Medietilsynet

Medietilsynet opnar for søknader: 20 millionar kroner til innovasjonsprosjekt

Del

Medietilsynet skal fordele 20,9 millionar kroner i innovasjonsstøtte i 2021, og opnar no for søknader. – Innovasjonsstøtta skal gjere det lettare å digitalisere og drive innovasjon, særleg for små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Om lag halvparten av midlane frå innovasjonsstøtta skal gå til aviser som har behov for omstilling og digitalisering. Foto Medietilsynet
Om lag halvparten av midlane frå innovasjonsstøtta skal gå til aviser som har behov for omstilling og digitalisering. Foto Medietilsynet

Støtteordninga skal særleg stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utvikling i nyheits- og aktualitetsmedium, og små, lokale medium er prioriterte.

– Tidlegare har Medietilsynet delt ut midlar til blant anna til 3D-journalistikk, utvikling av lydavis og prosjekt for å nå og engasjere unge lesarar. Vi ser at innovasjonsstøtta gjer det mogleg å utvikle spennande nysatsingar, som elles kanskje ikkje hadde blitt realiserte, seier Velsand.

Om lag halvparten av midlane skal gå til aviser som har behov for omstilling og digitalisering, etter endringa i postlova som førte til færre omdelingsdagar.

Søknadsfrist er 26. januar 2021

Støtteordninga skal fremme journalistisk innovasjon og digitalisering.
– Det kan for eksempel vere redaksjonell, innhaldsretta innovasjon, tekniske oppgraderingar eller tiltak som kjem minoritetar og grupper som ikkje aktivt sjølv søker nyheiter, til gode. Tiltak som fremmar design eller datastøtta journalistikk, kan også få støtte, seier Velsand.

Støtta kan ikkje overstige 40 prosent av prosjektkostnadane, men prosjekt som rettar seg mot små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium kan få støtte for inntil 50 prosent av prosjektkostnadane. Fleire kan gå saman om å søke om tilskott til fellesprosjekt.

Fristen for å søke innovasjons- og utviklingsstøtte for 2021 er 26. januar 2021.

Søk via Medietilsynets søknadsportal Min side her

Her kan du lese meir om støtteordninga

Fakta om innovasjonsstøtta

  • Støtteordninga tredde i kraft 1. juli 2018.
  • Ordninga skal fremje mediemangfald og ein opplyst offentleg samtale gjennom å stimulere til redaksjonell, innhaldsretta innovasjon og utviklinginyheits- og aktualitetsmedium.
  • Ordninga er særleg retta mot små, lokale nyheits- og aktualitetsmedium.
  • Frist for å søke støtte for 2021 er 26. januar 2021. I framlegget til statsbudsjett for 2021 ligg det 20,9 millionar kroner til ordninga, og pengane blir fordelte i éin tildelingsrunde.
  • Aviser som får utfordringar med distribusjonen på grunn av færre postomdelingsdagar, kan få støtte til digitalisering og omstilling gjennom ordninga.
  • Prosjekt som rettar seg mot innvandrarar, språklege minoritetar og som er retta mot tenester for personar med funksjonsnedsettingar, blir prioriterte.

For spørsmål om innovasjonsstøtteordninga, ta kontakt med Heidi Schau-Hvatum.
For pressespørsmål, ta kontakt med Nina Bjerke.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om lag halvparten av midlane frå innovasjonsstøtta skal gå til aviser som har behov for omstilling og digitalisering. Foto Medietilsynet
Om lag halvparten av midlane frå innovasjonsstøtta skal gå til aviser som har behov for omstilling og digitalisering. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Nye oppdrag for Medietilsynet: NRK-utredning og gjennomgang av mediestøtten15.12.2020 14:00:00 CETPressemelding

Medietilsynet skal neste år utarbeide en ny rapport om NRKs bidrag til mediemangfoldet og hvordan NRKs virksomhet påvirker konkurransesituasjonen i det norske mediemarkedet. Tilsynet skal også gjennomgå de ulike mediestøtteordningene. – Utredningene skal inngå i grunnlaget for Stortingets første behandling av fireårige styringssignaler for NRK og mediestøtten, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom