Medietilsynet

Medietilsynet forfølger ikke brudd som skyldes korona: TV 2 oppfylte de fleste kravene i 2020

Del

TV 2 oppfylte de fleste kravene i avtalen med staten om kommersiell allmennkringkasting i 2020, ifølge Medietilsynet. Unntaket var kravene til lokalisering og sportsprogram. – Begge bruddene skyldes koronapandemien, og er dermed utenfor TV 2s kontroll. Medietilsynet forfølger derfor ikke saken videre, sier Mari Velsand, direktør i Medietilsynet.

TV 2s allmennkringkastingsoppdrag omfatter egenproduserte daglige nyhetsprogram, norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama. Foto TV 2.
TV 2s allmennkringkastingsoppdrag omfatter egenproduserte daglige nyhetsprogram, norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama. Foto TV 2.


TV 2s allmennkringkastingsoppdrag omfatter egenproduserte daglige nyhetsprogram, norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama. I tillegg er det et krav at TV 2s hovedredaksjon og sentrale nyhetsredaksjon skal være lokalisert i Bergen.

To brudd på grunn av pandemien

På grunn av koronapandemien var TV 2s nyhetsredaktør betydelig mindre til stede i Bergen i 2020 enn det som står i avtalen. Dette er et brudd på kravet om at allmennkringkastingsvirksomheten skal være lokalisert i Bergen. Videre manglet TV 2 sportsprogram i seks uker i 2020 for å oppfylle kravet om å sende sportsprogram i minst 32 av årets uker.

– Smitteverntiltakene under pandemien har gjort det umulig for TV 2 å oppfylle disse kravene. Medietilsynet vurderer derfor at avtalens force majeure-bestemmelse gjelder i dette tilfellet, og kommer verken til å sanksjonere eller avkorte kompensasjonen som følge av bruddene, sier Velsand.

TV 2 oppfylte krav om egenproduserte nyhets- og norskspråklige program

Medietilsynet mener TV 2 oppfylte de andre kravene i avtalen om kommersiell allmennkringkasting i 2020. Dette gjelder blant annet krav om egenproduserte daglige riksdekkende nyhetsprogram med base i den sentrale nyhetsredaksjonen, norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama.

– Avtalen har også krav til distribusjon og tilgjengeliggjøring av innhold lineært via hovedkanalen og å gjøre allmennkringkastingsinnholdet tilgjengelig over internett via TV 2 Play, tidligere kjent som TV 2 Sumo. Det stilles dessuten krav til at hovedredaksjon, sentral nyhetsredaksjon og stedet der de redaksjonelle avgjørelsene blir tatt, skal ligge minst 100 kilometer utenfor Oslo. Disse kravene er oppfylt, sier Velsand. 

TV 2 får halvparten av maksimal støtte på 135 millioner kroner for 2020

TV 2 kan årlig få inntil 135 millioner kroner i kompensasjon fra staten for allmennkringkastingsoppdraget dersom alle krav er oppfylt. I 2020 var nettokostnadene for allmennkringkastingsvirksomheten, inkludert 10 prosent driftsmargin, på 68,8 millioner kroner. TV 2 får dermed bare omtrent halvparten av maksimal kompensasjon for 2020. Årsaken er at reklameinntekter fra allmennkringkastingstilbudet var større i 2020 enn tidligere år. Den sterke økningen i seertallene på Nyhetskanalen og nyhetssendingene bidrar særlig til dette.

Ettersom kompensasjonen utbetales etterskuddsvis hvert kvartal, er det allerede utbetalt 135 millioner kroner i kompensasjon for 2020. TV 2 har dermed fått for mye, og Medietilsynet kommer derfor enten til å be om tilbakebetaling eller avkorte kommende utbetalinger.

Les hele allmennkringkastingsrapporten for TV 2 her

Ikke tid til å lese hele? Se kortversjonen her

Hovedkonklusjoner fra TV 2-tilsynet for 2020  

  • TV 2 hadde daglige nyhetssendinger fra den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen.
  • TV 2 viste norskspråklig barne-tv hver helg, og jevnlig program for unge.
  • TV 2 formidlet ny norsk film og tv-drama, og investerte 64,5 millioner kroner i slike dramaproduksjoner i 2020.
  • TV 2 oppfylte kravene om lokalisering av hovedredaksjon og sentral nyhetsredaksjon i Bergen, men oppfylte ikke kravet om at nyhetsredaktøren skal ha sitt arbeidssted ved den sentrale nyhetsredaksjonen i Bergen. Årsaken til dette var smitteverntiltak i forbindelse med pandemien, som gjorde det vanskelig å reise.
  • TV 2 oppfylte også de aller fleste «minimumskravene» i allmennkringkastingsavtalen. Dette er krav TV 2 ikke får dekket nettokostnadene for å levere, men som likevel må oppfylles i henhold til avtalen med staten.
  • TV 2 hadde et programtilbud basert på prinsippene for allmennkringkasting, og en programprofil av allmenn karakter og interesse.
  • TV 2 sendte program for både brede og smale grupper.
  • TV 2 oppfylte de fleste kravene til tematisk bredde, men ikke kravet om å sende sportsprogram i minst 32 av årets uker. Det manglet sportsprogram i seks uker for å oppfylle dette kravet. TV 2 viser til at koronapandemien førte til at mange sportsarrangement som var planlagt vår og sommer 2020, ble utsatt. Medietilsynet har forståelse for at pandemien har medført slike konsekvenser, og kommer derfor ikke til å ilegge sanksjon.
  • Med 58 prosent norskspråklige program på hovedkanalen oppfylte TV 2 kravet om norskandel med god margin. TV 2 benyttet både nynorsk og bokmål i sine sendinger og oppfylte dermed kravet om å bruke begge de offisielle målformene.

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Slik leverte TV 2 på allmennkringkastingsoppdraget 2020

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

TV 2s allmennkringkastingsoppdrag omfatter egenproduserte daglige nyhetsprogram, norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama. Foto TV 2.
TV 2s allmennkringkastingsoppdrag omfatter egenproduserte daglige nyhetsprogram, norskspråklige program for barn og unge og førstegangsvisninger av norsk film og tv-drama. Foto TV 2.
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Medietilsynet

Medietilsynet har gjennomført omfattende tilsyn: Distributører varsles om mulig pålegg om å stoppe pengespillreklame fra utlandet30.6.2021 07:00:00 CEST | Pressemelding

Medietilsynet mener det kan være grunnlag for å pålegge Telenor, Telia, RiksTV, Canal Digital, VCB (Viasat) og Altibox å stoppe den utenlandske pengespillreklamen på Discoverys kanaler. – Vi sender nå varsel om dette til tv-distributørene. De får så mulighet til å redegjøre for sitt syn før Medietilsynet eventuelt gir et slikt pålegg, sier direktør Mari Velsand.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom