KLP

Meget godt 2. kvartal

Del

- Verdijustert avkastning 2,9 prosent i kvartalet og 4,4 prosent i første halvår - Godt resultatbidrag fra datterforetakene

Konsernsjef Sverre Thornes
Konsernsjef Sverre Thornes

KLP oppnådde et avkastningsresultat, som er avkastning ut over det foretaket har garantert til sine kunder, på 7,2 milliarder kroner i første halvår. Verdijustert avkastning på kundenes midler ble 4,4 prosent, mens bokført avkastning ble 2,6 prosent. 

- Vi kan glede oss over et meget godt resultat med stabil drift og god avkastning på kundenes midler. Solid avkastning i aksjemarkedet bidro godt til KLPs resultat i første halvår, sier konsernsjef Sverre Thornes i KLP. 

Viktige hendelser i andre kvartal
Som kommune- og helse-Norges pensjonsselskap investerer KLP stadig mer av
pensjonspengene i selskaper i en tidlig fase. KLP ønsker å bidra til best mulig utvikling av
lokalsamfunn og fremtidens norske næringsliv. Som en del av dette arbeidet ble
akseleratorkonseptet «KLP Trykktanken – Marine råstoff i Tromsø» lansert i april.

KLP går sammen med den australske kapitalforvalteren Macquaire Asset Mangement om å opprette en plattform for investeringer i grønn infrastruktur. KLP har derfor investert to milliarder kroner i grønn infrastruktur gjennom Macquaire-fond.

KLP har også blitt med i et annet investeringssamarbeid, Infrastructure Alliance Europe, sammen med blant annet det svenske, statlige pensjonsfondet AP4. Hensikten er for å investere i lavrisiko infrastruktur i Europa med en sterk bærekraftsprofil. 

Datterforetakene
KLP Skadeforsikring, KLP Banken, og KLP Kapitalforvaltning utviklet seg alle godt gjennom kvartalet. Alle styrket sin markedsposisjon, og leverte gode økonomiske resultater. Samlet ble resultatet fra datterselskapene før skatt 164 millioner kroner i kvartalet, og 305 millioner kroner hittil i år. 

Nøkkeltall etter andre kvartal 2021

Verdijustert kapitalavkastning 4,4 prosent
Bokført kapitalavkastning 2,6 prosent
Premieinntekter (uten tilflyttede reserver) 33,6 milliarder kroner
Utbetalte pensjoner og andre erstatninger (uten fraflyttede reserver) 10,8 milliarder kroner
Forvaltningskapital KLP Konsern 871 milliarder kroner  

For mer informasjon kontakt:   

Konsernsjef Sverre Thornes: tlf. 977 44 007
Konserndirektør økonomi og finans Aage Schaanning: tlf. 905 24 312
Direktør finans Oliver Siem: tlf. 934 31 820
Informasjonsdirektør Sissel Bjaanæs: tlf. 932 56 350

Bilder

Konsernsjef Sverre Thornes
Konsernsjef Sverre Thornes
Last ned bilde

Om KLP

KLP
KLP
Postboks 400 Sentrum
0103 Oslo

55 54 85 00http://www.klp.no

KLP er Norges største pensjonsselskap. Cirka 900.000 yrkesaktive og pensjonister har pensjonen sin i KLP. Selskapet eies av kommuner, fylkeskommuner, helseforetak og bedrifter som gir sine ansatte offentlig tjenestepensjon. I KLP er det å tenke samfunn, miljø og ansvarlige investeringer en del av den daglige driften.

Følg pressemeldinger fra KLP

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KLP på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra KLP

Tise Basics vant POPPOPP i Glasmagasinet23.9.2021 12:57:57 CEST | Pressemelding

KLP Eiendom lanserte tidligere i år POPPOPP - et konsept som gjør det lettere for bedrifter, gründere og produsenter i startfasen å realisere sine idéer, uten å måtte forplikte seg til lengre kontrakter. Som en del av lanseringen arrangerte KLP Eiendom en konkurranse hvor gründere kunne sende en beskrivelse av sitt konsept og vinne gratis pop-up-lokale i Glasmagasinet på Stortorvet. Nå har vinneren blitt kåret!

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom