Mattilsynet

Mattilsynet jobber med avklaringer for oppdrettsnæringen i forbindelse med koronautbruddet

Del

Oppdrettsnæringen, og fiskehelsetjenesten og forvaltningen må under koronautbruddet samarbeide tett for å unngå smittespredning av korona, opprettholde matproduksjonen og samtidig sikre fiskehelse- og fiskevelferden.

For å hindre spredning av koronaviruset begrenser Mattilsynet inntil videre tilsynsaktivitet som krever fysisk kontroll. Det vurderes forløpende hvilke tilsyn som kan, og må, utføres. Digitale tilsyn og kontroller fortsetter.

- Vi kommer til å føre færre tilsyn enn vanlig. Nå vurderer vi hvilke fysiske kontroller og prøveuttak som er helt vesentlige for å sikre trygg sjømat, nødvendig håndtering av sykdom og ivareta markedsadgang også etter at koronautbruddet er over, sier Elisabeth Wilmann, direktør for fisk og sjømat i Mattilsynet.

- Samtidig vil jeg understreke at redusert tilstedeværelse både fra næringen selv, Mattilsynet og fiskehelsetjenesten krever ekstra årvåkenhet i næringen, legger Wilmann til.

Må ivareta biosikkerhet

For å opprettholde matproduksjonen på kort og lang sikt må oppdrettsnæringen fortsatt sørge for nødvendige biosikkerhetstiltak.

Det innebærer tiltak som god helsekontroll, håndtering av dødfisk, slakting av fisk fra anlegg med sykdom eller dårlig velferd, gjennomføre nødvendig lusebehandling og renhold av nøter.

- Oppdrettsnæringen må oppfylle nødvendige internasjonale forpliktelser for å fortsatt kunne produsere og omsette mat også etter at koronautbruddet er over, sier Wilmann.

Jobber med avklaringer

Mattilsynet har daglig kontakt med bransjeforeningene og oppdrettsaktører om beredskapstiltak og hvordan man sammen kan løse situasjonen på best mulig måte.

- Vi jobber med å avklare flere konkrete problemstillinger knyttet til lakselus, fiskehelsetjenesten, brønnbåtinspeksjoner for å nevne noen. Jeg håper vi får avklart disse og andre problemstillinger raskt, avslutter Wilmann.

Nærings- og fiskeridepartementet har gitt Fiskeridirektoratet i oppgave å opprette et informasjonsforum med næringsorganisasjonene, kystrederiene, Fiskeridirektoratet, Miljødirektoratet og Mattilsynet. Første møte ble avholdt i dag.

Målet med forumet er å sikre felles forståelse av situasjonen slik at myndighetene kan iverksette koordinerte tiltak som følge av koronasituasjonen.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Overraskende mye feilmerking av matpoteter, frukt, bær og grønnsaker15.6.2020 09:57:58 CESTPressemelding

Mattilsynet har sjekket merking av 124 produkter innen frukt, bær og grønnsaker, samt matpoteter. Frukt, bær og grønnsaker utgjorde 89 produkter, matpoteter utgjorde 35 produkter. 34 prosent av produktene hadde mindre eller større feil i forhold til regelverket. Ingen av feilene som ble oppdaget utgjorde noen helsefare. Merkefeilene Mattilsynet fant i kampanjen, som ble gjennomført høsten 2019, er nå rettet opp.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom