Mattilsynet

Mattilsynet publiserer viktige klagesaksavgjørelser på akvakulturområdet

Del

Mattilsynet har publisert viktige klagesaksavgjørelser på akvakulturområdet på nettsidene sine. – Klagesakene viser gjeldende forvaltningspraksis, og publiseringen gjør det enklere for aktørene i akvakulturnæringen og Mattilsynets inspektører og rådgivere å vite hva man skal forholde seg til.

Nå finner du viktige klagesaksavgjørelser på akvakulturområdet på Mattilsynets nettsider. (Foto: Mattilsynet)
Nå finner du viktige klagesaksavgjørelser på akvakulturområdet på Mattilsynets nettsider. (Foto: Mattilsynet)

Det sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

Økt åpenhet og forutsigbarhet

Hvert år behandler Mattilsynet i gjennomsnitt 80 klagesaker på akvakulturområdet. Mange av sakene inneholder viktige og prinsipielle tolkninger og avklaringer som har betydning for forvaltningspraksisen.

Ved å publisere et representativt utvalg av klagesakene gjør vi det enklere å holde seg oppdatert. Publiseringen bidrar også til mer åpenhet, veiledning og bedre forutsigbarhet for hvordan Mattilsynet praktiserer og forvalter reglene.

- Nå kan aktører først kontrollere om tilsvarende sak allerede er klagesaksbehandlet før de eventuelt sender inn klage, sier Wilmann.

På sikt håper Mattilsynet publiseringen bidrar til mer åpen og enhetlig forvaltning, færre unødvendige klagesaker og dermed mindre arbeid for både for aktørene og Mattilsynet.

Tre typer saker

Rundt 140 ulike saker er publisert. Blant dem er det både saker der klager har fått medhold og ikke fått medhold.

- Vi har sladdet alle taushetsbelagte opplysninger med mindre vi har fått samtykke fra klagers samtykke til å publisere vedtaket i fulltekst. Vi har også uavhengig av taushetsplikt, sladdet for eksempel personnavn, sier Wilmann.

De publiserte klagesakene er valgt utfra tre kriterier:

  1. Vedtak som uttrykker gjeldende forvaltningspraksis: Klagesaker som tydelig viser hvordan Mattilsynets praksis er, som synliggjør og avklarer regelverk eller fag.
  2. Temaer mange klager på: Enkelte saker er sammenlignbare, men kan uttrykke litt forskjellige ting. Faktum kan være ulikt, og det kan være flere ulike momenter og argumenter som er vurdert.
  3. Saker som er spesielt viktige: Nye problemstillinger som ikke tidligere er behandlet eller ny praksis.

De eldste sakene er fra 2015, og faller sammen med da Mattilsynets hovedkontor ble klageinstans. Når praksis endrer seg eller når saken ikke lenger er relevant, blir sakene slettet og erstattet av nye.

Her finner du oversikten over klagesakene

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Nå finner du viktige klagesaksavgjørelser på akvakulturområdet på Mattilsynets nettsider. (Foto: Mattilsynet)
Nå finner du viktige klagesaksavgjørelser på akvakulturområdet på Mattilsynets nettsider. (Foto: Mattilsynet)
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom