Mattilsynet

Mattilsynet med ny veileder om ernærings- og helsepåstander i næringsmidler

Del

Hva som er lovlig merking og markedsføring av næringsmidler er et vanskelig tema. Derfor har Mattilsynet gjort en grundig oppdatering av veilederen om korrekt bruk av ernæringspåstander og helsepåstander. Veilederen er først og fremst beregnet for de som produserer, importerer eller selger næringsmidler i det norske markedet.

Mattilsynet har laget en ny veileder for de som produserer, importerer eller selger næringsmidler i det norske markedet.
Mattilsynet har laget en ny veileder for de som produserer, importerer eller selger næringsmidler i det norske markedet.

-Ernærings- og helsepåstander er frivillige opplysninger som kan brukes i markedsføringen av næringsmidler, men regelverket, «påstandsforordningen», gir mange krav og føringer til når, hvor og hvordan virksomhetene kan bruke dem. I den nye veilederen gir vi råd om hvordan bedriftene kan markedsføre næringsmidler i tråd med regelverket og helsemyndighetenes anbefalinger for et sunt kosthold, forteller seksjonssjef Merethe Steen i Mattilsynet.

 I den nye veilederen gis det mange eksempler og illustrasjoner på riktig og feil bruk av påstander. Veilederen er strukturert slik at den nå følger de mest sentrale temaene i regelverket, og ikke den kronologiske rekkefølgen av bestemmelsene i regelverket. Brukertester av veilederen har vist at dette fungerer bra, og gir en bedre forklaring av reglene enn tidligere.

Kommersiell kommunikasjon

Alle som på en eller annen måte er involvert i kommersiell kommunikasjon om næringsmidler, vil finne relevant stoff i veilederen. Som hovedmålgruppe regner vi likevel næringsmiddelprodusenter, importører og markedsføringsansvarlige i slike virksomheter, og andre som driver med produksjon og markedsføring av næringsmidler.

 -Veiledning er et viktig element i Mattilsynets arbeid med å spre kjennskap om regelverket. En veileder er imidlertid aldri rettslig bindende. Hvis det skulle være tvil om tolkningen, er det regelverket som gjelder. Virksomheter som bruker ernærings- og helsepåstander har plikt til å følge regelverket, mens Mattilsynet fører tilsyn med at matvarer som er merket med ernærings- og helsepåstander er merket riktig, sier Merethe Steen i Mattilsynet.

Bilder

Mattilsynet har laget en ny veileder for de som produserer, importerer eller selger næringsmidler i det norske markedet.
Mattilsynet har laget en ny veileder for de som produserer, importerer eller selger næringsmidler i det norske markedet.
Last ned bilde
Seksjonssjef Merethe Steein i Mattilsynet.
Seksjonssjef Merethe Steein i Mattilsynet.
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom