Elden Advokatfirma

Medhold i Høyesterett: Førerkortbeslag for promilletatt elsparkesyklist må begrunnes bedre

Del

Å kjøre elsparkesykkel med 0,98 i promille gir ikke automatisk grunnlag for å frata førerkortet i påvente av rettssak, slår Høyesterett fast. – Høyesterett slår fast at det må foreligge en konkret vurdering i den enkelte sak av hvilken fare trafikanten utgjør, sier advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden Advokatfirma.

Advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden Advokatfirma AS
Advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden Advokatfirma AS

Høyesteretts ankeutvalg mener lagmannsrettens begrunnelse for å midlertidig frata elsparkesyklisten førerkortet var for mangelfull. Dermed må beslaget behandles på nytt av Hålogaland lagmannsrett.

- Utvalget savner en konkret vurdering av hvorfor hennes bruk av den elektriske sparkesykkelen under alkoholpåvirkning tilsier at hun utgjør en slik trafikksikkerhetsrisiko at hun midlertidig skal fratas retten til å kjøre bil i tiden frem til inndragningsspørsmålet avgjøres i den ordinære straffesaker, skriver Høyesteretts ankeutvalg i sin kjennelse.

Saken gjaldt en kvinne som ble stoppet med 0,98 i promille på en elsparkesykkel få uker etter at det ble innført 0,2 i promillegrense også for små elektriske kjøretøy. Kvinnen har vært representert av advokat John Christian Elden og advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden advokatfirma AS.

- Som følge av de nye reglene for ruspåvirket føring av elektrisk sparkesykkel var det behov for avklaring av spørsmålene dette reiser når det gjelder midlertidig tilbakekall av førerrett og førerkortbeslag, sier advokatfullmektig Seehusen Karlsbakk.

Lagmannsretten mente at dersom man kjører elsparkesykkel med rundt 1,0 i promille når det kan være mange fotgjengere og annet i nærheten, gir det i seg selv grunnlag for midlertidig førerkortbeslag. En slik begrunnelse er ikke tilstrekkelig, mener Høyesterett.

I den aktuelle saken forelå det ingen opplysninger om at fører hverken holdt høy hastighet, var til fare eller sjenanse for noen eller på annen måte opptrådte uforsiktig eller hensynsløst.

Kontakter

Bilder

Advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden Advokatfirma AS
Advokatfullmektig Andreas Seehusen Karlsbakk i Elden Advokatfirma AS
Last ned bilde

Om Elden Advokatfirma

Elden Advokatfirma
Elden Advokatfirma
St Olavs gate 25
0129 Oslo

21 61 13 12https://www.elden.no/

Elden Advokatfirma ble etablert i 1994 som en videreføring av virksomheten til advokat John Elden som ble etablert i 1963.

Elden Advokatfirma har hovedkontor i Oslo, også regionskontorer i Sandefjord, Hamar, Gol, Stavanger, Haugesund, Bergen og Tromsø.

Selskapet har 85 advokater, 35 advokatfullmektiger og til sammen over 150 medarbeidere.

¤¤¤

Få siste nytt fra Elden Advokatfirma fra vårt presserom på https://kommunikasjon.ntb.no/presserom?publisherId=17848232 

Du kan også følge oss i sosiale medier:

https://www.facebook.com/advokatelden

https://twitter.com/elden_as

https://www.linkedin.com/company/advokatelden 

Følg pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Elden Advokatfirma på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Elden Advokatfirma

Priv. til red.: Tiltalen av Andrey Yakunin / Indictment of Andrey Yakunin11.11.2022 13:07:04 CET | Presseinvitasjon

Advokatene John Christian Elden og Bernt Heiberg er tilgjengelig for pressen hos Elden Advokatfirma i Oslo ca klokken 16.45 for en redegjørelse og kommentarer knyttet til tiltalen mot Andrey Yakunin. Intervjuforespørsler sendes til media@elden.no på forhånd. ¤¤¤ Andrey Yakunins lawyers, Mr John Christian Elden and Mr Bernt Heiberg, will be available for the press at the offices of Elden Advokatfirma in Oslo today at approx.16.45 CET for a media orientation and comments on the indictment of Andrey Yakunin. Interview requests can be sent to media@elden.no in advance.

FAQ for media in the case of Andrey Yakunin2.11.2022 12:11:49 CET | Press release

Generell informasjon / General information 1. Hvilken nasjonalitet har Andrey Yakunin / What is Andrey Yakunin’s nationality? Andrey er statsborger både i Storbritania og Russland. Han er født i Russland og fikk britisk statsborgerskap i 2015. Andrey is a dual British-Russian citizen. He was born in Russia and received British citizenship in 2015. 2. Hva er Andreys fulle navn / What is Andrey’s full name? Andreys fulle navn er "Andrey Yakunin", slik det er skrevet i hans britiske pass. Andrey’s full name is ‘Andrey Yakunin’, as written in his British passport. 3. Hvor bor Andrey / Where does Andrey live? Andrey bor i Umbria i Italia. En stor del av hans forretningsdrift er basert i Italia. Andrey lives in Umbria, Italy. He conducts a substantial part of his business activity in Italy. Tiltale / Indictment 4. Har Andrey blitt tiltalt? / Has Andrey been indicted? Ja. Tiltalen ble offentliggjort 11. november 2022. Andrey er tiltalt for som russisk statsborger å ha eid og kontrollert to dr

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom