Medietilsynet

Medietilsynet skal for første gang sjekke om TV 2 innfrir som allmennkringkaster

Del

TV 2 har lagt bak seg sitt første år som kommersiell allmennkringkaster med tilskudd fra staten. – I løpet av våren skal Medietilsynet vurdere om TV 2 innfrir innholdsvilkårene i avtalen og kontrollere at tilskuddet er brukt slik det skal, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet sammen med TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Foto Medietilsynet
Direktør Mari Velsand i Medietilsynet sammen med TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Foto Medietilsynet

Avtalen, som ble inngått i september 2018, innebærer at TV 2 får dekket nettokostnader på inntil 135 millioner kroner årlig i fem år for å levere blant annet daglige nyhetssendinger, norskspråklige barneprogram og norsk film og tv-drama. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2019, og varer frem til 31. desember 2023.

TV 2s kompensasjon for 2019 fastsettes av Medietilsynet i juni

Medietilsynet skal årlig vurdere om TV 2 overholder sine forpliktelser i avtalen. Dette omfatter å undersøke både om innholdskravene oppfylles og å sikre at kompensasjonen ikke overstiger nettokostnadene for å levere allmennkringkastingsinnholdet.TV 2 kan ikke benytte den offentlige støtten til å finansiere tv-kanalens øvrige virksomhet.

– TV 2 fikk utbetalt kompensasjon i etterkant av hvert kvartal i 2019, men den endelige summen for 2019 blir først fastsatt i juni, etter at Medietilsynet har vurdert hvordan TV 2 har oppfylt sine forpliktelser, sier Velsand.

Les mer om TV 2-avtalen her

Medietilsynet kan gi sanksjoner ved brudd

Dersom kontrollen skulle vise at TV 2 har fått utbetalt for mye i kompensasjon, kan Medietilsynet kreve tilbakebetaling eller redusere neste utbetaling.

Medietilsynet kan gi sanksjoner etter kringkastingsloven dersom forpliktelsene i avtalen brytes, og kan også redusere kompensasjonen. Sanksjonsmidler som kan brukes er advarsel, overtredelsesgebyr (engangsbeløp) og tvangsmulkt (som engangsbeløp eller som løpende mulkt).

Medietilsynet fører også tilsyn med NRK

Hvert år fører Medietilsynet tilsyn med den offentlige allmennkringkasteren NRK. I år vil vi altså føre tilsyn med to allmennkringkastere; NRK og TV 2.

NRK har et bredt og omfattende samfunnsoppdrag, og skal være til stede på alle viktige medieplattformer for å nå bredest mulig ut med sitt samlede tilbud. Fra og med 1. januar i år finansieres NRK over statsbudsjettet etter at lisensordningen ble avviklet i fjor. Det er Medietilsynet som overfører pengene til NRK.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Direktør Mari Velsand i Medietilsynet sammen med TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Foto Medietilsynet
Direktør Mari Velsand i Medietilsynet sammen med TV 2-sjef Olav T. Sandnes. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom