Medietilsynet

Medietilsynet ønsker innspel på om lokalradio skal fortsette på FM

Del

Medietilsynet har fått i oppdrag av Kulturdepartementet å vurdere om lokalradioane sine FM-konsesjonar skal forlengast etter 2021. Medietilsynet ønsker innspel til utgreiinga innan 22. mars.

Medietilsynet ønsker innspel på FM-konsesjonane til lokalradioane innan 22. mars. Foto Medietilsynet.
Medietilsynet ønsker innspel på FM-konsesjonane til lokalradioane innan 22. mars. Foto Medietilsynet.

Då Stortinget vedtok å digitalisere radioen, det vil seie gå frå FM til DAB, fekk dei fleste lokalradioane på FM forlenge konsesjonane sine ut 2021. No har arbeidet med å vurdere om lokalradio skal få fortsette på FM starta.

Brei kartlegging av lokalradioane

Medietilsynet ønsker spesielt innspel på desse spørsmåla:

- Bør lokalradio få høve til å fortsette på FM etter 2021?
- Kor lenge bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?
- På kva vilkår bør lokalradio eventuelt få høve til å fortsette på FM?

For å kunne vurdere om lokalradioane skal få forlenge konsesjonane, skal Medietilsynet blant anna kartlegge status og hinder for digitalisering, økonomiske og regulatoriske insentiv og økonomien i lokalradiobransjen.
– Vi skal også vurdere om det bør gjerast endringar i regelverket for lokalkringkasting, og om det bør leggast til vilkår i konsesjonen dersom det blir aktuelt å forlenge lokalradiokonsesjonane på FM, seier direktør for juridisk og regulatorisk avdeling, Hanne Sekkelsten.

For å få eit best mogeleg vedtaksgrunnlag vil Medietilsynet i tillegg sende ut ei spørjeundersøking til alle lokalradioar på FM.

Slik gir du innspelet ditt

Merk innspelet med «Innspel til FM-utgreiing» og send det innan fredag 22. mars på e-post til post@medietilsynet.no med kopi til robin.foyen@medietilsynet.no.

Innspel kan også sendast per post til Medietilsynet, Nygata 4, 1607 Fredrikstad.

Ved spørsmål, ta kontakt med Hanne Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet ønsker innspel på FM-konsesjonane til lokalradioane innan 22. mars. Foto Medietilsynet.
Medietilsynet ønsker innspel på FM-konsesjonane til lokalradioane innan 22. mars. Foto Medietilsynet.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom