Eika Gruppen

Meget sterkt 3. kvartal for Eika Gruppen

Del

Eika Gruppen leverer et rekordresultat på 277 mill. kroner før skatt i 3. kvartal. Resultatet så langt i år er på 631 mill. kroner. Tilsvarende i 2020 var på 525 mill. kroner, en økning på mer enn 20 prosent. Annualisert egenkapitalavkastning er på 26,3 (24,1).

Den målte alliansetilfredsheten i Eika alliansen har aldri vært høyere enn den er i dag.
Den målte alliansetilfredsheten i Eika alliansen har aldri vært høyere enn den er i dag.

- Eika Gruppen har hatt en god utvikling med sterke finansielle resultater og tilfredsstillende vekst innenfor sentrale produktområder hittil i år. Den gode resultatveksten gjenspeiler landets normalisering etter pandemien og et sterkt finansmarked. Resultatet ville likevel ikke vært mulig uten alliansebankens sterke posisjon og økte aktivitet i sine markeder, godt understøttet av Eika Gruppens produkter og løsninger, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen.

Forsikringsvirksomhetens gode skaderesultat var det viktigste bidraget til konsernets resultat. Resultatet fra forsikringsvirksomheten per 3. kvartal er på 540 mill. kroner (487). Tredje kvartal var, som det foregående kvartalet, preget av lavt innslag av store skader og moderat utvikling i frekvensskader. Combined ratio var på 72,7 prosent (73,4) i tredje kvartal og 79,7 prosent (80,4) hittil i år. Bestandspremien på 3.343 millioner tilsvarer en økning på syv prosent fra tilsvarende periode i fjor.

Finansieringsvirksomheten er det produktområdet som har vært mest påvirket av koronasituasjonen, men viser tegn til bedring tredje kvartal med et resultat på 23 mill. kroner (5,2).

Økt fondssparing har bidratt til at sparing- og plasseringsvirksomheten kan vise til en solid vekst og resultatforbedring. Selskapets portefølje til forvaltning økte fra 51,1 mrd. kroner til 60,2. Virksomhetsområdets resultat per 3. kvartal endte på 55 mill. kroner (28), en økning på 17,9 prosent. Selskapet har sterk vekst i antallet spareavtaler som nå har passert 170.000.

Konverteringsprosjektet for bankenes kjernebankløsninger fra SDC til TietoEVRY er i henhold til plan og målbildene for kostnader, kvalitet og tid samt for bankenes reduserte IT-kostnader etter konvertering.

Den målte alliansetilfredsheten i Eika alliansen har aldri vært høyere enn den er i dag. Bankene gir Eika Gruppen en tilfredshetsscore på 85 av 100. Den høye tilfredsheten skyldes først og fremst at Eika Gruppens utvikling og leveranser av produkter og løsninger er tilpasset bankenes og kundenes forventninger og behov. Vår egenutviklede kredittløsning som effektiviserer hverdagen hos bankenes rådgivere, er et viktig bidrag til dette.

Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. For tredje kvartal utgjorde provisjoner til distributører 187 mill. kroner (169) og så langt i år 557 millioner kroner (492).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Den målte alliansetilfredsheten i Eika alliansen har aldri vært høyere enn den er i dag.
Den målte alliansetilfredsheten i Eika alliansen har aldri vært høyere enn den er i dag.
Last ned bilde
Den gode resultatveksten gjenspeiler landets normalisering etter pandemien og et sterkt finansmarked.
Den gode resultatveksten gjenspeiler landets normalisering etter pandemien og et sterkt finansmarked.
Last ned bilde

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika
Eika Alliansen
 består av lokalbankene, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg, personlig rådgiving og et sterkt lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av bankene i alliansen og utgjør finanskonsernet i Eika. Eika Gruppens visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, tilpasset kundenes behov, innen forsikring, sparing, pensjon, finansiering, betaling og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Les mer på eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Eika Forsikring - 3. kvartal 2021: God bestandspremievekst og lav skadeprosent gir sterkt resultat27.10.2021 14:53:23 CEST | Pressemelding

Årets tredje kvartal preges av god vekst samt fravær av storskader og naturhendelser. Samfunnets gradvise gjenåpning muliggjorde gjennomføring av aktiviteter som har måttet utgå under Covid-19, og medførte økt aktivitetsnivå på flere områder. Dette preger også resultatene for perioden. Bestandspremien per 30. september 2021 utgjør 3.434 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 7,2 prosent fra 31. desember 2020. Økningen skyldes også en kundeøkning på om lag 2.500 kunder ila året, en utvikling man forventer skal vedvare fremover i lys av nært forestående samarbeid med Virke Forsikring fra 01.01.22.

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom