Mattilsynet

Mattilsynet opphever de fleste restriksjoner etter fugleinfluensautbruddet i Rogaland

Del

På selveste julaften opphever Mattilsynet de fleste restriksjonene som ble innført etter at det i november ble påvist høypatogen fugleinfluensa på verpehøns på to nabogårder i Klepp kommune i Rogaland. Det er fortsatt portforbud og jaktforbud i 15 kommuner i Rogaland.

Mattilsynet innførte raskt soner med restriksjoner rundt de to gårdene med fugleinfluensa, for å forebygge at smitten spredde seg.  

– Tiltakene vi innførte har vært inngripende, men helt nødvendige for å hindre videre smitte. For alle fjørfeholdere i området og andre involverte, har det vært krevende. Innsatsen som har blitt lagt ned fra en samlet næring og Mattilsynet har vært stor, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.

Mattilsynet har i tett og godt samarbeid med fjørfenæringen hindret nye utbrudd i Rogaland.  

Etter seks uker uten nye påvisninger, og etter tilsyn med fjørfehold, overvåkning og en rekke andre tiltak, kan sonene endelig oppheves, sier Ingunn Midtun Godal, administrerende direktør i Mattilsynet.  

Les mer: Utbrudd av fugleinfluensa 

Dette har vært, og er fortsatt, en alvorlig situasjon for den kommersielle fjørfeproduksjonen og de som har fugl som hobby i denne delen av Rogaland, og potensielt for resten av landet. Fugleinfluensa fører som regel til alvorlig sykdom og død hos smittede fugler. Sykdommen er svært smittsom mellom fugler. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav.    

Fortsatt portforbud og jaktforbud 

Det er fortsatt portforbud for fjørfe og andre fugler i fangenskap og jaktforbud på fugl i 15 kommuner i Rogaland.  

Dette opprettholdes fordi det er påvist høypatogen fugleinfluensa hos ville fugler flere ganger i området denne høsten. Mulighet for smitte fra ville til tamme fugler kan derfor ikke utelukkes, men forhåpentligvis kan begge forbudene oppheves i begynnelsen av januar, sier Godal. 

Siden det kan være fugleinfluensasmitte på ville fugler flere steder i Norge, er det fortsatt svært viktig at alle som holder fugler har godt smittevern i eget dyrehold. Ved eventuelle nye påvisninger hos ville eller tamme fugler, vil nye tiltak bli innført på kort varsel dersom Mattilsynet vurderer at det er nødvendig.   

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom