GlobeNewswire by notified

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 1. marts 2023

Del

Nasdaq Copenhagen
London Stock Exchange
Euronext Dublin
Øvrige interessenter

Dato        1. marts 2023

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 1. marts2023

Banken har i dag onsdag den 1. marts 2023 afholdt ordinær generalforsamling med dagsorden som tidligere offentliggjort.

Referat i henhold til dagsordenens punkter.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen bød indledningsvist velkommen til generalforsamlingen.


Ad. 1. Valg af dirigent
Til dirigent valgtes repræsentantskabets næstformand, advokat Allan Østergaard Sørensen, Ringkøbing.


Ad. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år
Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen aflagde bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

Bestyrelsens beretning blev taget til efterretning.


Ad. 3. Fremlæggelse af årsrapporten til godkendelse, og
Ad. 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport
Adm. direktør John Fisker fremlagde årsrapporten for 2022 til godkendelse, ligesom han gennemgik den foreslåede resultatdisponering.

Årsrapporten for 2022 blev godkendt.        

Det blev vedtaget at anvende årets totalindkomst således (i tkr.):        

Anvendes til ordinært udbytte, 7 kr. pr. aktie198.658
Anvendes til almennyttige formål2.000
Overføres til reserve for nettoopskrivning efter den indre værdis metode-37
Henlægges til overført overskud1.296.387
I alt1.497.008


Ad. 5. Vejledende afstemning om vederlagsrapport
Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde i forbindelse med bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år ligeledes vederlagsrapporten for 2022 til vejledende afstemning.

Vederlagsrapporten for 2022 blev godkendt.


Ad. 5.a. Lønpolitik
Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde i forbindelse med bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år ligeledes opdateret lønpolitik til godkendelse.

Den opdaterede lønpolitik blev godkendt.


Ad. 6. Valg af medlemmer til repræsentantskabet
Efter tur afgik: Per Lykkegaard Christensen, Ole Kirkegård Erlandsen, Thomas Sindberg Hansen, Kim Jacobsen, Kasper Lykke Kjeldsen, Poul Kjær Poulsgaard, Jørgen Kolle Sørensen og Lasse Svoldgaard Vesterby

Desuden skulle Henrik Lintner udtræde af repræsentantskabet grundet vedtægternes aldersbestemmelse. Endelig havde Toke Kjær Juul meddelt, at han ønskede at udtræde af repræsentantskabet.

Bestyrelsesformand Martin Krogh Pedersen fremlagde repræsentantskabets og bestyrelsens indstilling om valg af medlemmer til repræsentantskabet.

Til repræsentantskabet genvalgtes:

 • Per Lykkegaard Christensen, gårdejer, Hjallerup, født 1959
 • Ole Kirkegård Erlandsen, slagtermester, Snejbjerg, født 1962
 • Thomas Sindberg Hansen, købmand, Kloster, født 1978
 • Kim Jacobsen, direktør, Aalborg, født 1969
 • Kasper Lykke Kjeldsen, tømmerhandler, Højbjerg, født 1981
 • Poul Kjær Poulsgaard, gårdejer, Madum, født 1974
 • Jørgen Kolle Sørensen, autoforhandler, Hvide Sande, født 1970
 • Lasse Svoldgaard Vesterby, direktør, Ringkøbing, født 1978

Til repræsentantskabet nyvalgtes:

 • Lotte Littau Kjærgård, direktør, Holstebro, født 1969
 • Christina Ørskov, direktør, Gærum, født 1969


Ad. 7. Valg af én eller flere revisorer
Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde repræsentantskabets, bestyrelsens og revisionsudvalgets indstilling om genvalg af Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Til revisor genvalgtes:

 1. Revisionsfirmaet PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab


Ad. 8. Bemyndigelse af bestyrelsen til at lade banken erhverve egne aktier
Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om bemyndigelse.

Nedenstående forslag om bemyndigelse til bestyrelsen blev vedtaget:
”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen bemyndiges til - indtil næste ordinære generalforsamling - inden for gældende lovgivning at lade banken erhverve egne aktier inden for en samlet pålydende værdi af i alt 10% af bankens aktiekapital og således, at aktierne kan erhverves til gældende børskurs +/- 10% på erhvervelsestidspunktet.”


Ad. 9. Eventuelle forslag fra bestyrelse, repræsentantskab eller aktionærer


Ad. 9.a. Forslag til vedtægtsændringer
Dirigent Allan Østergaard Sørensen gennemgik repræsentantskabets og bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

De foreslåede vedtægtsændringer i henhold til de fuldstændige forslag blev vedtaget.


Ad. 9.b. Forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital med nominelt 888.327 kr. ved
annullering af egne aktier
Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital.

Følgende forslag om nedsættelse af bankens selskabskapital og vedtægtsændringer blev vedtaget:
”Bestyrelsen foreslår, at bankens selskabskapital nedsættes fra nominelt 28.379.666 kr. til nominelt 27.491.339 kr. ved annullering af 888.327 stk. aktier á nominelt 1 kr. fra bankens beholdning af egne aktier til en nominel værdi af 888.327 kr.

Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 1, at formålet med nedsættelsen af bankens selskabskapital er udbetaling til aktionærer, idet nedsættelsesbeløbet er anvendt til udbetaling til aktionærer som vederlag for aktier  erhvervet af banken i henhold til tidligere generalforsamlingsbemyndigelse til bestyrelsen.

Som følge heraf nedsættes selskabskapitalen med nominelt 888.327 kr., og bankens beholdning af egne aktier nedsættes med 888.327 stk. aktier á nominelt 1 kr. Det oplyses i overensstemmelse med selskabslovens § 188, stk. 2, at de pågældende aktier er erhvervet for et samlet beløb på 737.941.595 kr., hvilket betyder, at der ud over den nominelle kapitalnedsættelse er udbetalt 737.053.268 kr. til aktionærer.

Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabskapitalen er stillet med henblik på at fastholde fleksibilitet i bankens kapitalstruktur.

Såfremt forslaget vedtages sker der følgende ændringer af vedtægternes § 2, § 2a, § 2b og § 2c: §2: Beløbet på ” 28.379.666” ændres til ”27.491.339”, § 2a: Beløbet på ” 5.675.933” ændres til ”5.498.267”, § 2b: Beløbet på ” 2.837.966” ændres til ”2.749.131” og § 2c: Beløbet på ”5.675.933” ændres til ”5.498.267”.”


Ad. 9.c. Forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted
Dirigent Allan Østergaard Sørensen fremlagde bestyrelsens forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted.

Følgende forslag om bemyndigelse til bestyrelsen eller den bestyrelsen måtte sætte i sit sted blev vedtaget:
”Bestyrelsen foreslår, at bestyrelsen eller den, som bestyrelsen måtte sætte i sit sted, bemyndiges til at anmelde de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger til registrering samt til at foretage sådanne ændringer i de til Erhvervsstyrelsen indleverede dokumenter, som Erhvervsstyrelsen måtte kræve eller finde hensigtsmæssige i forbindelse med registrering af de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.”


Med venlig hilsen
Ringkjøbing Landbobank

John Fisker
Adm. direktør

Vedhæftet fil

For at se dette indhold fra www.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.
For at se dette indhold fra ml-eu.globenewswire.com, så skal du give din accept på toppen af denne side.

Information om GlobeNewswire by notified

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Følg pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Skriv dig op her, og modtag pressemeddelelser på e-mail. Indtast din e-mail, klik på abonner, og følg instruktionerne i den udsendte e-mail.

Flere pressemeddelelser fra GlobeNewswire by notified

Tenaris Files 2022 Annual Report / Annual Report on Form 20-F, and 2022 Sustainability Report, and Convenes Annual General Meeting of Shareholders31.3.2023 23:47:41 CEST | Press release

LUXEMBOURG, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tenaris S.A. (NYSE and Mexico: TS and EXM Italy: TEN) filed today its 2022 Annual Report / Annual Report on Form 20-F, and its 2022 Sustainability Report with the Luxembourg Stock Exchange, with the U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), and with the other securities regulators of the markets where its securities are listed. These reports (which contain the financial and non-financial information required by applicable Luxembourg law for the year ended December 31, 2022, including Tenaris’s consolidated financial statements as of and for the year ended December 31, 2022, Tenaris’s annual accounts as at December 31, 2022, and their related external auditors’ reports and consolidated management report and certifications) may be downloaded from the Luxembourg Stock Exchange’s website at www.bourse.lu/regulated-information-oam, from the SEC’s website at www.sec.gov, and are available on Tenaris’s website at ir.tenaris.com. Holders of T

BALTIC HORIZON FUND CONSOLIDATED AUDITED RESULTS FOR 202231.3.2023 23:10:00 CEST | Press release

Management Board of Northern Horizon Capital AS has approved the audited financial results of Baltic Horizon Fund (the Fund) for the year 2022. The financial results remained unchanged compared to the preliminary disclosure on 15 February 2023. Net result and net rental income In 2022, the Group recorded a net profit of EUR 3.9 million against EUR 1.4 million for 2021. The net result was mainly driven by strong recovery of the Galerija Centrs operating performance as fewer COVID-19 rent reliefs were granted to tenants in 2022 and increased rent indexation. The net result in 2021 was significantly impacted by the one-off negative valuation result of EUR 7.1 million. In 2022, the valuation resulted in a net fair value loss of EUR 2.9 million (-1.8% of portfolio value). The positive impact of the increase in net rental income was partly offset by non-recovered property costs. Earnings per unit for 2022 were EUR 0.03 (2021: EUR 0.07). In 2022, the Group earned net rental income of EUR 17.4

Magna Posts 2022 Annual Report31.3.2023 22:43:18 CEST | Press release

AURORA, Ontario, March 31, 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Magna International Inc. (TSX: MG; NYSE: MGA) today announced that its 2022 Annual Report, including Management’s Discussion and Analysis and Audited Consolidated Financial Statements, Annual Information Form (AIF) and Form 40-F, are now available on the company’s website, www.magna.com. Magna has also filed these documents with the Canadian Securities Administrators (accessible through its website at www.sedar.com) and the U.S. Securities and Exchange Commission (accessible through its website at www.sec.gov/edgar). Our 2023 Annual Meeting of Shareholders will be held on Thursday, May 11, 2023, commencing at 10:00 a.m. (Eastern Daylight Time). The meeting is being conducted as a virtual-only meeting accessible at www.virtualshareholdermeeting.com/MGA2023. Magna will provide a hard copy of its audited financial statements as contained in our 2022 Annual Report to Shareholders, free of charge, on request through our website or in writi

SFL - Sale of suexmax and chemical tankers31.3.2023 22:37:14 CEST | Press release

SFL Corporation Ltd. (NYSE: SFL) (“SFL” or the "Company") announces that it has agreed to sell the two 2008-built chemical tankers SFL Weser and SFL Elbe to an unrelated third party. The sales proceeds to SFL are approximately $19.5 million for the debt free vessels. Both vessels have been employed in the spot market the last two years and delivery of the vessels to the buyer is expected to take place in the second quarter. A book impairment of approximately $7 million is expected to be recorded in the first quarter relating to the sales. The 2009-built suezmax tanker Glorycrown, which was announced sold in February, has been delivered to its new owner in March. The final sales price of approximately $43.5 million is higher than previously disclosed, and a book gain of approximately $9 million is expected to be recorded in the first quarter relating to the sale. Divesting of older vessels is part of SFL’s strategy to continuously renew and diversify its fleet, and the net cash proceeds

Information on the Total Number of Voting Rights and Shares31.3.2023 22:30:00 CEST | Press release

REGULATED INFORMATION Information on the Total Number of Voting Rights and Shares Mont-Saint-Guibert (Belgium), March 31, 2023, 10:30 pm CET / 4:30 pm ET – In accordance with article 15 of the Law of 2 May 2007 on the disclosure of large shareholdings, Nyxoah SA(Euronext Brussels and Nasdaq: NYXH) publishes the below information following the issue of new shares. Share capital: EUR 4,859,382.45 Total number of securities carrying voting rights: 28,286,985 (all ordinary shares) Total number of voting rights (= denominator): 28,286,985 (all relating to ordinary shares) Number of rights to subscribe to securities carrying voting rights not yet issued: 55 “2016 ESOP Warrants” issued on November 3, 2016, entitling their holders to subscribe to a total number of 27,500 securities carrying voting rights (all ordinary shares); 100 “2018 ESOP Warrants” issued on December 12, 2018, entitling their holders to subscribe to a total number of 50,000 securities carrying voting rights (all ordinary sh