Medarbeiderundersøkelse for ansatte i bispedømmene og Kirkerådet

Del

I oktober gjennomføres en ny medarbeiderundersøkelse for ansatte i bispedømmene og Kirkerådet. 15. oktober vil du motta invitasjon til årets medarbeiderundersøkelse.

Invitasjonen vil bli sendt til alle ansatte med følgende unntak:

  • Ansatte med sluttdato i nåværende stilling før 31.10.2019.
  • Ansatte som har begynt i nåværende stilling etter ca 15. august.
  • Ansatte som har lengre permisjoner og er helt fraværende i perioden hvor undersøkelsen gjennomføres (f.eks. studiepermisjoner og foreldrepermisjoner)
  • Korttidsvikarer

Pensjonister og de som er tilsatt i stillingskode kontorleder er vurdert særskilt av det enkelte bispedømmekontor.

Vi gjennomfører undersøkelsen for å kartlegge viktige forhold knyttet til ansattes trivsel, engasjement og opplevde rammer for å gjøre en god jobb. Ved å gjennomføre denne undersøkelsen ønsker vi å få informasjon som vi kan bruke å videreutvikle det som er bra, og gjøre noe med det som ikke er så bra.

Vi er klar over at mange ansatte har travle dager, og kanskje synes det er vanskelig å prioritere å svare på en slik undersøkelse. Men vi vil innstendig be om at alle gjør det likevel. Hvor mange som har svart i hvert prosti og hvert bispedømme, er helt avgjørende for om vi får ut rapporter og hvor representative disse rapportene blir.

Rambøll Management Consulting er vår samarbeidspartner i gjennomføring av undersøkelsen. Rambøll var også vår samarbeidspartner i undersøkelsene som ble gjennomført i 2015, 2016 og 2018. Den gang benyttet vi en standard undersøkelse. Nå inviteres du til å delta i en medarbeiderundersøkelse som er utviklet spesielt for Den norske kirke. Arbeidsmiljøutvalget og personalsjefene har vært viktige ressurser i dette arbeidet.

Undersøkelsen er anonym. Ingen i Kirkerådet, vernetjenesten eller på bispedømmekontorene vil ha tilgang til hvordan enkeltpersoner har svart. Enheter med fem eller flere svar (prostier, avdelinger og seksjoner på bispedømmekontorene og i Kirkerådet) får egen rapport. Når rapportene foreligger skal disse presenteres i den enkelte enhet, og medarbeidere deltar i fortolkning av resultatene. Denne prosessen leder til målsettinger og tiltak basert på resultatene.

Svarfristen er 29. oktober.

Undersøkelsen sendes ut av Rambøll. Epostene blir sendt fra domenet: mail.survey-it.dk

Full avsenderadresse er: <rmc- XXXXXXXXX@mail.survey-xact.dk 

Her vil XXXXXXXXX være en nummerserie.

Kirkedata og Kirkepartner har hvitelistet denne avsenderadressen.

Spørsmål vedrørende undersøkelsen kan rettes til seniorrådgiver i Kirkerådets HR-seksjon Karen Marie Engeseth, e-post ke742@kirken.no.

Med vennlig hilsen

Sissel Vartdal, HR-sjef, Kirkerådet

og

Ingrid Vad Nilsen, direktør, Kirkerådet

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke