Medietilsynet

Medietilsynet: – Kompensasjonsordning er viktig for medienes samfunnskritiske rolle

Del

Medietilsynet er glad for regjeringens forslag om en midlertidig kompensasjonsordning for redaktørstyrte medier, der de får kompensert deler av omsetningsfallet som følge av korona-utbruddet.

Medietilsynet skal forvalte den nye, midlertidige kompensasjonsordningen som omfatter alle redaktørstyrte medier. Foto Medietilsynet
Medietilsynet skal forvalte den nye, midlertidige kompensasjonsordningen som omfatter alle redaktørstyrte medier. Foto Medietilsynet

– Redaktørstyrte medier har en svært viktig rolle i en krisesituasjon, både når det gjelder å formidle informasjon, stille kritiske spørsmål og sørge for at ulike synspunkt og vurderinger kommer fram. For å sikre at mediene kan gjøre sin viktige jobb både under krisen og etterpå, er det viktig at de ikke må permittere journalister på grunn av fallet i annonseinntektene. Forslaget om en egen kompensasjonsordning for mediene bidrar forhåpentlig til at journalistene kan holdes i jobb, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Medietilsynet legger opp til en smidig søknadsprosess

Den foreslåtte kompensasjonsordningen omfatter alle redaktørstyrte medier. Lokale og regionale medier kan få støtte dersom de har hatt et omsetningsfall på minst 15 prosent i perioden fra 1. mars til og med 15. juni i år målt mot samme periode i fjor. For øvrige medier er grensen satt til 20 prosent omsetningsfall. Medietilsynet skal forvalte den nye ordningen.

– Vi legger opp til en rask og effektiv søknadsbehandling, slik at utbetaling kan skje snarest mulig etter at søknadene er levert. Medietilsynet kommer med nærmere informasjon om søknadsprosessen så snart som mulig, sier Velsand.

Mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfall

Forslaget regjeringen nå har lagt fram, innebærer at mediene kan få kompensert inntil 60 prosent av omsetningsfallet for perioden fra 1. mars til og med 15. juni. Støtten er begrenset oppad til 15 millioner kroner per virksomhet. Kompensasjonen skal justeres for eventuelle permitteringer av journalister og innsparinger/støtte fra andre korona-tiltak. Regjeringen legger opp til at medier som har fått støtte fra den generelle kontantstøtteordningen for bedrifter også kan få støtte fra den midlertidige kompensasjonsordningen, men det blir da gjort en avkortning for dem som har fått annen støtte i forbindelse med korona-utbruddet.

Forslaget til kompensasjonsordning skal nå på høring, og må også godkjennes av ESA (EFTAs overvåkningsorgan).

Mediene taper cirka 930 millioner kroner i inntekter

Tidligere beregninger fra Medietilsynet viser at mediene ligger an til å tape inntekter på om lag 930 millioner kroner i perioden mars til mai i år, målt mot samme periode i 2019. Lokalradioene rammes hardest av inntektsbortfall relatert til korona-situasjonen, viser tallene fra Medietilsynet. Totalt er det anslått et inntektsbortfall for lokalradioene på knappe 33 prosent i perioden mars-mai i år mot samme tid i fjor. Beregningene viser videre at avisene samlet taper vel 500 millioner kroner, noe som utgjør et inntektsbortfall på cirka 17 prosent. For nasjonale tv- og radiokringkastere anslås tapet på vel 18 prosent (cirka 360 millioner kroner) og for fagtidsskriftene cirka 18 prosent (vel 50 millioner kroner).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Medietilsynet skal forvalte den nye, midlertidige kompensasjonsordningen som omfatter alle redaktørstyrte medier. Foto Medietilsynet
Medietilsynet skal forvalte den nye, midlertidige kompensasjonsordningen som omfatter alle redaktørstyrte medier. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Ny kampanje fra Medietilsynet: Bruker humor for å få foreldre til å ta nakenbildepraten5.6.2020 07:00:00 CESTPressemelding

Med høner på avveie, mugger og kjepper vil Medietilsynet fange foreldres oppmerksomhet og få dem til å ta nakenbildepraten med barna sine. – Barn og ungdom ønsker å snakke med voksne om digitale dilemmaer. Derfor har vi laget en informasjonskampanje og noen råd for å hjelpe foreldre med temaer det kan være vanskelig å prate om, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom