Medietilsynet

Medietilsynet bidreg til den nye dataspelstrategien

Del

Kulturdepartementet ønsker at den nye dataspelstrategien skal sjå nærmare på blant anna rammevilkåra for spelbransjen og setje mål for spelpolitikken. Det er mogeleg å kome med innspel til strategien innan 6. mai.

Kulturminister Trine Skei Grande var ein av 7000 gjestar på The Gathering 2019. No skal ei arbeidsgruppe, inkludert Medietilsynet, bidra til den nye dataspelstrategien som blir lagd fram til hausten. Foto Medietilsynet
Kulturminister Trine Skei Grande var ein av 7000 gjestar på The Gathering 2019. No skal ei arbeidsgruppe, inkludert Medietilsynet, bidra til den nye dataspelstrategien som blir lagd fram til hausten. Foto Medietilsynet

Den nye dataspelstrategien skal gjelde for perioden 2020 – 2022, og skal vurdere statens ansvar og oppgåver for utvikling av spelsektoren. Ei arbeidsgruppe med representantar frå Kulturdepartementet, Norsk filminstitutt, Kulturtanken og Medietilsynet jobbar saman for å utvikle den nye strategien.

På årets store norske spelarrangement, The Gathering, hadde kulturministeren møte med ei brukargruppe beståande av 20 spelarar og arbeidsgruppa. Spelbransjen har også hatt møte om dataspelstrategien i april. I tillegg kan alle som ønskjer det, kome med innspel innan 6. mai. 

Etter at innspelsrunden er gjennomført vil arbeidsgruppa jobbe vidare med strategien fram til hausten, då den skal presenterast.

Her er nokre av spørsmåla Kulturdepartementet ønskjer innspel på:

  • Kva utfordringar og moglegheiter finst på spelfeltet på nasjonalt og regionalt nivå?
  • Kva må til for å sikre ein profesjonell og mangfaldig spelbransje i heile landet?
  • Korleis tilretteleggje for gode og klare rammevilkår?
  • Korleis styrke spel som kunst og kultur?
  • Korleis tilretteleggje for at ulike grupper i befolkninga skal ha tilgang til eit breitt og variert speltilbod?
  • Korleis stimulere til spel som møteplass, fellesskapsarena og sosiale nettverk?
  • Korleis styrke økonomien i spelbransjen og auke nivået på private investeringar?
  • Korleis realisere potensialet for sal av norske spel i Noreg og i utlandet?

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kulturminister Trine Skei Grande var ein av 7000 gjestar på The Gathering 2019. No skal ei arbeidsgruppe, inkludert Medietilsynet, bidra til den nye dataspelstrategien som blir lagd fram til hausten. Foto Medietilsynet
Kulturminister Trine Skei Grande var ein av 7000 gjestar på The Gathering 2019. No skal ei arbeidsgruppe, inkludert Medietilsynet, bidra til den nye dataspelstrategien som blir lagd fram til hausten. Foto Medietilsynet
Last ned bilde

Om Medietilsynet

Medietilsynet
Medietilsynet
Nygata 4
1607 Fredrikstad

69 30 12 00http://www.medietilsynet.no

Medietilsynet skal bidra til å realisere statens mediepolitiske mål. Våre hovedoppgaver er å fremme demokrati og ytringsfrihet gjennom mediemangfold og kritisk medieforståelse. Vi veileder om barn og unges bruk av digitale medier, setter aldersgrenser for kinofilm, forvalter støtteordninger, behandler søknader om og fordeler pressestøtte og fører tilsyn med kringkasting. Tilsynet er underlagt Kulturdepartementet.

Følg saker fra Medietilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Medietilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Medietilsynet

Ny kampanje fra Medietilsynet: Bruker humor for å få foreldre til å ta nakenbildepraten5.6.2020 07:00:00 CESTPressemelding

Med høner på avveie, mugger og kjepper vil Medietilsynet fange foreldres oppmerksomhet og få dem til å ta nakenbildepraten med barna sine. – Barn og ungdom ønsker å snakke med voksne om digitale dilemmaer. Derfor har vi laget en informasjonskampanje og noen råd for å hjelpe foreldre med temaer det kan være vanskelig å prate om, sier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

Prognose for årets mediestøtte: Lokalavisene ligg an til å få 30 millionar kroner meir enn i fjor28.5.2020 13:04:39 CESTPressemelding

Lokalavisene får størstedelen av auken i årets produksjonstilskott, viser prognosen frå Medietilsynet. Totalt skal det fordelast 358 millionar kroner, 40 millionar meir enn i fjor. – Tildelinga reflekterer dei politiske signala om at lokalavisene skal prioriterst. Samtidig er prognosen i år svært usikker, blant anna fordi mange nye aviser har søkt om støtte, seier direktør Mari Velsand i Medietilsynet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom