svestad, adm.dir. i Eika Forsikring (Foto: Eika)

– «Året vi har lagt bak oss har virkelig satt oss på store prøver. Heldigvis har vi dyktige og positive ansatte som har tilpasset seg en endret arbeidshverdag, samt robuste systemløsninger. Med dette bakteppet er det spesielt tilfredsstillende å levere et historisk sterkt resultat, samtidig som kunde- og medarbeidertilfredshet viser flott fremgang. Vår leveransemodell krever et nært samspill med lokalbankene i Eika Alliansen, og vi gleder oss over at kundene virkelig verdsetter våre produkter», sier adm.dir. Trond Bøe Svestad.

Positiv skadeutvikling på enkelte områder som følge av Covid-19

Koronapandemien har påvirket skaderesultatet på ulike måter i 2020:

Antall meldte skader i 2020 for bilforsikring viser en nedgang sammenlignet med 2019. For året under ett er det for privat bilforsikring en reduksjon i antall meldte kaskoskader på om lag 8 % sammenlignet med fjoråret, noe som bla. trolig skyldes mindre trafikk på Østlandet sist vår og sommer.

Koronapandemien har medført økt bruk av fritidshus. Det er registrert om lag 14 % økning i antall skader i forhold til foregående år, men beløpsmessig lave erstatninger og lavt storskadeinnslag.

I sum er den totale effekten av Covid-19 positiv i skadetallene og beregnet til om lag 55 – 60 millioner kroner, noe som tilsvarer en forbedring av combined ratio, som er summen av selskapets skadeprosent og kostnadsprosent, med ca. 1,9 prosentpoeng.

Klima og miljø

Nedbørsrelaterte skader på boliger og hytter har økt til dels betydelig i 2020. Eika Forsikring har gjennom året styrket sin satsning på skadeforebygging gjennom bla. økt kundekommunikasjon, og vil fremover ha særskilt fokus på å rådgi kunden i å gjennomføre nødvendige tiltak for å redusere risikoen for skader knyttet til klimaendringer.

Skredkatastrofen på Gjerdrum rammet også kunder i lokalbankene og i Eika Forsikring, og selskapet har hatt sterkt fokus på å bistå kundene sammen med lokalbankene i en svært vanskelig situasjon. Selskapet har avsatt cirka NOK 30 millioner for denne hendelsen, inklusive selskapets forventede andel av Naturskadepoolen.

2020 – endringenes år

Fra en normal kontortilværelse ved inngangen til 2020, ble tilnærmet hele organisasjonen i begynnelsen av mars satt på hjemmekontor nærmest over natta. Denne omstillingen ble gjennomført svært smidig, hvor de ansatte opprettholdt produktivitet og leveranse til lokalbanker samt oppfølging av kunder fra første dag. Covid-19 har etter hvert vist seg å kunne påvirke samfunnet i lang tid fremover, uten at dette forventes å påvirke selskapets ytelse i særlig grad. Selv om medarbeidere savner kolleger og samholdet under normal kontortilværelse, viser målinger av medarbeidertilfredshet at de ansatte har høy trivsel og motivasjon på hjemmekontorene - og at de fleste ikke ser noen utfordringer i å kunne gjøre jobben sin selv om situasjonen fortsetter.

Svært positiv utvikling i kundetilfredshet

Selskapet har gjennom året hatt særskilt fokus på god kundeoppfølging i nært samspill med bankene i Eika Alliansen, noe som har gitt positive utslag på kundetilfredsheten. I EPSI Rating sin måling av kundetilfredshet i forsikringsbransjen opplevde Eika Forsikring bedring på nærmest alle områder fra 2019. Det er også gledelig at alliansetilfredsheten med Eika Gruppen samlet og forsikringsvirksomheten er meget høy.

Digital utvikling

Eika Forsikring har stort fokus på å utvikle gode digitale løsninger som forenkler kundens hverdag, og har i perioden bla. gjennomført et omfattende utviklingsprosjekt innenfor skadeoppgjør, som innebærer både en betydelig oppgradert kundeløsning for digital skademelding samt en kraftig effektivisering av skadebehandlingsprosessen. Dette arbeidet vil materialisere seg i både raskere saksbehandling og bedret kundeopplevelse igjennom behandling av skadesaker.

Voksende bestandspremie

Selskapet opplever bestandspremievekst innen de fleste bransjer. Bestandspremien per 31. desember 2020 utgjør 3.259 millioner kroner, hvilket tilsvarer en bestandspremievekst på 5,8 prosent fra 2019.

Nøkkeltall

4. kvartal

Hittil i år

2020

2019

2020

2019

Resultat før skatt (millioner kroner)

178

228

665

609

Finansresultater (millioner kroner)

21

21

97

90

Combined Ratio (prosent)

78,1

68,1

79,8

79,4

Mer detaljert informasjon er å finne i vedlagt delårsrapport for Q4, eller på https://eika.no/eika-alliansen/arsrapporter.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Trond Bøe Svestad, adm.dir. i Eika Forsikring (Foto: Eika)
Trond Bøe Svestad, adm.dir. i Eika Forsikring (Foto: Eika)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Forsikring leverer skade- og personforsikring til kunder innen privat-, landbruks- og næringslivsmarkedet. Salg av selskapets produkter skjer hovedsakelig gjennom bankene i Eika Alliansen og Sparebanken Møre. Produktene er også tilgjengelige via digitale kanaler. Eika Forsikring AS er datterselskap i Eika Gruppen AS og har sitt hovedkontor på Hamar.

Eika Alliansen består av lokalbankene, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg, personlig rådgiving og et sterkt lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av bankene i alliansen og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. 

www.eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom