Mattilsynet

Mattilsynet varsler mulig oppheving av portforbudet for fjørfe fra 1 juni

Del

-Vårtrekket er straks over, vi finner stadig færre tilfeller av fugleinfluensa. Det betyr at vi kan lette på de strenge smitteverntiltakene vi innførte før jul, dersom den gode smittesituasjonen holder seg de neste dagene, sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Det såkalte portforbudet for tamfugler blir trolig opphevet 1. juni.

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet

-Vi har hatt et forbud mot å holde fjørfe ute uten tak i Norge ganske lenge. Dette har vært krevende for både dyr og eiere, og jeg er glad for at vi trolig kan avslutte dette snart. Det har vært nødvendig å holde dyrene inne og under tak når de er ute for å hindre smitte, men det kan også ha ført til dårligere dyrevelferd for dyra. Vi har fått tilbakemelding om at flere som har høner og andre fugler som hobbydyr har hatt utfordringer med å tilby gode nok forhold mens de strenge reglene har vært på plass, sier Jahr.

Regler som trolig endrer seg 1 juni

Fra 1 juni vurderer Mattilsynet å innføre lettelser i smitteverntiltakene, dersom den gode smittesituasjonen holder seg. Dette betyr blant annet at det ikke lenger er

  • påbudt å holde fjørfe under tak
  • obligatorisk å registrere nye hobbyfjørfehold (men det er veldig fint at du gjør det allikevel)
  • forbud mot dyreansamlinger

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved forhold som kan gi mistanke om fugleinfluensa. Fjørfe og andre fugler i fangenskap skal fortsatt fôres og vannes på en slik måte at det ikke tiltrekker ville fugler.

Vi arbeider også med å få opphevet forbudet mot jakt på visse fuglearter så raskt som mulig.

Endringene som nå vurderes innført gjøres blant annet på bakgrunn av råd fra Veterinærinstituttet.

Tenk fremover – flere utbrudd vil trolig komme de neste årene

Det er viktig at de som har fjørfe på hobbybasis, eller vurderer å skaffe seg dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal løse et eventuelt portforbud neste år.

-Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, selv under strenge smitterestriksjoner, sier Jahr. -Vurder om dyra dine har god nok plass innendørs og under tak ute, til neste gang det blir portforbud.

Takk for innsatsen

-Mange dyreholdere, både kommersielle og de som har tre høner for gøy i hagen, har gjort en kjempeinnsats nå mens det smittsomme utbruddet har pågått. Vi har fått hundrevis av registreringer av fjørfehold og de som driver kommersielt har fått en nyttig påminnelse om hvor viktig det er med gode rutiner på smittevern. Tusen takk til alle tobeinte som holdt ut, med og uten fjær, sier Jahr.

Bilder

Foto: Mattilsynet
Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom