Medietilsynet

Medietilsynet varsler sanksjoner mot tre lokalradioer

Del

Medietilsynet varsler sanksjoner mot lokalradioene Hallo Ski (Norsk Lokalkringkasting), Radio Hurum og Asker og Bærum Lokalradio for å ha videresendt innhold fra Radio Metro, samt oversteget inntektsgrensen for lokale FM kanaler i storbyene etter overgangen til digitalradio (DAB).

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet

– Medietilsynets foreløpige vurdering er at Asker og Bærum Lokalradio bryter inntektsbegrensningen på 135 000 kroner i året, mens Hallo Ski og Radio Hurum både bryter denne begrensningen og har videresendt innhold fra Radio Metro i strid med vilkårene i konsesjonen, sier Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet.

Lokalradioene i storbyene skal ikke drive kommersielt
Ved innføringen av digitalradio (DAB) vedtok Stortinget at de største kommersielle lokalradioene i storbyene måtte slukke sine FM-sendinger. Avgjørelsen ble tatt for å unngå at de lokale kommersielle FM-kanalene i storbyene kom i direkte konkurranse med radiokanalene på DAB, og dermed kunne forsinke lytternes overgang til digital lytting. De eneste aktørene som kan sende på FM i storbyområdene etter at riksdekkende radio ble digitalisert er ikke-kommersielle lokalradioer, også kalt nisjeradioer.

Lokalradioene som fortsatt kan sende på FM i storbyene kan årlig tjene inntil 135 000 kroner, eller maksimalt 40 prosent av virksomhetens samlede inntekter, i reklame- og sponseinntekter. Et annet vilkår er at det ikke er lov med sam- eller videresending av innhold fra andre radiokanaler.

Får uttale seg før avgjørelsen tas
Medietilsynet fører tilsyn med lokalradiostasjonene som sender på FM-nettet i storbyene for å påse at disse nisjekanalene ikke drives kommersielt.

– Dersom det viser seg at de tre lokalradioene har brutt konsesjonsvilkårene, kan de bli ilagt gebyr og/eller miste konsesjonen, sier Hanne Sekkelsten.

Størrelsen på et eventuelt gebyr blir fastsatt ut fra en skjønnsmessig vurdering, der det blant annet legges vekt på overtredelsens art og grovhet, hva kringkasteren har tjent på regelbruddet og kringkasterens dekningsgrad.

Konsesjonen kan bli inndratt ved gjentatte eller grove overtredelser av lovverket.

De tre lokalradioene får mulighet til å uttale seg før Medietilsynet gjør sin endelige vurdering.

Les her for mer informasjon om hvilke radioer som sender digitalt og over FM-nettet

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Medietilsynet
Foto: Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom