GlobeNewswire

Meddelande om Nexstim Abp 2020 helårsresultat

Dela

Företagsmeddelande, Helsingfors, 19 februari 2021 kl 9.00 (EET)

Meddelande om Nexstim Abp 2020 helårsresultat

Nexstim Abp (NXTMH:HEX, NXTMS:STO) (”Nexstim” eller ”bolaget”) kommer att meddela sitt helårsresultat för räkenskapsåret som gick ut den 31 december 2020 på fredagen den 26 februari 2021 kl. 9.00 finsk tid.

Bolaget ordnar två webbsända möten för analytiker, investerare och medier fredagen 26 februari 2021. Verkställande direktör Mikko Karvinen och ekonomichef Joonas Juokslahti presenterar det finansiella resultatet och rörelseresultatet varefter deltagarna ges möjlighet att ställa frågor.

Den första webbsändningen på finska börjar klockan 13.00 (EET). Den andra webbsändningen på engelska börjar klockan 15.00 (EET).

Uppgifter om webbsändningarna:

Anmälning till webbsändningarna sker via länkarna nedan. De deltagare som anmält sig får närmare anvisningar per e-post.

Webbsänt informationsmöte på finska 26 februari 2021 klockan 13.00 (EET): Till anmälan >>>

Webbsänt informationsmöte på engelska 26 februari 2021 klockan 15.00 (EET): Till anmälan >>>

NEXSTIM ABP

Mikko Karvinen, vd

För mer information gå in på bolagets webbplats på www.nexstim.com eller kontakta:


Mikko Karvinen, verkställande direktör
+ 358 50 326 4101
mikko.karvinen@nexstim.com

Erik Penser Bank AB (Certified Adviser)                          
 +46 8 463 83 00
certifiedadviser@penser.se

Om Nexstim Abp

Nexstim är ett finländskt medicinteknikbolag som verkar på den globala marknaden. Vår mission är att möjliggöra individualiserad och effektiv diagnostik och behandling av svåra sjukdomar i hjärnan. 

Nexstim har tagit fram en banbrytande teknik för icke-invasiv hjärnstimulering som kallas SmartFocus®. SmartFocus® bygger på transkraniell magnetstimulering (transcranial magnetic stimulation, TMS) i kombination med 3D-navigering. Den unika tekniken möjliggör exakt och individuellt anpassad stimulering av det rätta området i hjärnan.

SmartFocus® TMS används i Nexstims system för navigerad hjärnterapi (Navigated Brain Therapy, NBT®) som fått godkännande från FDA för marknadsföring och försäljning i USA för behandling av egentlig depression. NBT®-systemet har i Europa fått CE-märkning för behandling av egentlig depression och kronisk neuropatisk smärta.

Nexstim marknadsför också sitt system för navigerad hjärnstimulering (Navigated Brain Stimulation, NBS) som bygger på samma teknikplattform, dvs. SmartFocus® TMS. NBS-systemet är det enda FDA-godkända och CE-märkta TMS-systemet för preoperativ kartläggning av hjärnbarken för motorik och tal. Nexstims aktier finns noterade på Nasdaq First North Growth Market Finland och Nasdaq First North Growth Market Sweden.

Mer information finns på www.nexstim.com

Bilaga


Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Enento Group’s Annual Report and Remuneration Report 2020 published5.3.2021 14:00:00 CETPress release

ENENTO GROUP PLC, STOCK EXCHANGE RELEASE ON 5 MARCH 2021 AT 3.00 P.M. EET Enento Group’s Annual Report and Remuneration Report 2020 published Enento Group Plc has today published its Annual Report 2020 and Remuneration Report. The Annual Report consists of an Annual Review and a Financial Review. Annual Review covers business, sustainability and HR overviews. Financial Review consists of the Board of Directors’ Report, Financial Statements, Auditor’s Report and Corporate Governance Statement. The Annual Review and Financial Review are published as separate PDF documents in Finnish and English. The Annual Review, Financial Review and Remuneration Report are attached to this release and also available on Enento’s investor pages at https://enento.com/investors/ In accordance with European Single Electronic Format (ESEF) reporting requirements, Enento publishes the Financial Statements as an XHTML file. In line with the ESEF requirements, the primary statements of the consolidated financia

Överskott för staten i februari 20215.3.2021 09:30:00 CETPressemelding

Överskott för staten i februari 2021 Statens betalningar resulterade i ett överskott på 47,3 miljarder kronor i februari. Riksgäldens prognos var ett överskott på 53,1 miljarder kronor. Att överskottet blev lägre än förväntat förklaras av försenade inbetalningar på grund av tekniska problem hos en ramavtalsbank. Det primära saldot blev 7,8 miljarder kronor lägre än prognosen. Skatteinkomsterna var cirka 1 miljard kronor lägre än i prognos. Men eftersom skatter för 21 miljarder kronor som skulle ha betalats till Riksgälden på månadens sista bankdag blev försenade på grund av tekniska problem hos en ramavtalsbank påverkar inte dessa budgetsaldot för februari utan för mars. Myndigheternas utgifter var cirka 14 miljarder kronor lägre, bland annat på grund av lägre utbetalningar från Socialstyrelsen, SIDA och Kammarkollegiet. Riksgäldens nettoutlåning till myndigheter m.fl. var 1,9 miljarder kronor lägre än prognos. Räntebetalningarna på statsskulden var i linje med prognosen. För tolvmånad

Surplus for Swedish central government in February 20215.3.2021 09:30:00 CETPress release

Surplus for Swedish central government in February 2021 Swedish central government payments resulted in a surplus of SEK 47.3 billion in February. The Debt Office's forecast was a surplus of SEK 53.1 billion. The lower surplus than expected is explained by delayed payments due to technical problems at a framework agreement bank. The primary balance was SEK 7.8 billion lower than forecasted. Tax income were approximately SEK 1 billion lower than calculated. However, since tax incomes for SEK 21 billion that should have been paid to the Debt Office on the last banking day of the month were delayed due to technical problems at a framework agreement bank, this amount does not affect the budget balance for February but for March. Central government expenditure was approximately SEK 14 billion lower than forecasted, mainly due to lower payments from the National Board of Health and Welfare, the Swedish International Development Cooperation Agency and the Legal, Financial and Administrative S

Bilia becomes Lynk & Co’s first service partner5.3.2021 09:15:00 CETPress release

Bilia is the first service and damage workshop to have signed an agreement with Lynk & Co about providing workshop services for their car fleet in Sweden. Per Avander, Managing Director and CEO, comments: ”I am very happy that Bilia will cooperate with Lynk & Co in the future. They have an interesting business model based on month-to-month membership. This cooperation is completely in line with our strategic investment to grow within our important Service Business. We are convinced that our high competence when it comes to their products and our established network of service workshops across the country will contribute to a high service level.” Lynk & Co launched its model 01 and so-called mobility membership in Sweden at the end of September 2020. In the near future, Bilia will complete the first cars for delivery to the customer. Gothenburg, March 5, 2021 Bilia AB (publ) For information please contact: Per Avander, Managing Director and CEO, +46 (0)10 497 70 00, per.avander@bilia.se

Bilia blir Lynk & Co:s första servicepartner5.3.2021 09:15:00 CETPressemelding

Bilia har som första service- och skadeverkstad tecknat ett avtal med Lynk & Co om att tillhandahålla verkstadstjänster för deras bilpark i Sverige. Per Avander, VD och koncernchef, kommenterar: ”Jag är mycket glad över att Bilia kommer att samarbeta med Lynk & Co framöver. De har en spännande affärsmodell som bygger på månadsbaserade medlemskap. Samarbete går helt i linje med vår strategiska satsning på att växa inom vår viktiga Serviceaffär. Vi är övertygade om att vår höga kompetens när det gäller deras produkter och vårt inarbetade nätverk av serviceverkstäder runtom i landet kommer att bidra till en hög servicenivå.” Lynk & Co lanserade sin modell 01 och så kallat mobilitetsmedlemskap i Sverige i slutet av september 2020. Den närmaste tiden kommer Bilia att färdigställa de första bilarna för leverans till kund. Göteborg den 5 mars 2021 Bilia AB (publ) För information vänligen kontakta: Per Avander, VD och koncernchef, 010-497 70 00, per.avander@bilia.se Kristina Franzén, CFO, 010-

Eurocastle Releases Fourth Quarter and Year End 2020 Financial Results5.3.2021 08:00:00 CETPress release

Contact: Oak Fund Services (Guernsey) Limited Company Administrator Attn: Mark Woodall Tel: +44 1481 723450 Eurocastle Releases Fourth Quarter and Year End 2020 Financial Results ­­ Guernsey, 5 March 2021 – Eurocastle Investment Limited (Euronext Amsterdam: ECT) today has released its annual report for the year ended 31 December 2020. Adjusted Net Asset Value (“NAV”) of €16.7 million1, or €9.00 per share2 up €1.54 per share vs. €7.46 per share at Q3 2020 (up €0.68 per share vs. €8.32 per share at YE 2019) due to: Valuation movements: €0.20 per share, or 4%, increase in Q4 2020 (€1.03 per share3 decrease for the FY 2020) on the remaining three real estate fund investments.€0.02 per share, or 4%, increase in Q4 2020 (€0.05 per share increase for the FY 2020) on the remaining three NPL and other loan interests. Positive reserve and legacy movements of €1.32 per share in Q4 2020 (€1.66 per share increase for the FY 2020) IFRS NAV of €32.9 million, or €17.72 per share 2020 Capital Distribut

AB Klaipėdos nafta preliminary revenue for February 20215.3.2021 08:00:00 CETPress release

The preliminary sales revenue of the Company’s oil terminals for February 2021 comprises EUR 1.3 million and is lower by EUR 0.8 million or by 38.1 % compared to February of 2020. The preliminary sales revenue of the Company’s oil terminals for the two months of 2021 comprises EUR 3.6 million and is lower by 12.2 % compared to the same period of 2020. The preliminary sales revenue of the Company’s Klaipėda LNG terminal for February 2021 comprises EUR 2.7 million (during the same month of 2020 – EUR 3.6 million). Klaipėda LNG terminal revenue from regulated activities consists of the regasification tariff fixed part (for booked annual capacities), variable part for amount of re-gasified LNG and reloading revenue. The level of Klaipėda LNG terminal revenue (for booked annual capacities) does not depend on regasification volume. Revenue is confirmed by the National Energy Regulatory Council (NERC) based on the approved methodology of State regulated prices in the natural gas sector and is