Dyrevernalliansen

Mattilsynets arbeid må styrkes

Del

I dag kom KPMGs granskingsrapport av Mattilsynet. – Det trengs økt politisk forståelse for at Mattilsynet trenger betydelige ressurser for å utøve sitt samfunnsoppdrag, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Foto: Ihne Pedersen
Foto: Ihne Pedersen

Rapporten fra KPMG retter kritikk mot Mattilsynet, og påpeker at "det er de samme systematiske manglene som ligger til grunn både når det gjelder manglende rettssikkerhet for næringsaktører, og manglende beskyttelse av dyrevelferd."

Kleveland påpeker at Mattilsynets rolle som håndhevere av dyrevelferdsregelverket er svært viktig, og det er nødvendig at de har tillit i befolkningen.

– Dyr kan ikke be om hjelp, derfor er det avgjørende at Mattilsynet avdekker og stanser mishandling og vanskjøtsel. Når oppmerksomheten rundt dyrevelferd og kriminalitet mot dyr øker, må etaten styrkes, og ikke svekkes, sier Kleveland.

Mattilsynet utfører rundt 67.000 tilsyn årlig. Saken som ligger til grunn for granskningen fra KPMG er blant de virkelig sjeldne. Det har snarere vært tilfeller der dyr åpenbart har lidd og tilsynet har reagert for tregt og mildt.

– De siste årene har antallet bekymringsmeldinger økt betraktelig, mens budsjettene har blitt kuttet. Det sier seg selv at dette må gå utover tilsynsarbeidet. Tilsyn og etterarbeid er ressurskrevende, og Mattilsynet må bevilges nok midler til å kunne gjøre det på en skikkelig måte.

 Rapporten fra KPMG bekrefter at Mattilsynets systemer og rutiner er en avgjørende årsak til forholdene. Samtidig retter rapporten søkelyset på manglende ressurser til styring, som kan være en viktig grunn til at Mattilsynet ikke klarer å følge opp bedre. 

For dårlig oppfølging av lovbrudd var også funnet da Riksrevisjonen i oktober kom med en annen knusende rapport om Mattilsynet. I rapporten fikk Mattilsynet sterk kritikk for sitt arbeid med dyrevelferd. I tillegg til manglende systemer og verktøy, viste rapporten at kronisk dårlig dyrehold får pågå i måneder og år, i gjennomsnittlig syv år fra dyremishandlingen oppdages til vedtak om avvikling.

Kleveland synes det er sjokkerende at rapporten fra Riksrevisjonen foreløpig ikke har ført til noe som helst.

– Det mest presserende nå er å sørge for at Mattilsynet har nok kapasitet til å utføre de viktige oppgavene de har. Pågående dyremishandling må stanses tidligere, og Mattilsynet trenger mer ressurser til dette arbeidet.

Kontakter

Bilder

Foto: Ihne Pedersen
Foto: Ihne Pedersen
Last ned bilde

Lenker

Om Dyrevernalliansen

Dyrevernalliansen
Dyrevernalliansen
Brenneriveien 7
0182 Oslo

22 20 16 50http://www.dyrevern.no

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest.

Følg saker fra Dyrevernalliansen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Dyrevernalliansen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Dyrevernalliansen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom