Eika Gruppen

Meget sterkt 2. kvartal for Eika Gruppen

Del

Eika Gruppen oppnådde et resultat på 354 millioner kroner (300) i 1. halvår 2021. For 2. kvartal ble resultatet 269 millioner kroner som er tilsvarende resultatet for 2. kvartal i 2020. Resultatet hittil i år gir en annualisert egenkapitalavkastning på 23,3 prosent (21,4).

- Eika leverer et meget sterkt resultat i 2. kvartal og for 1. halvår samlet. Vi er veldig tilfredse med at alle forretningsområdene forbedrer resultatene i forhold til samme periode i fjor, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen.  

Eika Forsikring har levert sterke skadeforsikringsresultater med god kostnadskontroll, som gir en rekordlav combined ratio i kvartalet på 71,4. For 1. halvår under ett er det fortsatt lav combined ratio med 83,3. I tillegg har selskapet god premie- og kundevekst. Spareområdet opplever en sterk nettotegning og selskapet har ved utgangen av kvartalet 163 000 aktive spareavtaler og en betydelig vekst i digitale transaksjoner. Kredittområdet er utsatt for redusert kortbruk med en nedgang i rentebærende kreditt. Lavt mislighold og tap så langt i år bidrar til at selskapet oppnådde et forbedret resultat i halvåret sammenlignet med 2020. Aktiv Eiendomsmegling økte sin markedsandel i et godt boligmarked. Veksten i selskapets formidlinger i 2. kvartal var på nesten 25 prosent sammenlignet med fjoråret.

Netto driftsinntekter for Eika Gruppen utgjorde i kvartalet 898 millioner kroner (886), som er en økning på 1,4 prosent sammenlignet med tilsvarende periode i fjor. Så langt i år utgjorde netto driftsinntekter 1,8 milliard kroner (1,6) som er en økning på 9 prosent sammenlignet med 2020. Veksten for halvåret er primært premievekst, men også endringer i reassuranseprogrammet bidrar til veksten.

Samlede driftskostnader var på 241 millioner kroner (228) i 2. kvartal, og for 1.halvår 477 millioner kroner (463), tilsvarende en økning på 3 prosent. Konsernets kostnadskontroll er god.

Provisjoner til distributørene har vært jevnt økende og ligger på et høyt nivå som følge av vekst og god lønnsomhetsutvikling i porteføljene. For andre kvartal utgjorde provisjoner til distributører 192 millioner kroner (163) og så langt i år 370 millioner kroner (322).

- Gjennom pandemien har vi brukt betydelig ressurser på å videreutvikle og gjennomføre viktige prosjekter, blant annet i våre teknologiske løsninger. Når pandemien er over og samfunnet igjen normaliseres er vi godt rustet for å fortsette en bærekraftig og lønnsom vekst til det beste for bankene, kundene og mange lokalsamfunn, avslutter Hege Toft Karlsen. 

For nøkkeltall se vedlegg – for 2. kvartals rapport 2021 se www.eika.no

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Om Eika


Eika Alliansen består av omkring 60 lokalbanker, Eika Gruppen AS og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen nyter høy tillit og tilfredshet blant kundene, og er en verdsatt drivkraft for vekst og utvikling i sine lokalsamfunn. Trygg og personlig kunderådgiving og et sterkere lokalt samfunnsengasjement skiller lokalbankene fra konkurrentene.

Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens fremste visjon er å styrke lokalbanken. Selskapet leverer sikre og brukervennlige tjenester, spesielt tilpasset kundenes behov. Virksomheten omfatter bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og en vesentlig aktør for bærekraftig verdiskaping i lokalsamfunn over hele landet. Alliansen har en million kunder, over 3000 medarbeidere, 200 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på mer enn 440 milliarder. www.eika.no

Følg pressemeldinger fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Eika Gruppen

Første kvartal 2021: godt resultat, tross kraftig økning i frostskader12.5.2021 19:17:55 CEST | Pressemelding

Eika Forsikring sitt resultat i første kvartal viser god vekst i premieinntektene. På skadesiden har den kalde vinteren gitt en økning i vann- og frostrelaterte skader. Selskapet har god kostnadskontroll og leverer et resultat på 55 millioner for perioden. Bestandspremien per 31. mars 2021 utgjør 3.314 millioner kroner, hvilket tilsvarer en annualisert bestandspremievekst på 6,7 prosent fra foregående kvartal.

Meget sterkt resultat for Eika Forsikring i 20205.2.2021 12:22:53 CET | Pressemelding

Til tross for koronapandemi og ansatte på hjemmekontor leverer Eika Forsikring rekordresultat for 2020. Selskapet leverte et resultat i 2020 på 665 millioner kroner mot 609 millioner i 2019. I fjerde kvartal endte resultatet på 178 millioner kroner mot 228 millioner året før. Nedgangen i dette kvartalet er påvirket av ulykken på Gjerdrum. Selskapets combined ratio for 2020 endte på 79,8 prosentpoeng mot 79,4 prosent i 2019.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom