Medietilsynet

Medietilsynet med tiltak mot påverking i valet til hausten

Del

Regjeringa kom i dag med ein tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheita mot påverking og hybride truslar i gjennomføringa av valet til hausten. Medietilsynet gjennomfører i år fleire tiltak knytte til kritisk medieforståing og falske nyheiter.

Regjeringa kom i dag med ein tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheita mot påverking og hybride truslar i gjennomføringa av valet til hausten. Medietilsynet har vore del av arbeidsgruppa og skal gjere fleire tiltak. Foto Pixabay
Regjeringa kom i dag med ein tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheita mot påverking og hybride truslar i gjennomføringa av valet til hausten. Medietilsynet har vore del av arbeidsgruppa og skal gjere fleire tiltak. Foto Pixabay

– Medietilsynets hovudoppgåver er å fremme demokrati og ytringsfridom gjennom å jobbe for mediemangfald og kritisk medieforståing.  Å bidra til at befolkninga er godt rusta til å avdekke falske nyheiter og styrke kjeldekritikken før val, er ei oppgåve vi tar på alvor, seier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

Hybride truslar er blant anna desinformasjon, påverkingskampanjar og hacking av kritisk infrastruktur.

Kampanje om å avdekke falske nyheiter og undersøking om kritisk medieforståing

Medietilsynet skal gjennomføre to av dei ti tiltaka på Regjeringa si liste. Det eine tiltaket er allereie gjennomført, då tilsynet la fram dei første tala frå undersøkinga om kritisk medieforståing i befolkninga. Der kom det fram at særleg dei eldre (over 60) hadde størst problem med å avdekke falske nyheiter på nett. Seniornett Norge, faktasjekktenesta Faktisk og Bente Sollid Storehaug frå Digital hverdag var gjestar på Medietilsynets seminar der funna blei diskuterte.

Vidare skal Medietilsynet gjennomføre ein kampanje for korleis ein kan avdekke falske nyheiter i samband med valet hausten 2019.

Breitt samansett arbeidsgruppe

Arbeidsgruppa som står bak dei ti tiltaka i planen, har vore breitt samansett, og målet for tiltaka er å styrke motstanden mot påverking og hybride truslar både før og etter valet.

Arbeidsgruppa har vore leia av Kommunal- og moderniseringsdepartementet og har representantar frå Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Utanriksdepartementet, Valdirektoratet, Politiets sikkerheitsteneste (PST), Nasjonal sikkerheitsmyndigheit (NSM), Direktoratet for samfunnssikkerheit og beredskap (DSB), Etterretningstenesta (E-tenesta) og Medietilsynet.

Du kan lese dei ti tiltaka og heile tiltaksplanen her i Regjeringas pressemelding.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Regjeringa kom i dag med ein tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheita mot påverking og hybride truslar i gjennomføringa av valet til hausten. Medietilsynet har vore del av arbeidsgruppa og skal gjere fleire tiltak. Foto Pixabay
Regjeringa kom i dag med ein tiltaksplan som skal styrke motstandsdyktigheita mot påverking og hybride truslar i gjennomføringa av valet til hausten. Medietilsynet har vore del av arbeidsgruppa og skal gjere fleire tiltak. Foto Pixabay
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom