Avinor

Mediehåndtering ved Avinors flyplasser i sommer

Del

Viktig informasjon til redaksjonene om tilgjengelighet ved Avinors lufthavner i juli.

Avinor forventer en del køer i sommerukene, som kommunisert i tidligere  pressemeldinger

Som følge av dette er også medieinteressen svært høy, og vi har stor pågang fra journalister over hele landet. På grunn av kapasitet, smittevern og ferieavvikling vil Avinors pressevakt-team gjelder følgende ved våre største lufthavner:

  • Det vil ikke bli gitt anledning til å filme/ta bilder bak sikkerhetskontrollen i helgene, da ID-kontoret er stengt (åpningstider og informasjon her) 
  • For foto bak sikkerhetskontrollen i hverdager, må forespørselen komme til pressevakt eller lokal lufthavnledelse før kl. 12, slik at vi skal få godkjent dette i våre systemer. Det er kun besøkskort uten følge som blir godkjent, da kan man ferdes i passasjerområdene på avgang. Vi har ikke kapasitet til å følge media i områdene for passkontroll og/eller bagasje-/testhall. 
  • Intervjuer: Avinor gir gjerne intervjuer i arbeidstiden dersom forespørsel kommer dagen før eller tidlig på formiddagen samme dag. Vi ber om forståelse for at ledelsen ikke alltid er tilgjengelig på kort varsel.
  • For intervjuer utenom arbeidstid gjøres dette unntaksvis og da spesielt ved større hendelser, eksempelvis ved ekstreme køer i sommer, og der Politi, flyselskap og/eller helse/kommune ikke er naturlige talspersoner.
  • Vi ber om at større mediehus forsøker å koordinere dekningen. Vi erfarer ofte at ulike redaksjoner fra samme mediehus ønsker separate intervjuer. Enkelte dager får vi opp mot fem henvendelser, om samme tematikk, fra samme mediehus.
  • Avinors pressevakt er hovedkontaktpunkt i Avinor: 918 15 614presse@avinor.no

    Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Pressetelefoner til partnere
SAS: 64 81 88 00
Norwegian: 815 11 816 
Widerøe: 98 90 15 00
Ullensaker kommune (testsenter/karantenehotell): 932 55 954
Politi (grensekontroll): 488 66 885 (NB! kun bemannet i kontortiden (08.00-15.30)

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Intensjonskunngjøring – tildeling av areal for pilottesting av deicing ved Oslo lufthavn8.10.2021 11:21:16 CEST | Aktuelt

«Avinor har til hensikt å inngå kontrakt med MSG Aviation AS («MSG») om utleie av et areal vest av dagens deice plattform Bravo Nord på Oslo lufthavn Gardermoen («OSL»). MSG skal benytte arealet til å etablere et pilotanlegg for avising, flyvask, motorvask og inspeksjon av fly på OSL. Pilotanlegget skal teste ny teknologi og fremgangsmåte for gjennomføring av avising og de andre tre tjenestene, og skiller seg fra tradisjonelle avisingsmetoder som i dag benyttes ved OSL og andre lufthavner. MSGs formål med pilotanlegget er å teste tekniske, operative og kommersielle forhold knyttet til etablering og drift av slikt anlegg under realistiske driftsforhold ved en større lufthavn. MSG vil som del av piloten tilby flyselskap og handlere tilgang til avisingsvæske og bruk av anlegget for avvising mot vederlag som del av den kommersielle utprøvingen av konseptet. Avtalen vil gi MSG adgang til å benytte arealet på OSL for en periode på tre år regnet fra byggestart for prosjektet, hvoretter avtale

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom