Medietilsynet

Medietilsynet støtter lovforslag for å stoppe ulovlig pengespillreklame

Del

Medietilsynet støtter regjeringens forslag om å stoppe pengespillreklame som er ulovlig etter norsk rett. – Lovendringen gjør det lettere å slå ned på markedsføring av pengespill som ikke er tillatt i Norge, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Det nye lovforslaget vil gi Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet
Det nye lovforslaget vil gi Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet

Kun noen få aktører, som Norsk Tipping og Norsk Rikstoto, har lov til å reklamere for pengespill i Norge. I sin høringsuttalelse støtter Medietilsynet forslaget til endring i kringkastingsloven. Den nye bestemmelsen gir Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge.

Gir mulighet til å begrense pengespillreklamen fra utlandet

Til tross for at det kun er Norsk Tipping, Norsk Rikstoto og enkelte private lotterier som har lov til å reklamere for pengespill i Norge, blir norske seere eksponert for store mengder pengespillreklame som sendes eller gjøres tilgjengelig fra utlandet. Dette gjelder i sendinger både fra fjernsynskanaler og via såkalte audiovisuelle bestillingstjenester (programmer som kan sees på det tidspunktet seeren ønsker).

– Den innstrammingen av lovverket som nå foreslås er positiv av flere grunner. Den kan hjelpe de sårbare spillerne, samtidig som det blir lettere for folk å skille mellom lovlig og ulovlig reklame. I Medietilsynets nye undersøkelse om kritisk medieforståelse kommer det frem at omkring én av fem av de spurte tror det er lov å publisere reklame for utenlandske pengespill i norske medier, sier Velsand.

Må vurdere hva som er praktisk og teknisk mulig

Medietilsynet er enig med departementet i at det bør kunne gripes inn mot alle former for ulovlig markedsføring av pengespill. I sin høringsuttalelse påpeker tilsynet at det likevel kan oppstå utfordringer når den ulovlige markedsføringen må skilles fra annet kommersielt og redaksjonelt innhold.
– For eksempel kan reklame som sendes på fjernsyn i blokker mellom redaksjonelle programmer lettere skilles fra annet innhold enn det produktplassering kan fordi produktplassering er mer integrert i det redaksjonelle produktet, sier Velsand.

Medietilsynet mener det bør vurderes nærmere hvordan ulovlig reklame kan skilles fra annet innhold før de nye reglene trer i kraft.
– For at Medietilsynet skal kunne håndheve de nye reglene, er det avgjørende at det er teknisk mulig å skille ut den ulovlige reklamen uten at dette griper inn i det redaksjonelle innholdet. Vi forutsetter at dette lar seg løse, men påpeker at løsninger må på plass for at vi skal ha mulighet til å gjøre vår jobb som tilsynsmyndighet, sier Velsand.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Det nye lovforslaget vil gi Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet
Det nye lovforslaget vil gi Medietilsynet mulighet til å pålegge distributører å hindre eller gjøre det vanskeligere å markedsføre pengespill uten tillatelse i Norge. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom