Mattilsynet

Mattilsynets spesifiserer mandatet i ekstern gransking

Del

Mattilsynet jobber med mandatet for ekstern gransking av egen organisasjon. De første områdene for granskingen er nå spesifisert.

– Vi tar historiene vi hører fra næringsorganisasjoner, bønder og andre på alvor. Vi må stille oss spørsmålet; utfører vi tilsynet vårt på en riktig måte? Svaret kan vi ikke gi selv, det må vi få fra en ekstern gransking, sier Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.

Den eksterne granskingen skal blant annet se på ansvarsfordeling mellom Mattilsynet og dyrevernnemndene, altså om bruken følger Stortingets intensjon.

– Granskingen skal også se på hvordan Mattilsynet utfører og følger opp tilsyn. I første omgang skal de se på dette i region sør og vest, og spesielt i Rogaland. Mange av tilbakemeldingene som har kommet fra ulike hold gjelder dette fylket. Derfor er det naturlig for Mattilsynet å få undersøkt dette nærmere, sier Kaupang.

– Resultatene fra interne undersøkelser og ekstern gransking vil avgjøre om vi også må se nærmere på andre områder av virksomheten vår, sier Kaupang.

– Som tilsynsmyndighet kan vi ikke leve med denne situasjonen. Vi må gjenreise tilliten vi er avhengige av, slik at samfunnet kan stole på at vi gjør en god jobb, sier Kaupang.

Mattilsynet har allerede startet egne foreløpige undersøkelser, som blant annet innebærer hvordan dyrevernnemndene nå brukes, samt gjennomgang av retningslinjene for hvordan Mattilsynet gjennomfører tilsyn.

Kontakter

Bilder

Last ned bilde
Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.
Karina Kaupang, fungerende administrerende direktør i Mattilsynet.
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom