Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for tamfugl 

Del

Utbruddssesongen for høypatogen fugleinfluensa (HPAI) er i ferd med å klinge av, og portforbudet for tamfugler i 17 Rogalands-kommuner ble opphevet 29. august.

Fra 29. august innførte Mattilsynet lettelser i smitteverntiltakene. Dette betyr blant annet at det ikke lenger er

  • påbudt å holde tamfugler under tett tak,
  • forbud mot dyreansamlinger

Det vil fortsatt være plikt til å melde fra til Mattilsynet ved mistanke om fugleinfluensa. Endringene som nå gjøres, er langt på vei i tråd med råd fra Veterinærinstituttet.

Største fugleinfluensaepidemi noensinne

Utbruddssesongen for HPAI 2021/2022 betegnes som den største fugleinfluensaepidemien som noensinne har rammet Europa, med mer enn 46 millioner avlivede dyr fra affiserte besetninger. Siden de første påvisningene av HPAI blant villfugl i Norge høsten 2021, har smitten spredd seg til og etablert seg hos ville fugler i det meste av landet. Det er derfor sannsynlig at HPAI-virus vil sirkulere blant villfugl i Norge frem mot høsten og starten på en ny utbruddssesong. All den tid HPAI-virus sirkulerer i villfuglpopulasjonen vil det være risiko for smitteintroduksjon til fjørfehold. Risikoen for introduksjon av smitte til fjørfe- og fuglehold er imidlertid antatt å være høyest om senhøsten og vinteren.

 Skjerm fuglene

- Til tross for at vi nå opphever portforbudet i Rogaland, oppfordrer vi likevel alle som har tamfugl til å skjerme fuglene sine fra direkte og indirekte kontakt med villfugl for å forebygge smitte fra villfugl, sier seksjonsleder Anne Marie Jahr i Mattilsynet. Dette innebærer bl.a. at vanning og fôring av dyrene bør foregå under tett tak, skjermet fra ville fugler.

God dyrehelse er en viktig forutsetning for god dyrevelferd. Portforbudet i Norge har vært ett av flere viktige tiltak i kampen mot fugleinfluensa.

- Bortsett fra de to kommersielle fjørfebesetningene i Rogaland i november 2021, har vi unngått de dyrevelferdsmessige utfordringene ved smitteintroduksjon og avliving i større fjørfehold, slik vi har sett i våre naboland.

  

Tenk fremover – flere utbrudd vil trolig komme de neste årene

Det er viktig at de som har tamfugl basert på utedrift eller vurderer å starte med dette, tenker nøye gjennom hvordan de skal løse et eventuelt portforbud i fremtiden.

Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier, selv under strenge smitterestriksjoner. Det er dyreeieren sitt ansvar at dyra har tilfredsstillende oppholdsrom med god ventilasjon etc. Vurder om dyra dine har god nok plass innendørs og under tak ute, til neste gang det blir nødvendig med portforbud.

 

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom